619

Komunikat WG nr 4

Wydział Gier PZBS w składzie: Maciej Czajkowski (przewodniczący), Jerzy Greś, Lech Ohrysko (członkowie) - po uzyskaniu wyjaśnień od sędziów prowadzących zjazd oraz sędziego głównego - w głosowaniu internetowym w dniu 10.02.2017r. zweryfikował wyniki meczów w grupie SE 2. ligi pomiędzy drużynami LESKOWIEC Wadowice-BESKID Andrychów vs DYKTATOR-LAST MINUTE Kraków oraz KAMIENNA Ostrowiec vs MIASTO Radłów w sposób następujący:

 

1) W meczu LESKOWIEC vs DYKTATOR zgodnie z rozstrzygnięciem sędziowskim uznać czwarty segment meczu za nierozegrany i uznać skrócenie meczu do 60 rozdań,


2) W meczu KAMIENNA vs MIASTO nakazać powtórzenie ostatnich trzech segmentów meczu, z możliwością  (zgodnie z pkt. 3.1 Założeń Sportowych 2 ligi) skrócenia meczu po porozumieniu się stron oraz za akceptacją sędziego. Ostatnie trzy fragmenty meczu należy rozegrać do dnia 25.02.2017r. do godz. 19:00. Niezbędne koszty powtórzonego fragmentu meczu pokrywa PZBS.

Na 4. zjeździe 2 ligi rozgrywane były mecze play-off, najczęściej na różnych rozkładach kart. W 4 segmencie meczu play-off grupy SE sędzia źle rozłożył przygotowane (powielone) pudełka z kartami, przez co dwa wspomniane mecze otrzymały dwa różne komplety kart (z różnymi rozkładami), co uniemożliwiło porównanie uzyskanych rezultatów i obliczenie wyników segmentu.
Sędziowie w jednym z meczów (dotychczasowy wynik w meczu brzmiał 115.2-15) uznali, za porozumieniem z kapitanami zainteresowanych drużyn, iż nie będą powtarzać segmentu i rozegrają tylko pięć części meczu, natomiast w drugim meczu (przy dotychczasowym wyniku 78-69) zgodnie z wolą kapitanów za nierozegrany segment zapisali wynik 0-9, tak aby po tym segmencie w meczu był remis.

WG przypomina, że zgodnie § 39 ust. 4a Regulaminu Zawodów ("ustalenie innego wyniku, niż osiągnięto w grze") oraz §79A2 Międzynarodowego Prawa Brydżowego (świadoma akceptacja zapisu, który nie został uzyskany)  ustalanie innego wyniku niż osiągnięty w czasie gry jest przekroczeniem norm sportowych i etycznych (i może podlegać sankcjom dyscyplinarnym - § 52 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS) i nie może być zaakceptowane przez sędziego, jak i Wydział Gier.

Mając na uwadze, iż sędzia nie zakwestionował "rozwiązania" zaproponowanego przez drużyny (mimo, że obie drużyny nie były winne powstałej sytuacji to jedna traciła wg uzgodnień 9 IMP) Wydział Gier stwierdza, iż po usankcjonowaniu niemożliwego wyniku 4. segmentu kolejne dwa były rozgrywane ze świadomością innego wyniku sumarycznego w meczu, co nie powinno mieć miejsca i mogło mieć wpływ na taktykę gry, więc wskazanym jest powtórzenie wszystkich segmentów od czasu zajścia nieprawidłowości.