116

Komunikat Zarządu PZBS

Informuję, że z dniem 29 sierpnia br. zrezygnowałem z funkcji Członka Zarządu PZBS z przyczyn osobistych.

Przemysław Janiszewski