II. Wpisowe

Wyciąg z Regulaminu 58. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego

Organizator ustala wpisowe od zawodnika jak następuje:

Normalne Członek PZBS
Zawodnik zagraniczny
Ulgowe 1 Uczniowie
do 19 lat
Grand Prix Polski Par 100 zł 75 zł 55 zł 25 zł 4
Turniej Kongresowy 2 75 zł 50 zł 35 zł 10 zł
XI Turniej Kongresowy (4x10) 90 zł 65 zł 45 zł 10 zł
Turniej Otwarty 60 zł 40 zł 25 zł 0 zł 4
MPT - eliminacje 3 160 zł 110 zł 80 zł 60 zł
Turniej Amatorów 20 zł - - 0 zł
  1. dla osób z opłaconą bieżącą składką PZBS i wpisem w baze CEZAR ULGI: TAK
  2. osobne stawki za XI Turniej Kongresowy
  3. za każdą kolejną fazę jak za turniej kongresowy
  4. bez udziału w podziale bieżacych nagród pieniężnych; składka juniorska (ulgi) uprawnia do pobierania nagród