1116

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Delegatów 2018

23 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów 2018. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu PZBS za rok 2017. Podczas zebrania na wniosek Prezesa PZBS Witolda Stachnika głosowano nad wotum zaufania dla niego - 28 delegatów głosowało za, 5 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Na wniosek prezesa rozszerzono skład Zarządu o dwie osoby - Stanisława Gołębiowskiego (powrót do Zarządu) i Marcina Wasłowicza. Z pracy w Komisji Rewizyjnej zrezygnował Tomasz Winciorek, na jego miejsce Walne wybrało Witalisa Talara. Przyjeto również zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym.

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS