116

Reakcja władz EBL na uchwałę 74/2018/2016-2020

All I can say is Bravo, Bravo, Bravo!
Let us see if we can get the FMB to follow suit. I already discussed this with Allavena. He is not negative. 
Full cred to the PBU, Vitek and Igor. 
 
Jan Kamras, EBL President
 

I have a lot of respect for your decision. As EBL we are squeezed in a solution nobody is happy with but without another good alternative. Maybe your decision will bring up some ideas in Monaco...

Eric Laurant, EBL Treasurer

 
Thanks for the important update. As the Israeli Bridge Federation Chairman which was involve and took a decision to withrow at the first beginning I totally understand and full with respect to the polish board decision.
I would appreciate if you will forward it to your board.
 
Gilad Ofir, Member EBL Executive Committee

Wszystko, co mogę powiedzieć, to Bravo, Bravo, Bravo!
Zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do tego, aby brydżowa fedaracja Monako podążyła tą samą drogą. Rozmawiałem już o tym z Prezydentem Allaveną. Nie jest nastawiony negatywnie.
Pełny kredyt zaufania do PZBS, Witka i Igora.

Jan Kamras, Prezydent EBL

 

Mam ogromny respekt dla waszej decyzji. Jako EBL zostaliśmy zmuszeni do przyjęcia rozwiązania z którego nikt nie jest zadowolony, ale nie było lepszej alternatywy. Może wasza decyzja zainicjuje podobne pomysły w Monako...

Eric Laurant, Skarbnik EBL
 

Dziękuję za istotną informację. Jako Przewodniczący Zarządu Izraelskiej Fedaracji Brydża, która podjęła szybką decyzję o wycofaniu się drużyny zaraz na początku, całkowicie rozumiem i mam głęboki szacunek dla decyzji polskiego Zarządu.
Będę wdzięczny za przekazanie mojego stanowiska do wiadomości członków waszego Zarządu.

 
Gilad Ofir, Członek Zarządu EBL