Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMP-y

REGULAMIN

22. Otwarte Mistrzostwa Polski Par na IMP-y 2019

I. Założenia ogólne

1.       Organizatorem 22. Otwartych Mistrzostw Polski Par na IMP-y 2019 (MPimp) jest Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS). PZBS zleca techniczną stronę przeprowadzenia zawodów Małopolskiemu Związkowi Brydża Sportowego.

2.       MPimp rozgrywane są w ramach Krakowskiej Jesieni Brydżowej. Krakowska Jesień Brydżowa – uchwałą Zarządu Małopolskiego Związku Brydża Sportowego – rozgrywana jest od 2017 roku jako Memoriał Jana Blajdy.

3.       MPimp mają charakter otwarty.

4. Osoby zgłaszające swój udział w turnieju wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystywanie swojego wizerunku jako uczestnika turniejów serwisie filmowym i fotograficznym.

5.       MPimp zostaną rozegrane w dniach 22–24 listopada 2019 w Krakowie (Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a).

6.      W MPimp mają zastosowanie mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS oraz niniejszy regulamin.

II. Rejestracja par, wpisowe

1.       Zgłoszenia do MPimp przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: TUTAJ oraz na miejscu rozgrywek w dniu 22 listopada 2019 r do godz. 17.00, przy czym tylko rejestracja elektroniczna gwarantuje wysokość wpisowego na podstawowym poziomie.

2.       Opłata startowa do MPimp i turniejów towarzyszących wynosi(w przypadku wcześniejszej rejestracji w systemie zgłoszeń)

o    125 złod zawodnika niebędącego członkiem PZBS (niezrzeszeni), 100 złod członka PZBS nieuprawnionego do ulg, 80 złod członka PZBS z uprawnieniem do zniżki (juniorzy, seniorzy), 50 zł od członków PZBS – juniorów do lat 20, czyli urodzonych w roku 1998 i młodszych.

o    dopłata do wpisowego dla par awansujących do półfinału wynosi 50 złod pary bez zniżek.

o    Dopłata do wpisowego dla par awansujących do finału wynosi 50 złod pary bez zniżek

o    Wpisowe do turnieju pocieszenia: 50 zł– niezrzeszeni; 35 zł– członkowie PZBS; 25 zł– członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 15 zł– juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1999 i młodsi.

o    Wpisowe do OTP** Wawelski Smok: 65 zł – niezrzeszeni; 50 zł– członkowie PZBS; 40 zł– członkowie PZBS ze zniżką (juniorzy, seniorzy); 20 zł– juniorzy do lat 20, czyli urodzeni w roku 1999 i młodsi.

3.       W przypadku dokonania zgłoszenia w dniu turnieju opłata startowa do MPimp powiększona będzie o kwotę 20 zł od zawodnika (niezależnie od stawki podstawowej wpisowego)

III. Harmonogram Krakowskiej Jesieni Brydżowej i Mistrzostw Polski Par na IMP-y

22.11,
piątek

16.00 − 17.00

rejestracja par

17.30 − 22.00

eliminacje (3 x 10 rozdań)

23.11,
sobota

10.00 – 14.30

eliminacje cd. (3 x 10 rozdań)

16.00 − 22.00

półfinał (4 x 10 rozdań)

17.00 − 21.30

turniej pocieszenia na maxy (3 x 10 rozdań)

24.11,
niedziela

09.00 – 17.00

finał 16 par (po 3 rozdania każdy z każdym)

10.00 – 17.00

OTP** Wawelski Smok (3 x 10 rozdań + 1 x 10 rozdań)

17.30 -18.00

uroczystość zakończenia 22. Mistrzostw Polski na IMPy

IV. Założenia sportowe

System liczenia – punkty meczowe bez ograniczenia ze stołu obliczane do średniej z redukcją min. 25% skrajnych zapisów z każdej strony.

1.       22 listopada 2019, piątek, godz. 17.30 – eliminacje

Pary zgłoszone do godz. 17.00 zostaną podzielone na linie metodą pętelkową wg sumy miejsc z ostatniego udostępnionego rankingu PZBS i rozegrają trzy sesje eliminacyjne (15 rund x 2 rozdania). Eliminacje składają się z 60 rozdań rozgrywanych w 30 dwurozdaniowych rundach.

2.       23 listopada 2019, sobota, godz. 10.00 – eliminacje cd.

Drugiego dnia eliminacji zostanie rozegranych 30 rozdań. Do półfinału awansuje 25 najlepszych par z klasyfikacji łącznej (tj. z 60 rozdań) i 5 najlepszych par z klasyfikacji obejmującej ostatnie 30 rozdań. W przypadku, gdy któreś pary będą się powtarzały w obu klasyfikacjach, awansują kolejne pary z klasyfikacji łącznej.

3.        23 listopada 2019, sobota, godz. 16.00 - półfinał

Pary w półfinale otrzymują c/o równe 50% dotychczasowego wyniku. Pary awansujące do finału na podstawie wyników drugiego dnia eliminacji otrzymują c/o w wysokości: zdobywca 1 miejsca, jak 26 para w klasyfikacji łącznej, następne pary  odpowiednio.

Półfinał  zostanie rozstawiony pętelkowo wg klasyfikacji łącznej. Podczas półfinałów zostaną rozegrane cztery sesje dziesięciorozdaniowe, z których awans do finału uzyska  16 par.

Pozostali uczestnicy kończą udział w MPimp.

4.       24 listopada 2019, niedziela, godz. 9.00 – finał (16 par)

Uczestnicy finału rozgrywają 15 rund po 3 rozdania systemem „każdy z każdym”. Finał odbywa się na stołach z zasłonami.  Pary otrzymują carry over w wysokości 1/3 dotychczasowego wyniku.

 

5.       Pozostałe ustalenia

a.       Przy miejscach dzielonych decyduje wyższa suma zdobytych IMP w danej fazie rozgrywek, w drugiej kolejności – suma IMP w rozdaniach rozgrywanych na tej samej linii pomiędzy zainteresowanymi parami w danej fazie rozgrywek, w trzeciej kolejności – losowanie.

b.       Harmonogram i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie w zależności od liczby par.

 

 

V. Nagrody

 

1.       Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Par na IMPy na 2019 rok oraz otrzymają medale i puchary. Zdobywcy ośmiu pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 2000 zł; zdobywcy 2. miejsca – 1200 zł, 3. miejsca – 800 zł.

2.       Dla wszystkich finalistów przewidywane są pakiety upominkowe.

VI. Karty konwencyjne

1.       Każda para winna posiadać kartę konwencyjną lub opis systemu, które regulują ustalenia w parze.

VII. Restrykcje

1.       W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

2.       Zakazuje się:

o    oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

o    palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,

o    spożywanie alkoholu na sali gry,

o    korzystania z telefonów komórkowych podczas gry,

o    prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

3.       Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 2 imp.

4.       Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 4 imp.

VIII. Założenia końcowe

1.       Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzyga Sędzia Główny.

 

Poprawiony (piątek, 06 września 2019 16:47)