721

UCHWAŁA NR 29/2017/2016–2020 – składki zawodnicze na rok 2018

Zarząd uchwala wysokości jednolitych składek zawodniczych na rok 2018. Stawki odprowadzone przez WZBS do PZBS nie ulegają zmianie.
Opłata normalna 100+60
Junior młodszy (1998 i później) 25+15
Junior (1993-97) 50+40
Senior (1948-52) 75+35
Nestor (1947 i wcześniej) 30+30
Członek honorowy 0
Pierwszy rok* 30+20
Drugi rok* 50+40
* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat
Głosowało 10 członków zarządu. 5 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące.