Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski 2019

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski 2019

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski (IndMP) mają na celu wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski.
 2. IndMP są imprezą otwartą.
 3. Organizatorem IndMP jest Zgorzelecki Klub Brydża Sportowego oraz Polski Związek Brydża Sportowego.
 4. IndMP odbędą się w dniach 26-27 lipca 2019 r. w PGE Turów Arenie, ul. Lubańska 9a, 59-900 Zgorzelec.
 5. Na sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych, w tym tzw. e-papierosów.
 6. Osoby zgłaszające swój udział w turnieju, wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystywanie przez organizatorów swojego wizerunku jako uczestnika turnieju.
 7. W IndMP mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS oraz niniejszy regulamin.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. IndMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 2. IndMP rozpoczną się w piątek, 26 lipca o godz. 17:00.
 3. IndMP zostaną rozegrane w dwóch etapach:
  • otwarte eliminacje (piątek po południu – I sesja, sobota przed południem
   – II sesja)
  • finał (sobota po południu)
 4. W eliminacjach zostanie rozegranych około 60 rozdań. Zapisy zakończą się o godz. 16:40. Późniejsze zgłoszenia nie gwarantują udziału w turnieju.
 5. Ostateczne ustalenie schematu rozgrywania eliminacji (liczba rozdań, liczba stołów w sekcji, etc.) należy do Sędziego Głównego, co jest podyktowane koniecznością dostosowania systemu gry do liczby startujących zawodników.
 6. Z eliminacji do finału zalicza się 50% wyniku, przeliczając na wynik możliwy do zdobycia w finale (czyli eliminacje liczą się jak połowa wyniku sesji finałowej).
 7. Do finału awansuje 40 zawodników, z czego 34 z klasyfikacji łącznej eliminacji oraz 6 z klasyfikacji obejmującej jedynie wyniki w drugiego dnia eliminacji. Zawodnicy awansujący do finału na podstawie wyników drugiego dnia eliminacji otrzymują
  c/o w wysokości: zdobywca 1. miejsca jak 27. zawodnik klasyfikacji łącznej, 2. miejsca – jak 28. itd.
 8. W finale zostanie rozegranych 39 rozdań (z jak największym wymieszaniem). Finał rozpocznie się o godz. 16:00. Potwierdzenie zgłoszenia do godz. 15:45. Późniejsze potwierdzenie nie gwarantuje udziału w finale.
 9. O kolejności w przypadku miejsc dzielonych decydują:
  – niższe carry-over,
  – wyższa suma punktów z maksowania rozdań rozegranych na tej samej linii w danej fazie turnieju,
  – wyższy łączy zapis sumaryczny w rozdaniach rozegranych na tej samej linii w danej fazie turnieju,
  – losowanie.
 10. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio mistrza i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary. Ponadto organizator zapewnia nagrody finansowe.
 11. Organizator udostępni kartę konwencyjną z systemem Wspólny Język, który będzie systemem zalecanym, ale nie obowiązkowym.
 12. Nie alertuje się żadnej zapowiedzi, oprócz sytuacji, gdy spotka się para posiadająca doświadczenie ze wspólnej gry.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania aktualnych wyników.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek, również nieobjęte niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZBS w dniu 12.07.2019 roku.

 

Poprawiony (wtorek, 16 lipca 2019 10:01)