Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów Systemem Pattona

I.Założenia Ogólne

 1. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona mają charakter otwarty i rozgrywane są w ramach Bolesławieckiej Trzydniówki Brydżowej zgodnie z kalendarzem PZBS.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin Trzydniówki oraz właściwe przepisy PZBS.
 3. Mistrzostwa mają na celu wyłonienie medalistów w danym roku kalendarzowym.
 4. W Mistrzostwach startują teamy 4–6-osobowe. Nie można rozszerzyć składu teamu po starcie Mistrzostw.
 5. Turniej jest zaliczany do cyklu Grand Prix Polski Teamów.
 6. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora oraz przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.
 7. Na dany rok ogłasza się komunikat organizacyjny, który określa:
 8. termin Mistrzostw,
 9. wysokość wpisowego i zasady rejestracji,
 10. szczegóły dot. nagród.

 

II.Format rozgrywek

Mistrzostwa rozgrywane będą w 3 sesjach: Eliminacje, Półfinał, Finały A i B.

 

W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zdecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

 

 1. Eliminacje
 2. Zgłoszone teamy zostaną rozstawione na podstawie Oficjalnego Rankingu Brydżowego PZBS i rozegrają po 9 meczów 4-rozdaniowych wg rozstawienia – 5 rund w grupach i 4 na dochodzenie bez powtórzeń.
 3. Do Półfinału awansuje 16 najlepszych teamów.
 4. Półfinał
 5. Do Półfinału zalicza się ½ wyniku po eliminacjach.
 6. Rozegrane zostanie 6 rund 5-rozdaniowych:
 7. 3 rundy w 4 grupach 4-drużynowych – każdy z każdym (rozstawionych pętelkowo zgodnie z wynikami eliminacji);
 8. 3 rundy na dochodzenie bez podziału na grupy, w tym 2 rundy bez powtórzeń i 1 runda dokładnie wg wyników.
 9. Do Finału A awansuje 6 najlepszych teamów.
 10. Do Finału B awansują 4 najlepsze teamy z sumą WK poniżej 20 (w teamie 5- i 6-osobowym liczy się suma WK czterech zawodników o najwyższym WK) spośród teamów, które odpadły w Półfinale.
 11. Finał A
 12. Do Finału A zalicza się ½ łącznego wyniku po półfinale.
 13. Rozgrywa się 5 meczów 6-rozdaniowych każdy z każdym oraz 6. rundę według wyników o miejsca 1-2, 3-4, 5-6.
 14. Mecze finałowe rozgrywane będą przy użyciu zasłon.
 15. Finał B
 16. Finał B zostanie rozegrany pod warunkiem udziału min. 8 teamów spełniających kryteria udziału w Finale B co do WK (patrz pkt 2 dpowyżej).
 17. Drużyna z 1. wynikiem po eliminacjach gra z 4., a 2. z 3. – 2 mecze 6-rozdaniowe z zachowaniem wyników z eliminacji w wysokości ¼ .
 18. Zwycięzcy i pokonani grają 2 mecze 6-rozdaniowe o miejsca 1-2 i 3-4 z zachowaniem ¼ dorobku po 1. meczu finałowym i eliminacji.

 

III.Obliczanie wyników

 1. Liczba VP możliwych do uzyskania w meczu jest trzykrotnością liczby rozdań (12 VP, 15 VP, 18 VP w poszczególnych fazach Mistrzostw). Na wynik meczu składają się:
 2. punkty za rozdania: 2 VP za każde wygrane rozdanie, 1 VP za zremisowane, przy czym różnicę 10 punktów zapisowych uznaje się za remis;
 3. punkty za saldo, rozdzielane w zależności od stosunku salda zapisów do sumy zapisów uzyskanych przez tę drużynę, dla której ta suma jest wyższa, zgodnie z tabelą:

 

długość meczu

4 rozdania

5 rozdań

6 rozdań

do 1/10

2:2

2,5:2,5

3:3

powyżej 1/10, do 1/3

3:1

3,5:1,5

4:2

powyżej 1/3

4:0

5:0

6:0

 

 1. O kolejności teamów w poszczególnych sesjach turnieju decydują kolejno:
 2. większa suma VP,
 3. większa suma VP zdobytych w danej sesji turnieju (półfinał, finał),
 4. wynik bezpośrednich spotkań w danej sesji,
 5. w eliminacjach – większa suma VP uzyskana przez przeciwników,
 6. wyższe saldo zapisów w danej sesji turnieju,
 7. wyższe saldo zapisów w całym turnieju.
 8. Ustala się gradację kar w wysokości: 0,25, 0,5 i 1,0 VP.
 9. Błąd przy wprowadzaniu lub obliczaniu zapisu może zostawić poprawiony najpóźniej:
 10. dot. eliminacji, rund 1-5 – do rozpoczęcia rundy 6;
 11. dot. eliminacji, rund 6-9 – do 15 min. od zakończenia eliminacji;
 12. dot. półfinału – do 15 min. od zakończenia półfinału;
 13. dot. finałów – do 15 min. od zakończenia finału.

 

IV.Nagrody

 1. Medale i puchary dla trzech najlepszych teamów.
 2. Tytuły Mistrzów Polski, medale, puchary oraz punkty klasyfikacyjne PM przyznawane są wyłącznie zawodnikom, którzy rozegrali min. 30% rozdań rozegranych przez team w każdej sesji turnieju.
 3. W przypadku teamów liczniejszych niż 4-osobowe wielkość ewentualnej nagrody rzeczowej nie ulega zwiększeniu.

V.Informacje Końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem), w szczególności odwołania od decyzji sędziowskich, rozstrzyga Sędzia Główny.

 

 

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów
Systemem Pattona

 

Komunikat organizacyjny na rok 2019

 

 

W Mistrzostwach obowiązuje Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów Systemem Pattona oraz zasady określone niniejszym komunikatem:

1.Mistrzostwa rozgrywa się w dniach 20-21 września 2019 r. w Bolesławcu.

2.Wpisowe do Mistrzostw wynosi:

 

ELIMINACJE

PÓŁFINAŁ

FINAŁ A i B

zawodnik niezrzeszony

90 + 10*

60

70

zawodnik ze składką PZBS

65 + 10*

40

40

ulgi (junior/senior) PZBS

40 + 10*

30

30

młodzież szkolna do 19 lat

20

10

10

*obowiązkowa opłata na rzecz PZBS -fundusz nagród turnieju finałowego.

 

 1. Rejestracja Teamów
  1. poprzez stronę internetową Mistrzostw: http://mzbskarkonosze.internetdsl.pl/trzydniowka/
  2. w biurze zawodów do 15 min przed godziną rozpoczęcia Mistrzostw.
 2. Nagrody rzeczowe dla 5 teamów z Finału A oraz 3 teamów z Finału B, o ile zostanie rozegrany, o wartości:

 

I miejsce

II miejsce

III miejsce

IV miejsce

V miejsce

FINAŁ A

2400 zł

1800 zł

1200 zł

800 zł

400 zł

FINAŁ B

500 zł

300 zł

200 zł

 

 

 

 

Poprawiony (piątek, 06 września 2019 11:13)