Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Par Kobiet 2022

 

REJESTRACJA

Regulamin Mistrzostw Polski Par Kobiet 2022

 

  1. Organizatorem Mistrzostw Polski Par Kobiet (MPPK) jest Polski Związek Brydża Sportowego.

  2. Celem zawodów jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w tej konkurencji na rok 2022.

  3. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 14 - 15 maja 2022r.

  4. Zawody odbędą się w Warszawie w Centrum Sportów Umysłowych ul. Polinezyjska 10. Wpisowe wynosi 100zł od zawodniczki i 60zł od zawodniczki z uprawnieniami do ulgi (zapis w Cezarze: ulga: TAK).  Zdobywczynie pierwszych miejsc zdobędą tytuły Mistrzyń Polski i otrzymają medale. Przewiduje się rozpoczęcie Mistrzostw w sobotę o godz. 10:00, a zakończenie w niedzielę przed godz. 16:00 – szczegółowy harmonogram ogłosi sędzia główny.

  5. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest jednocześnie zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku zawodnika do celów promocyjnych.

  6. W Mistrzostwach mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZBS.

  7. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych. Każda para powinna posiadać wypełnioną kartę konwencyjną. Przy braku KK sędzia każdą wątpliwość powinien rozstrzygać na niekorzyść pary, która nie ma wypełnionej KK (co nie jest jednoznaczne z wydaniem pozytywnego wyniku na korzyść strony przeciwnej).

  8. MP Par Kobiet zostaną rozegrane na zapis maksymalny. Przewiduje się rozegranie w sumie około 100 rozdań systemem każda para z każdą. Liczba rozdań w rundzie zostanie podana przy rozpoczęciu Mistrzostw (określać ją będzie iloraz 100 rozdań i liczby rund z możliwością niewielkiej modyfikacji). Sędzia główny może wybrać inny sposób rozegrania Mistrzostw (np. przy dużej liczbie uczestników).

  9. Różnicowanie miejsc w przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów turniejowych zgodnie z § 45 Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego PZBS.

  10. O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny.

regulamin przyjęty Uchwałą nr 39/2022/2021-2025