Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin XXV Mistrzostw Polski Młodzików

I. Założenia ogólne

 1. Mistrzostwa Polski Młodzików (MPM) mają na celu wyłonienie mistrzów, wicemistrzów i drugich wicemistrzów Polski młodzików w brydżu sportowym na rok 2021 oraz popularyzację brydża sportowego wśród najmłodszych.

 2. MPM odbywają się w dniach 30.09-3.10 2021 r.

 3. W MPM mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2006 r. lub później, którzy mają opłaconą bieżącą składkę PZBS.

 4. W MPM obowiązują właściwe regulaminy Polskiego Związku Brydża Sportowego.

 5. Organizatorem MPM jest Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS).

  PZBS zleca techniczną stronę przeprowadzenia zawodów UKBS Dąbrówka Poznań i Wielkopolskiemu Związekowi Brydża Sportowego.

 6. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez organizatorów Mistrzostw do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

II. Założenia organizacyjne

 1. Rejestracja ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) odbywa się do 27 września 2021 r.

  Po tym terminie możliwość zgłoszeń tylko w uzgodnieniu z organizatorami (tel 669963929). Arkusz zgłoszenia - załącznik)

 2. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 300 zł od osoby i obejmuje wyżywienie od obiadokolacji we czwartek do obiadu w niedzielę. Płatność w dniu przyjazdu na miejscu gotówką lub przed imprezą przelewem na konto UKBS Dąbrówka Poznań - 21 1090 1463 0000 0001 1340 7203.

  W przypadku konieczności otrzymania faktury za wyżywienie i zakwaterowanie płatność tylko gotówką w dniu rozpoczęcia Mistrzostw. UKBS lub WZBS wystawią tylko rachunki za udział w zawodach.

III. Założenia sportowe

 1. W ramach MPM odbywają się osobne turnieje w kategoriach U12 (rocznikowo do lat 12 – urodzeni w 2009 i poźniej) i U15 (rocznikowo do lat 15):

  • turnieje par open,
  • turnieje par dziewcząt i chłopców,
  • turnieje par mikstowych,
  • turnieje drużynowe.
 2. Turnieje par open rozgrywa się w sesjach po 10 rozdań, na łącznym dystansie 50 rozdań w U15 i 40 rozdań w U12, na zapis maksymalny, W przypadku małej liczby par Sędzia Główny może zmodyfikować system rozgrywek, w tym zmienić liczbę rozgrywanych rozdań.

 3. Turnieje par dziewcząt i chłopców rozgrywa się na dystansie 22-30 rozdań na zapis maksymalny.

  Turnieje par mikstowych rozgrywa się na dystansie 30 rozdań w 3 sesjach po 10 rozdań, na zapis maksymalny. W przypadku małej liczby par Sędzia Główny może zmodyfikować system rozgrywek (np. połączyć obie kategorie, w tym zmienić liczbę rozgrywanych rozdań).

 4. W turniejach drużynowych rywalizują teamy 4-osobowe. Sędzia główny może wyrazić zgodę na większą liczbę zawodników w teamie.

  Co do zasady turnieje drużyny są czteroosobowe stąd organizator przewiduje puchary dla czterech zawodników.

 5. W kategorii U15 rozgrywa się fazy (jeśli będą dwa turnieje oddzielne):

  • eliminacje – 7 rund po 5 rozdań (rundy 1-2 z przygotowanym rozstawieniem wg siły gry, rundy 3-7 na dochodzenie);
  • półfinały – 8 rozdań, zwycięzca eliminacji wybiera przeciwnika do półfinału z miejsc 3-4;
  • finał i mecz o III miejsce – 12 rozdań (2x6);

  mecze są punktowane w skali IMP, a w eliminacjach z przeliczeniem na VP wg skali ułamkowej;

  carry-over w meczach play-off wynosi 2,1 IMP w półfinale, a 4,1 IMP w finale i w meczu o III miejsce – zawsze na korzyść drużyny z wyższego miejsca w eliminacjach;

 6. w kategorii U12 rozgrywa się fazę eliminacji tak jak w kategorii U15.

