INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań

Butler znormalizowany w każdym segmencie wyliczany jest przez dodanie 50.0% średniego nieznormalizowanego wyniku na rozdanie przeciwników do własnego nieznormalizowanego wyniku pary na rozdanie.

Powyżej 24 IMP na segment, zalicza się jedynie 25.0% wyniku.

Wszystkie segmenty są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego wyniku przeciwników, wyniki ulegają więc zmianie z każdym rozegranym segmentem.

 
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 |
 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2 9-1 9-2 10-1 10-2
1 Wojciech Kaźmierczak AZS UW Piast 0.98 84   -0.91 +20.79   +14.72 +26.27 +23.30 +19.05 -20.51  
2 Tomasz Raczkiewicz SKÓR-BUT 0.91 60   +23.99 +5.80   +7.61 -8.39     +25.40  
3 Zdzisław Beling INWIT 0.81 192 +0.65 +24.65 +9.16   +17.52 -15.85 -5.01 -16.39 +20.54 +24.81
Janusz Makaruk INWIT 0.81 192 +0.65 +24.65 +9.16   +17.52 -15.85 -5.01 -16.39 +20.54 +24.81
5 Maciej Janeczko PIAST 0.77 204 +23.99   +14.99 -0.28   -13.91 -5.39   +30.15 -4.17
Grzegorz Plewniak PIAST 0.77 204 +23.99   +14.99 -0.28   -13.91 -5.39   +30.15 -4.17
7 Jakub Bazyluk AZS UW Piast 0.76 168 +9.09   +20.79 +23.04   +13.67   +22.86   +11.49
8 Jan Sikora AZS UW Piast 0.75 144 +0.78   -12.16 +14.80   +26.27 +25.61   -20.51  
9 Piotr Walczak ZIELONY 0.69 144 +21.02 -27.04   +9.49 +16.05   +19.72 +3.72 -1.00  
10 Janusz Gawęcki ZIELONY 0.62 144   +10.16 -7.51 +3.62     +13.27   +4.15 -5.35
11 Andrzej Iwański ZIELONY 0.58 156 +21.02 -27.04   +9.49 +16.05 -9.14 +19.72 +3.72 -1.00  
12 Piotr Dybicz AZS UW Piast 0.57 132 +0.78 +2.78 -12.16       +25.61   -14.85  
13 Stanisław Pająk ZIELONY 0.52 156   +10.16 -7.51 +3.62   -9.14 +13.27   +4.15 -5.35
14 Tomasz Kiełbasa AZS UW Piast 0.51 180 +9.09 +2.78     -11.73 +13.67   +22.86 -14.85 +7.62
15 Janusz Buksa LESKOWIEC-BESKID 0.49 84   -5.01 +11.78   -1.01 +19.47 +14.01 +7.09 -5.21  
16 Adam Strzelecki POMTECH 0.46 132   +10.78 +26.25   +7.61   -11.35     -11.08
17 Michał Wróbel KONSTANTA 0.45 144 +12.97   -1.73 -0.33     +0.62 +14.15    
18 Bartosz Ceglarski POMTECH 0.45 108             -15.62 +1.69   +23.69
19 Agnieszka Pietrzyk KONSTANTA 0.43 60 +12.97   -1.73 -0.33     +0.62 +14.15    
20 Marek Atalski SKÓR-BUT 0.41 168   +23.99 +5.80   +7.61 -8.39     +25.40  
21 Grzegorz Bachanek POMTECH 0.31 156 +29.08 +1.08   -2.31   -30.64   +5.65 -4.39  
Sławomir Kutyła POMTECH 0.31 156 +29.08 +1.08   -2.31   -30.64   +5.65 -4.39  
23 Roman Opaliński Elektromontaż 0.30 228 +4.96 +2.29 -2.16   +7.62 -1.85 +15.46 +8.02 +5.80 -0.06
24 Zuzanna Moszczyńska INWIT 0.29 72                    
Artur Wasiak INWIT 0.29 72                    
26 Mateusz Stępiński ZweryfikujFirmę.pl AZS 0.29 168 +21.55 -11.95 -21.67   -16.54   +13.65 +22.90    
27 Edward Sucharda ZweryfikujFirmę.pl AZS 0.28 168 +21.55   -21.67     +3.02   +22.90 -2.24 -7.24
28 Anna Sztyber ZweryfikujFirmę.pl AZS 0.26 60   -19.55   +5.18 +3.16   +14.00     +12.90
29 Tadeusz Kowalczewski POMTECH 0.25 96 -4.20 +10.78 +26.25   +7.61 +0.05 -11.35      
30 Grzegorz Gawron PIAST 0.21 84 +5.31 +18.31   -0.01 -5.22   +2.16 +3.94   -6.48
31 Krzysztof Śliwoń BUKS Bytom 0.21 216 +5.27 -18.73 +5.65   +11.79 -20.03 +14.33 -2.82 -20.30 +12.86
32 Jerzy Brzustowski EKO - RÓŻANKA 0.20 144 +1.84   -4.84 +10.95 +6.92     +11.84   +8.99
33 Paweł Szymaszczyk ZweryfikujFirmę.pl AZS 0.20 168 -5.14     +26.00 -16.54   +13.65 -10.35   -7.24
34 Adrian Bakalarz KONSTANTA 0.18 120   -21.03     -5.35 +8.00     +22.00 +13.16
35 Jakub Zawada Elektromontaż 0.18 228 +4.96 +2.29 -2.16   +7.62 -1.85 +15.46 +8.02 +5.80 -0.06
36 Piotr Waniurski PIAST 0.17 168   +1.74 -30.39   -0.91 +4.78   -10.84 +19.29  
37 Michał Kaleta BUKS Bytom 0.14 216 +5.27 -18.73   -10.35 +11.79 -20.03 +14.33 -2.82 -20.30 +12.86
38 Dariusz Prawdzik ETB PRIM 0.12 168 -10.84 +21.92 +16.96   -21.38 +20.65 +9.80   +16.46 -5.54
39 Piotr Jasiński AZS UW Piast 0.12 144   -0.91   +23.04 +14.72   +23.30 +19.05   +11.49
40 Patryk Kuczera-Dyga BUKS Bytom 0.12 192 -15.33   -9.00 +14.00 +21.97 -4.33 +18.32   -9.95 +6.05
41 Przemysław Kurzak KONSTANTA 0.11 144   -21.03     -5.35 +8.00     +22.00 +13.16
42 Tomasz Pawluk EKO - RÓŻANKA 0.10 156 +1.84   -4.84 +10.95 +6.92   -12.79 +11.84   +8.99
43 Andrzej Sulima VĘGORIA 0.08 168 -19.76 +7.15   +26.96 -15.20 +4.80 -0.95     +0.67
44 Tomasz Małachowski ETB PRIM 0.08 168 +9.61 +1.94   -13.81   +5.62 +24.03 -6.92   -9.98
45 Marcin Czarniawski ETB PRIM 0.07 156 +9.61 +1.94 +16.96     +5.62 +24.03 -6.92   -9.98
46 Stefan Kowalczyk MAGMA 0.07 84   +25.40   +6.01   -0.17 -20.84 -16.59 +2.88 +8.86
47 Karol Gałązka ZweryfikujFirmę.pl AZS 0.05 156     -19.00 +5.18   -17.84 +14.00   +28.15  
48 Ireneusz Kowalczyk MAGMA 0.05 144 -1.35 +4.00 +3.78 +13.09 +19.00          
Andrzej Szymczak MAGMA 0.05 144 -1.35 +4.00 +3.78 +13.09 +19.00          
50 Jerzy Stworzewicz LESKOWIEC-BESKID 0.05 168   -5.01 +11.78   -1.01 +19.47 +14.01 +7.09 -5.21  
51 Marcin Krawczyk PIAST 0.04 192   +1.74 -30.39   -0.91 +4.78   -10.84 +19.29  
52 Marek Blat KONSTANTA 0.02 108 -8.33   -14.28   -5.85 -6.85 +10.49   +7.18  
Jerzy Skwark KONSTANTA 0.02 108 -8.33   -14.28   -5.85 -6.85 +10.49   +7.18  
54 Jacek Bors POMTECH 0.02 120 -4.20   +18.47 -25.16 -19.16       -21.08  
55 Witold Turant INWIT 0.01 108 +15.38 +11.69   +2.16   -10.10     -10.22 -1.26
