Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin EOOM

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia eliminacji do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2019 (zwanych dalej EOOM) w brydżu sportowym.
 2. Organizatorem EOOM jest Polski Związek Brydża Sportowego.
 3. Uczestnikami EOOM mogą być wyłącznie pary dziewcząt lub chłopców (niedopuszczane są pary mieszane) w wieku 16-18 lat (urodzeni w latach 2001, 2002 i 2003). Para nie musi składać się z zawodników z tych samych klubów, województw czy stref. Dopuszczenie zawodników młodszych możliwe jest na zasadach określonych w Regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej ustalonym przez Ministra Sportu i Turystyki.
 4. Eliminacje odbywają się w czterech strefach: NW, NE, SW i SE.

  Strefa  
  NW – Poznań KP PM WP ZP  
  NE – Łódź LD LU MA PD WM
  SW –Wrocław DS LB OP    
  SE – Kraków MP PK SL SW  
 5. Wojewódzki Związek Brydża Sportowego (WZBS), na terenie którego odbywają się eliminacje, wyznacza termin w porozumieniu z pozostałymi WZBS-ami danej strefy. Termin eliminacji musi być ogłoszony nie później niż 26 lutego, a eliminacje muszą odbyć się najpóźniej 4 kwietnia.
 6. Pary składające się z zawodników z tej samej strefy mogą wystąpić wyłącznie w swojej strefie, zaś parom międzystrefowym przysługuje prawo startu w strefie jednego z zawodników.
 7. Sędziów poszczególnych stref delegowanych przez organizatorów lokalnych zatwierdza Główna Komisja Sędziowska PZBS. Propozycje obsady sędziowskiej należy wysłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 8. W eliminacjach należy rozegrać minimum 40 rozdań. Zaleca się rundy 2-rozdaniowe z możliwie największym wymieszaniem uczestników.
 9. Z każdej strefy do finału awansuje 10 par chłopców i 5 par dziewcząt.
 10. Z każdego województwa do finału awansuje przynajmniej jedna para zawodniczek i zawodników pod warunkiem, że dane województwo wystawi przynajmniej dwie pary w danej konkurencji (dziewcząt lub chłopców) reprezentujące je w eliminacjach. Na potrzeby niniejszego punktu para, która reprezentuje województwo, to para, w której obaj zawodnicy są z tego samego WZBS.
 11. Braki wynikające z niewykorzystania limitu przez strefę lub wycofania się par, które wywalczyły awans, zostaną uzupełnione przez członka Zarządu PZBS ds. młodzieży Adriana Bakalarza i będzie to decyzja ostateczna.
 12. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzja należy do Wydziału Gier PZBS.

Witold Stachnik

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Brydża Sportowego

Adrian Bakalarz

Członek Zarządu ds. młodzieży

Poprawiony (wtorek, 26 lutego 2019 13:22)