Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Rozgrywek Kadrowych 2019

I. Postanowienia ogóle

 1. Rozgrywki kadrowe 2019 mają na celu wyłonienie reprezentacji Open z podstawowym celem udziału w Otwartych Mistrzostwach Europy Teamów Open w czerwcu 2019. Wyłoniona reprezentacja będzie miała uprawnienia do reprezentowania barw Polski także w innych imprezach, w których występuje oficjalna reprezentacja Polski.
 2. Rozgrywki odbywają się w dwóch fazach:
  1. Faza 1 – rozgrywki par, przeprowadzone w 3 etapach
   • Kadra Rejonowa (KR)
   • Kadra Krajowa (KK)
   • Kadra Mistrzowska (KM)
  2. Faza 2 – rozgrywki teamów, przeprowadzone w 2 etapach
   • Kadra Narodowa I (KN I)
   • Kadra Narodowa II (KN II)
 3. Organizatorem rozgrywek kadrowych od szczebla KK jest Zarząd PZBS.
 4. Szczegółowy system rozgrywek dla każdego etapu będzie ogłaszany w oddzielnym komunikacie, po zamknięciu listy zgłoszeń do danego etapu.
 5. Wszyscy uczestnicy przed każdym etapem od KK wzwyż muszą we wskazanych poniżej terminach dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z potwierdzeniem wpłaty na konto opłaty startowej w wysokości 100 zł od zawodnika za każdy etap (zniżki nie obowiązują).
 6. Zgłoszenie się do KK, KM i KN I zawodników, którzy są uprawnieni do bezpośredniego startu od wyższego etapu rozgrywek kadrowych, jest równoznaczne z rezygnacją z tych uprawnień.
 7. W rozgrywkach teamowych startują teamy 4-,5- lub 6-osobowe. Zawodnicy tworzący team mogą grać w dowolnych zestawieniach parowych.

II. Kadra Rejonowa

 1. Rozgrywki KR powinny być przeprowadzone do dnia 30.12.2018 r.
 2. Zasady przeprowadzenia rozgrywek określają Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego. Awans z danego województwa możliwy jest tylko w przypadku rozegrania wojewódzkiej kadry rejonowej.
 3. Prawo startu w rozgrywkach mają wszyscy zawodnicy, którzy mają opłaconą składkę za rok 2018.
 4. Liczba miejsc awansowych dla okręgów podana jest w tabeli:
  DS5LU2PD2SW2
  KP3MA7PK2WM3
  LB3MP4PM4WP5
  LD3OP2SL4ZP3
 5. Awans do Kadry Krajowej mogą uzyskać tylko te pary, które zajęły miejsca w górnej połowie sklasyfikowanych par w turnieju wojewódzkim.
 6. Zarząd WZBS przedstawia listę par uprawnionych do uczestnictwa w KK do dnia 31.12.2018 r.
 7. Jeżeli liczba rozgranych rozdań w Kadrze Rejonowej jest większa niż 38, to punkty klasyfikacyjne przyznawane są jako 15% aPKL finału centralnego Mistrzostw Polski Par. Punkty klasyfikacyjne według pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS otrzymuje 50% startujących par. Pozostali uczestnicy otrzymują 1 aPKL.

