Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Grand Prix Polski Par 2022 - komunikat

22. BUDIMEX Grand Prix Polski Par 2022

Budimex Grand Prix Polski Par 2022 rozgrywane będzie jako cykl turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS:

 

LP Termin Miejsce
1 20.03.2022 Kraków
2 03.04.2022 Starachowice
3 24.04.2022 Bydgoszcz
4 03.05.2022 Poznań
5 22.05.2022 Wrocław
6 19.06.2022 Warszawa
7 26.06.2022 Sława
8 17.07.2022 Sopot
9 06.08.2022 Warszawa
10 14.08.2022 Rzeszów
11 24.09.2022 Wilno
12 09.10.2022 Elbląg
13 30.10.2022 Białystok
14 05.11.2022 Stargard
15 13.11.2022 Tarnów
Finał 16-18.12.2022 Do ustalenia

Terminy mogą ulec nieznacznej zmianie.

 1. Do klasyfikacji długofalowej zaliczanych będzie >50% turniejów tj. 8 imprez z 14-15, 7 z 12-13.
 2. Liczba turniejów wymagana do zagrania w finale wynosi 50% liczby zaliczanych turniejów (pkt. 1) z zaokrągleniem w dół tj. 4 przy zaliczanych 8, 3 przy zaliczanych 7 (pkt. 6 i pkt. 8regulamin ogólny GPPP).
 3. W finale można wystąpić jedynie z partnerem, z którym zagrało się w parze minimum 2 turnieje (pkt. 8 – regulamin ogólny GPPP) lub z partnerem, który również zakwalifikował się do finału.
 4. Organizator turnieju eliminacyjnego GPPP ma obowiązek przeznaczyć dodatkowo co najmniej kwotę 3.500 zł  doliczoną do nagród finansowych. (pkt. 13 podpunkt b – Regulamin Ogólny GPPP).
 5. Wysokość wpisowego leży w gestii organizatorów (ale pkt. 6 komunikatu) – (pkt. 14regulamin ogólny GPPP).
 6. Jeśli organizator nie ogłosi wysokości wpisowego co najmniej miesiąc przed terminem turnieju, wówczas wpisowe od zawodnika będzie wynosić:
  • 65 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – zawodnik z opłaconą bieżącą składką PZBS,
  • 50 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – zawodnik z opłaconą bieżącą składką PZBS, uprawniony do ulg (od 20 do 25 lat lub od 66 lat).
  • 20 zł – młodzież do lat 19 z opłaconą bieżącą składką PZBS.
 7. Kwoty wymienione w punkcie 6. dotyczą wpisowego wymaganego przy wcześniejszej rejestracji do turnieju. Jeżeli jest ona ogłoszona, a zawodnicy jej nie dokonają, to w dniu zawodów wpisowe może być wyższe. Jeżeli w turnieju nie ma wcześniejszej rejestracji i organizator nie ogłosił swoich stawek na podstawie punktu 5., to obowiązuje wpisowe wyszczególnione w punkcie 6.