Marek Tyran INWIT 0.01 108 +15.38 +11.69   +2.16   -10.10     -10.22 -1.26
57 Jakub Kowal PIAST -0.02 108 +5.31 +18.31   -0.01 -5.22   +2.16 +3.94   -6.48
58 Andrzej Hermansdorfer BUKS Bytom -0.03 144 -15.33 -12.33 +5.65 -10.35     +18.32 +0.32    
59 Kazimierz Cios LESKOWIEC-BESKID -0.06 180 +27.86 +31.22   -27.76 +18.21   -14.22   -17.03 +4.97
Kazimierz Lichawski LESKOWIEC-BESKID -0.06 180 +27.86 +31.22   -27.76 +18.21   -14.22   -17.03 +4.97
61 Grzegorz Zakrzewski POMTECH -0.06 156     +18.47 -25.16 -19.16 +0.05     -21.08 -11.08
62 Piotr Radzikowski LESKOWIEC-BESKID -0.06 60                    
Robert Różak LESKOWIEC-BESKID -0.06 60                    
64 Vasil Valchev MAGMA -0.07 168 +21.65   -20.99   -7.67 +30.43 -24.04 -21.35 +2.88 +8.86
65 Maksymilian Chodacki KONSTANTA -0.09 168   -3.33   -6.28       -5.38   -23.43
66 Rafał Marks ZweryfikujFirmę.pl AZS -0.11 168 -5.14 -11.95   +26.00   +3.02   -10.35 -2.24  
67 Marek Skulimowski BUKS Bytom -0.11 192   -12.33 -9.00 +14.00 +21.97 -4.33   +0.32 -9.95 +6.05
68 Dariusz Kozłowski VĘGORIA -0.14 192 -7.38 -20.38 -10.84 +20.77 +3.78   +8.86 -1.95 +8.67 -22.23
69 Tomasz Patalan ETB PRIM -0.15 120     -16.64 -21.42 -12.35     +10.78 +6.16  
Tomasz Sinkiewicz ETB PRIM -0.15 120     -16.64 -21.42 -12.35     +10.78 +6.16  
71 Jan Betley ZweryfikujFirmę.pl AZS -0.17 72   -19.55 -19.00   +3.16 -17.84     +28.15 +12.90
72 Grzegorz Cieślak EKO - RÓŻANKA -0.17 84                    
Grzegorz Rewer EKO - RÓŻANKA -0.17 84                    
74 Andrzej Kokoryka SKÓR-BUT -0.18 192 +4.84   +5.78 -8.92   +11.54 -11.22 -4.46   -13.35
75 Jacek Karwowski SKÓR-BUT -0.19 84 +4.84   +5.78 -8.92   +11.54 -11.22 -4.46   -13.35
76 Wojciech Bobrek ETB PRIM -0.19 156 -10.84 +21.92   -13.81 -21.38 +20.65 +9.80   +16.46 -5.54
77 Marek Jaworski WISŁA -0.20 180   -9.67 -8.14 -3.95 -6.22   -24.58 -13.21 +21.59 -1.22
78 Maciej Rodzaj WISŁA -0.22 156   -9.67 -8.14 -3.95 -6.22   -24.58 -13.21 +21.59  
79 Radosław Kozłowski VĘGORIA -0.24 180 -19.76 +7.15   +26.96 -15.20 +4.80 -0.95     +0.67
80 Filip Trojański AZS UW Piast -0.26 108       +14.80 -11.73         +7.62
81 Marcin Bartoszewski VĘGORIA -0.27 132     -10.84 +20.77 +3.78   +8.86 -1.95 +8.67  
82 Sławomir Czech EKO - RÓŻANKA -0.29 84   -6.16 +7.62 -15.38   -9.08 -15.31   +3.72 +10.61
Wojciech Okuniewski EKO - RÓŻANKA -0.29 84   -6.16 +7.62 -15.38   -9.08 -15.31   +3.72 +10.61
84 Adam Żarnowski Elektromontaż -0.34 144     +15.61 -9.95     -14.84     -2.92
85 Zbigniew Mącior MAGMA -0.35 156   +25.40   +6.01   -0.17 -20.84 -16.59 -31.78 -16.01
86 Paweł Szymonik EKO - RÓŻANKA -0.37 156 -26.89 -29.20     +3.61 +4.61   -23.50 -4.01  