III. Kadra Krajowa

 1. Rozgrywki Kadry Krajowej będą przeprowadzone w dniach 18-20.01.2019r.
 2. Do rozgrywek Kadry Krajowej awansują pary z Kadry Rejonowej. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KK są pary złożone z zawodników posiadających łączny współczynnik klasyfikacyjny co najmniej 18 WK, a każdy indywidualnie co najmniej 5 WK.
 3. Do Kadry Krajowej na wniosek selekcjonerów mogą zostać zgłoszone reprezentacyjne pary juniorskie.
 4. Wszystkie pary zgłaszają się do dnia 05.01.2019 r. drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych.
 5. Liczba rozdań – około 120.
 6. Po zamknięciu listy startowej zostaną ogłoszone:
  1. miejsce rozgrywek (2 do 4 lokalizacji – planowane jest zorganizowanie rozgrywek w Warszawie, Krakowie i ewentualnie w regionie dolnośląskim albo wielkopolskim),
  2. system rozgrywania KK,
  3. harmonogram rozgrywek.
 7. Do rozgrywek KM awansuje co najmniej 16 par; przy grze w 2 grupach – po 6 par z każdej grupy, przy grze w 3 grupach – po 4 pary z każdej grupy, a przy 4 grupach – po 3 pary z każdej grupy. Awans kolejnych par (także w przypadku, gdy powiększy się pula awansowa), na podstawie zajętych najlepszych miejsc w klasyfikacji łącznej obejmującej wszystkie grupy.
 8. Punkty klasyfikacyjne przyznawane są jako 25% aPKL finału centralnego Mistrzostw Polski Par. Punkty klasyfikacyjne otrzymują wszyscy zawodnicy. Wszystkie punkty posiadają status aPKL.

IV. Kadra Mistrzowska

 1. Rozgrywki Kadry Mistrzowskiej będą przeprowadzone w dniach 15-17.02.2019r.
 2. W KM uczestniczą 32 pary. Wśród nich są pary awansujące z KK oraz pary dopuszczone spełniające kryteria określone w pkt. 3, zgłoszone wcześniej do rozgrywek.
 3. Zasady dopuszczenia par do gry w KM są następujące:
  1. Termin zgłoszeń par do KM upływa 05.01.2019. Zgłaszać się mogą pary złożone z zawodników zajmujących miejsca 1 do 100 w Notowaniu IV 2018 Rankingu PZBS lub mające łączne WK min. 38.
  2. Zgłoszone pary są szeregowane wg sumy rankingów zawodników (Rankingowa Siła Pary – RSP, czyli suma punktów rankingowych dwóch zawodników).
  3. Dopuszczonych do KM jest maksymalnie 16 par z najwyższym RSP.
  4. Jeśli liczba zgłoszonych par jest mniejsza od 16, niedobór uzupełniają pary awansujące dodatkowo z KK. Jeśli liczba zgłoszonych par jest większa od 16, pary mające RSP klasyfikujący je na miejscu 17+ muszą grę w kadrze zacząć od KK. Pary te są automatycznie wpisywane na listę uczestników KK, chyba że zgłoszą do Biura PZBS decyzję o nieprzystępowaniu do tych rozgrywek.
 4. Wszystkie pary zgłaszają się drogą elektroniczną ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych. Parom nie zakwalifikowanym do zwolnienia, które podejmą decyzję o nieuczestniczeniu w rozgrywkach KK, opłata będzie zwracana.
 5. Liczba rozdań w KM wynosi około 150.
 6. Rozgrywki KM są prowadzone w dwóch grupach po 16 par. Skład obu grup ustalany jest metodą „wypychania”. Prawo formowania grup otrzymują 2 pary o najwyższym RSP. Przedstawiciel każdej z tych par, na przemian, umieszcza wybraną parę w grupie rywala.
 7. W każdej z grup pary rozgrywają mecze 10-rozdaniowe (przeliczane na VP), wg formuły „każdy z każdym”.
 8. Do rozgrywek KN I awansują teamy. Awans wywalczy co najmniej 5 teamów. Prawo formowania teamów uzyskują po 2 najlepsze pary z każdej grupy. Prawo sformowania kolejnych teamów (co najmniej jednego) zyskują pary, które zajmą najlepsze miejsca w klasyfikacji łącznej obejmującej obie grupy. Formowanie teamów odbywa się następującą metodą: zwycięzca grupy (różnicowanie kolejności par, które zajęły jednakowe miejsca w grupach dokonuje się na podstawie klasyfikacji łącznej) dobiera parę z pierwszej ósemki par obu grup. Trzecią parę może dobrać spośród par, które zajęły miejsce w klasyfikacji łącznej w pierwszych 75% uczestniczących par. Tą samą metodą wybiera team kolejna para w klasyfikacji.
 9. Jeśli wyniknie potrzeba uzupełnienia awansu z KM, uprawnienia do tworzenia kolejnych teamów uzyskują pary, według miejsc w klasyfikacji łącznej. Taka para może utworzyć team z dowolnymi parami, które zmieściły się w 75% klasyfikacji łącznej KM.
 10. Przy równej liczbie punktów o awansie decyduje w pierwszej kolejności bezpośredni mecz, a w drugiej miejsce w klasyfikacji łącznej.
 11. Punkty klasyfikacyjne przyznawane są jako 60% aPKL finału centralnego Mistrzostw Polski Par. Punkty klasyfikacyjne otrzymują wszyscy zawodnicy. Wszystkie punkty posiadają status aPKL.

