116

Nowe władze Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego

3 września odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego, które wybrało nowe władze związku. Prezesem został Janusz Gawęcki. W skład Zarządu weszli: Małgorzata Golec - V-ce Prezes Zarządu, Teresa Piasecka, Waldemar Haponiuk, Jacek Adamczyk, Robert Łataś i Artur Więckowski. Została również wybrana nowa Komisja Rewizyjna w składzie: Włodzimierz Stobiecki, Anna Dawiec, oraz Elżbieta Czwartosz-Marcinkowska.

Gratuluję i życzę powodzenia, i wielu sukcesów w brydżowej działalności!

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS

Poprawiony (sobota, 08 września 2018 12:29)