87 Marek Pietraszek Elektromontaż -0.38 180 -9.10 +0.41   -17.16 -1.85 +14.49   -8.84 -26.72  
88 Marek Szymanowski INWIT -0.38 60     +11.61 +0.94 -14.59   -18.28 -2.28    
89 Leszek Krzeczek LESKOWIEC-BESKID -0.40 84                    
90 Rafał Niedzielski EKO - RÓŻANKA -0.42 168 -26.89 -29.20     +3.61 +4.61 -12.79 -23.50 -4.01  
91 Mieczysław Maciążek VĘGORIA -0.45 60     -18.98     +18.08   -0.14 -18.73  
92 Piotr Kuc-Dzierżawski WISŁA -0.48 156 -29.82 -1.82   +4.86   -24.46   +4.67   -2.99
Tomasz Stryszawski WISŁA -0.48 156 -29.82 -1.82   +4.86   -24.46   +4.67   -2.99
94 Piotr Żak INWIT -0.51 108     +11.61 +0.94 -14.59   -18.28 -2.28    
95 Wojciech Sołtysik MAGMA -0.51 84                    
96 Maciej Dobrzyński ZIELONY -0.52 144 -31.79   +28.15   -6.55 +9.45   +18.27   -16.00
Hubert Urban ZIELONY -0.52 144 -31.79   +28.15   -6.55 +9.45   +18.27   -16.00
98 Wojciech Paszko Elektromontaż -0.53 96     +15.61 -9.95     -14.84     -2.92
99 Elżbieta Chodacka KONSTANTA -0.57 108   -3.33   -6.28       -5.38   -23.43
100 Jacek Znamirowski Elektromontaż -0.58 84 -9.10 +0.41   -17.16 -1.85 +14.49   -8.84 -26.72  
101 Piotr Matkowski LESKOWIEC-BESKID -0.62 72 -20.28   +11.54 -25.97   -6.12   -10.22   +6.67
Bogusław Mojżesz LESKOWIEC-BESKID -0.62 72 -20.28   +11.54 -25.97   -6.12   -10.22   +6.67
103 Marek Witek MAGMA -0.63 180 +21.65   -20.99   -7.67 +30.43 -24.04 -21.35 -31.78 -16.01
104 Jakub Jagodziński SKÓR-BUT -0.64 204 -24.25 +8.24   -2.22 -16.28   -4.26 -4.22 +5.62 -10.38
105 Henryk Łakomski VĘGORIA -0.69 168 -7.38 -20.38 -18.98     +18.08   -0.14 -18.73 -22.23
106 Reginald Sukiennik WISŁA -0.72 168 +0.17   -6.55   +9.74 -10.26 -15.03   -9.22 -1.22
107 Bogdan Palczyński WISŁA -0.83 144 +0.17   -6.55   +9.74 -10.26 -15.03   -9.22  
108 Józef Myć SKÓR-BUT -0.90 168 -24.25 +8.24   -2.22 -16.28   -4.26 -4.22 +5.62 -10.38
109 Grzegorz Deptuła VĘGORIA -1.07 60                    
110 Jarosław Kaczorowski SKÓR-BUT -1.25 84                    
111 Przemysław Bednarski ETB PRIM -1.40 72                    
 
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań
 
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 |
 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2 9-1 9-2 10-1 10-2
1 Zbigniew Borkowski POMTECH 0.27 36             -15.62 +1.69   +23.69
2 Mirosław Rafalski ZIELONY 0.18 36                    
Kamil Walczyk ZIELONY 0.18 36                    
4 Jerzy Zaremba INWIT -0.67 48                    

Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999
 Admin ©Jan Romański'2005, jfrteamy-ausbutler ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana 2019-11-17 o 23:20, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.