V. Kadra Narodowa I

 1. Rozgrywki KN I i KN II będą przeprowadzone w dniach 9-19 maja 2019 r.
 2. W KN I uczestniczy 12 teamów. Wśród nich są teamy awansujące z KM oraz teamy dopuszczone, spełniające określone kryteria, zgłoszone wcześniej do rozgrywek.
 3. System zgłaszania teamów do gry w KN I bez eliminacji jest następujący:
  1. Termin zgłoszeń teamów do kadry upływa 05.01.2019. Zgłaszać się mogą teamy, których wszystkie pary z teamu składają się z zawodników zajmujących miejsce 1 do 32 w Notowaniu IV 2018 Rankingu PZBS lub mają łączne WK 45.
  2. Zgłoszone teamy są szeregowane wg sumy rankingów (liczba punktów rankingowych) zawodników czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników (Ranking Sumaryczny Teamu – RST).
  3. Dopuszczone do etapu KN I są maksymalnie 4 teamy z najwyższym RST. Jeśli liczba zgłoszonych teamów jest większa, teamy mające RST klasyfikujący je na miejscu 5 lub niżej muszą grę w kadrze zaczynać od KM. Pary tych teamów są automatycznie wpisywane na listę uczestników KM, chyba że zgłoszą do Biura PZBS decyzję o nieprzystępowaniu do tych rozgrywek.
  4. Ewentualne prawo gry w KN I mają (również muszą zgłosić się do 05.01.2019 r.):
   • Team Reprezentacji Polski, po pozytywnej decyzji Zarządu PZBS.
   • Team Selekcjonera jeżeli Selekcjoner zgłosi taki team i otrzyma pozytywną decyzję Zarządu PZBS.
   • Team Pretendentów (przegrany w finale poprzednich rozgrywek kadrowych), o ile ma w składzie 4 zawodników grających w ubiegłorocznych rozgrywkach.
 4. Wszystkie teamy potwierdzają swój udział do dnia 25.02.2019 drogą elektroniczną z potwierdzeniem opłat startowych.
 5. Rozgrywki KN I są prowadzone systemem dwustopniowym.
  1. Najpierw wszystkie teamy rozgrywają mecze 16-rozdaniowe systemem Round-Robin.
  2. Po zakończeniu tej fazy rozgrywek team, który zajmie 1 miejsce awansuje do KN II, a teamy od 8 o 12 odpadają z rywalizacji.
  3. Teamy z miejsc 2-4 według kolejności zajętych miejsc wybierają przeciwnika spośród teamów z miejsc 5-7 i rozgrywają mecze 64-rozdaniowe, których zwycięzcy awansują do KN II.
  4. Carry-over w meczu wynosi 0,1 dla drużyny z wyższego miejsca.
 6. Awans do KN II uzyskują łącznie cztery teamy, zgodnie ze schematem rozgrywek.

