116

Kluby - jak to działa w Wielkopolsce

Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (WZBS) jest związkiem zrzeszającym kluby sportowe i inne podobne organizacje. Lista członków WZBS zmienia się co kilka lat w wyniku tworzenia i likwidacji takich podmiotów. Obecnie członkiem WZBS jest 8 podmiotów. Zawodnicy przynależą do WZBS wyłącznie pośrednio, tj. poprzez któryś z klubów.

Kluby te są pozostałością po terenowych i okręgowych związkach brydża sportowego funkcjonujących do końca ubiegłego wieku (np. Nadnotecki Związek Brydża Sportowego w Pile czy Terenowy Związek Brydża Sportowego w Kaliszu) lub są klubami działającymi w innych dyscyplinach, przy których utworzono sekcję brydża (np. Unia Leszno), lub też są po prostu podmiotami nowo zarejestrowanymi w ciągu ostatnich kilkunastu lat (np. UKBS Dąbrówka czy Fundacja Taurus).

Wprowadzając rozwiązanie polegające na pośredniej przynależności zawodników do WZBS, należało szczególnie zadbać o zawodników niebędących członkami żadnego sformalizowanego klubu. W tym celu w Poznaniu krótko po utworzeniu WZBS zarejestrowano niezależne od WZBS stowarzyszenie pn. Poznańska Asocjacja Brydżowa (PAB). PAB działa do dziś i stanowi rozwiązanie dla wszystkich zawodników z Poznania i okolic niezwiązanych z innymi klubami. Do PAB należy dzisiaj ponad połowa wszystkich zawodników i drużyn zarejestrowanych w Wielkopolsce.

 

Michał Zimniewicz