1219

UCHWAŁA NR 57/2017/2016–2020 – Status klubowy w centralnych rozgrywkach DMP 2018/19

W Drużynowych Mistrzostwach Polski 2018/19 będą mogły uczestniczyć tylko drużyny zgłoszone przez kluby lub stowarzyszenia. Drużyny powinny uregulować swój status do 31 lipca 2018 roku.

Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 przeciw.