VI. Kadra Narodowa II

 1. W KN II startują 4 teamy awansujące z KN I.
 2. Rozgrywki KN II odbywają się systemem play-off:
  1. Mecze półfinałowe (8 x 16 rozdań)
  2. Finał (10 x 16 rozdań)
 3. Zwycięzca RR KN I wybiera przeciwnika do meczu półfinałowego.
 4. W Kadrze Narodowej I i II wszystkie punkty klasyfikacyjne posiadają status aPKL. Za I miejsce otrzymuje się 500 aPKL, dla dalszych miejsc tak jak w Mistrzostwach Polski Teamów na IMPy zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym tak, by otrzymali je wszyscy uprawnieni zawodnicy. Warunkiem otrzymania przez zawodnika punktów klasyfikacyjnych jest rozegranie minimum 33% ogólnej liczby rozdań przewidzianych na danym etapie rozgrywek. Ponadto zwycięski team otrzymuje 2 PM za I miejsce, a finalista 1 PM. W przypadku miejsc dzielonych przez teamy o miejscu decyduje kolejność po Round-Robin KN I.

VII. Reprezentacja Polski

 1. Prawo reprezentowania Polski uzyskuje team, który zwyciężył w finale KN II.
 2. Po wygraniu KN II prawo reprezentowania Polski mają tylko ci zawodnicy, którzy w KN II rozegrali min. 7 segmentów 16-rozdaniowych w tym min. 4 w meczu finałowym.
 3. Rezerwę Reprezentacji (jako team) stanowi zespół finalistów rozgrywek KN II.
 4. Jeśli w teamie Reprezentacji co najmniej dwie z trzech par będą musiały zrezygnować z gry z jakichkolwiek przyczyn, team ten traci prawo reprezentowania Polski i zostaje zastąpiony przez Rezerwę Reprezentacji, która przejmuje wszystkie prawa Reprezentacji (staje się Reprezentacją) zarówno w danym momencie, jak w przyszłości.
 5. Jeśli również w teamie Rezerwy Reprezentacji co najmniej dwie z trzech par będą musiały zrezygnować z gry w barwach Polski z jakichkolwiek przyczyn, team ten traci prawo reprezentowania Polski i zostaje zastąpiony przez team wskazany przez Selekcjonera. Ten team przejmuje wszystkie prawa Reprezentacji (staje się Reprezentacją) zarówno w danym momencie, jak w przyszłości.
 6. Reprezentację tworzy 6 zawodników.
 7. Uzupełnienia składu Reprezentacji dokonuje Selekcjoner Reprezentacji Open a zatwierdza Zarząd PZBS. Nie ma ograniczeń co do powołania brakującej pary lub zawodników.
 8. Pary Reprezentacji i Rezerwy Reprezentacji zobowiązane są do:
  1. Przestrzegania zapisów zawartych w Karcie Reprezentanta
  2. Realizacji zadań szkoleniowych określonych przez Selekcjonera Reprezentacji Open PZBS

  Niespełnienie tych warunków skutkuje pozbawieniem posiadanych praw.

VIII. Przepisy Sportowo-Organizacyjne

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.
 3. W etapach parowych wyniki spotkań oblicza się w VP w skali ułamkowej 20:0 w oparciu o saldo IMP uzyskane w rozgrywanych rozdaniach. Wyniki poszczególnych rozdań będą obliczane metodą do średniej po odrzuceniu ok. 25% skrajnych zapisów z każdej strony protokołu („butler”).
 4. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach i komunikatach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 5. Uprawnionymi do gry są zawodnicy, którzy:
  1. spełniają kryteria prawa gry w reprezentacji Polski określone przez European Bridge League (EBL Bona Fide Residence Requirements),
  2. opłacili przed startem w rozgrywkach składkę zawodniczą PZBS na 2019 r. (nie dotyczy Kadry Rejonowej),
  3. nie podlegają prawomocnej karze dyskwalifikacji w czasie któregokolwiek etapu rozgrywek, w którym uczestniczą.
 6. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych według kryteriów dla danego etapu:
  1. w KK pełnej karty konwencyjnej w języku polskim lub angielskim w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów,
  2. począwszy od KM 3 egzemplarzy Karty Konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów.
 7. Wydział Gier PZBS rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu oraz podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 8. Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.
 9. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.