  • półfinały – 8 rozdań, zwycięzca eliminacji wybiera przeciwnika do półfinału z miejsc 3-4;
  • finał i mecz o III miejsce – 8 rozdań

  mecze są punktowane w skali IMP, a w eliminacjach z przeliczeniem na VP wg skali ułamkowej;

  carry-over w meczach play-off wynosi 2,1 IMP w półfinale, a 4,1 IMP w finale i w meczu o III miejsce – zawsze na korzyść drużyny z wyższego miejsca w eliminacjach;

 7. W przypadku połączenia grup wiekowych obowiązuje system dla U-15.

IV. Bezpieczeństwo zawodów

 1. W zawodach mogą brać udział tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy na miejscu zawodów będą pod opieką osoby pełnoletniej (21 lat).

 2. Wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) przez uczestników i opiekunów. Osoby pełnoletnie mogą palić papierosy tylko w wyznaczonych miejscach, które będą odizolowane od ciągów komunikacyjnych.

 3. Opiekun grupy, w dniu przyjazdu oddaje organizatorowi podpisaną przez jednego z rodziców zgodę na udział w Mistrzostwach załącznik 1 oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań z racji przepisów o zapobieganiu rozprzestrzeniania się Covid-19 załącznik 2.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków - w tym od pandemii w czasie trwania mistrzostw.

V. Postanowienia końcowe

 1. Kwestie sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator zawodów wraz z obecnym przedstawicielem PZBS na zawodach.

 2. W przypadku, gdy w którymkolwiek turnieju wystartują minimum 4 pary/teamy złożone wyłącznie z zawodników rocznikowo do lat 10, zostanie wręczony dodatkowy komplet medali w tej kategorii.

 3. Odpowiedzialnym za organizację zawodów jest Jan Sibilski ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 4. Decyzje sędziego głównego z zakresu stosowanego prawa brydżowego są ostateczne.

 5. Sędzią Głównym zawodów jest Marcin Woźniak.

Załącznik 1 – informacje pobytowe

 1. MPM zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej Ośrodka.

 2. Wyżywienie – stołówka w miejscu zakwaterowania.

 3. Adres : Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne, ul. Jarocińska 35 , 63-210 Żerków

Załącznik 2 – harmonogram

Organizatorzy zastrzegają sobie, możliwość zmian w harmonogramie rozgrywek po konsultacjach z opiekunami.

 

 

Czwartek, 30 września

do 15:00

Przyjazd ekip, zakwaterowanie

15:15 – 15.45

Odprawa opiekunów

16:00 – 19:15

Turnieje par mikstowych (20 rozdań)

Dodatkowy turniej par EX

19:30 – 20:15

Kolacja

20:15 – 22.00

Turnieje par mikstowych (10 rozdań)

22.30 – 7.00

Cisza nocna

Piątek, 1 październik

7:30 – 8.45

Śniadanie

9.00 – 9.20

Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw

9:00 – 14:00

Turnieje par open, sesje 1-3

14:00 – 15:00

Obiad

15:00 – 18:00

Czas wolny (rozgrywki sportowe, wycieczka piesza)

18:00– 19:00

Kolacja

19:00– 22:30

Turnieje par open, sesje 4-5

22:30 – 7:00

Cisza nocna

Sobota, 2 października

7:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 13:00

Turnieje drużynowe, eliminacje, rundy 1-4

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 17:00

Turnieje drużynowe, eliminacje, rundy 5-7

17:00 – 18:00

Kolacja

18:00 – 22:45

Turniej drużynowy U15, półfinały, finał i mecz o III miejsce

Dodatkowy turniej par EX

23:00 – 7:00

Cisza nocna

Niedziela, 3 października

7:30 – 8:30

Śniadanie

8:30 – 12:30

Turnieje par chłopców oraz dziewcząt

13:00 – 13:30

Ceremonia zakończenia

13:30 – 14:00

Obiad (poza pakietem) i wyjazd ekip

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 18:24)