1219

Polityka Systemowa

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu PZBS nr 61/2018/2016-2020. Wchodzi w życie 1 października 2018.

http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/polityka_systemowa_2018.pdf