Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Jesiennych Mistrzostw Polski Teamów na IMP 2022 - projekt

 1. Jesienne Mistrzostwa Polski Teamów na IMP OPEN (JMPTIMP) i Jesienne Mistrzostwa Polski Teamów na IMP do 5.0 WK (JMPTIMP do 5.0 WK) mają na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w tych konkurencjach.

  Organizatorami JMPTIMP 2022 są Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego oraz Polski Związek Brydża Sportowego.

 2. Mistrzostwa rozgrywane są w dniach 07-08 października 2022 w ramach 25. Żuławskiego Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego (Kongres).

 3. JMPTIMP 2022 są imprezą, w której mogą uczestniczyć tylko zawodniczki i zawodnicy zarejestrowani w PZBS z ważną opłaconą składką za 2022 rok.

 4. W JMPTIMP mają zastosowanie odpowiednie przepisy PZBS.

 5. W turnieju mogą brać udział teamy 4-6 osobowe. Drużyna mająca mniej niż 6 zawodników może dołączyć zawodnika najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniej rundy eliminacji.

 6. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa: 10 minut po rozpoczęciu następnego meczu, a w przypadku ostatniego meczu eliminacji, półfinału i piątego meczu finału 10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu.

 7. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem 79C2 MPB za zgodą sędziego głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane dotąd nagrody, na rozpoczęte mecze. Sędzia główny każdorazowo decyduje, czy taka zmiana może wpłynąć na nagrody jeszcze niewypłacone, na klasyfikację długofalową kongresu, podział na grupy czy zwycięstwo w meczu pucharowym.

 8. W związku z koniecznością rozstawienia teamów zapisy kończą się 15 minut przed ogłoszoną godziną rozpoczęcia turnieju.

 9. W JMPTIMP i JMPTIMP do 5.0 WK rozgrywane są mecze sześciorozdaniowe (eliminacje) i pięciorozdaniowe (półfinały i finały).

 10. Wynikiem każdego meczu jest wynik w IMP, z tym że w każdym meczu można zdobyć najwyżej 32 IMP.

 11. JMPTIMP zostaną rozegrane na dystansie 108 rozdań podzielonych na etapy:

  1. Runda eliminacyjna.

   Faza grupowa – teamy zostaną podzielone metodą pętelkową według Rankingu na grupy pięciodrużynowe (możliwe są grupy sześciodrużynowe) i rozegrają pięć meczów każdy z każdym grupa na grupę (lub w grupie).

   Faza na dochodzenie – teamy z zachowaniem całego dorobku IMP rozegrają pięć meczów na dochodzenie bez powtórzeń dotychczasowych spotkań (swiss). Pierwsze 16 drużyn awansuje do półfinału. Jeśli któraś z drużyn zrezygnuje z udziału w półfinale, prawo gry przechodzi na następną w kolejności.

  2. Półfinał.

   16 drużyn z zachowaniem 1/2 dotychczasowego dorobku IMP rozegra sześć meczów na dochodzenie bez powtórzeń w tym etapie turnieju. Pierwsze sześć drużyn awansuje do finału.

  3. Finał.

   6 drużyn z zachowaniem 1/2 dotychczasowego dorobku IMP rozegra sześć meczów; pięć meczów każdy z każdym i dodatkową szóstą rundę w zamkniętych dwu-teamowych finałach o miejsca 1, 3 i 5.

  Ze względu na liczbę startujących liczba drużyn awansujących do poszczególnych etapów może ulec zmianie.

 12. JMPTIMP do 5.0 WK:

  1. Udział w JMPTIMP do 5.0 WK biorą te zespoły zgłoszone do JMPIMP, w których każdy z zawodników ma nie więcej niż 5.0 WK.

  2. Rundę eliminacyjną wszystkie teamy grają wspólnie (bez podziału na OPEN i do 5.0 WK) (patrz pkt 11a powyżej).

  3. Finał: wchodzi 6 najlepszych drużyn do 5.0 WK, wg kolejności po rundzie eliminacyjnej. Jeśli drużyna jest w pierwszej 16. po rundzie eliminacyjnej, ma prawo wyboru, czy zagra w półfinale OPEN, czy finale do 5.0 WK. Jeśli drużyna uprawniona do gry w finale do 5.0 WK zrezygnuje, to prawo przechodzi na następną w kolejności. Drużyny zachowują ½ dotychczasowego dorobku IMP i zagrają 5 meczów bez powtórzeń i dodatkową szóstą rundę w zamkniętych dwuteamowych finałach o miejsca 1, 3 i 5.

  4. Liczba drużyn w finale może ulec zmianie. Organizator może odwołać finał ze względu na małą liczbę drużyn do 5.0 WK.

 13. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zadecydować o zmianie formatu rozgrywek w stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

 14. Przy awansie do półfinału, finału jak i w klasyfikacji końcowej, jeśli teamy mają tyle samo zaliczonych (czyli z ograniczeniem) IMP o wyższym miejscu decyduje:

  1. więcej zaliczonych IMP przed ostatnią rundą,
  2. lepsza różnica zaliczonych IMP w danym etapie turnieju,
  3. wynik bezpośredniego meczu w danym etapie turnieju,
  4. bilans w IMP w bezpośrednich meczach we wszystkich etapach turnieju,
  5. więcej zdobytych IMP (bez ograniczenia),
  6. losowanie.
 15. Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają przygotowane przez PZBS medale.

 16. Kary w IMP wynoszą 1, 2, 3 IMP oraz 6 IMP za „spalenie rozdania”. W przypadkach szczególnych Sędzia Główny może zadecydować o innej karze.

 17. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 18. Punkty klasyfikacyjne (PKL) i długofalowe (PDF):

  Zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS czołowe miejsca w klasyfikacji końcowej JMPTIMP otrzymają krajowe punkty mistrzowskie (PM):

  1. miejsce: 2 PM i min. 300 aPKL

  2. miejsce: 1 PM

  3. miejsce: 0.5 PM

  PKL za dalsze miejsca są obliczane wg wzoru z pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego.
  Punkty długofalowe przyznawane są zgodnie z regulaminem Kongresu.

  Warunkiem uzyskania, przez każdego z zawodników, PKL oraz PDF jest zagranie minimum 25% rozdań granych przez dany team. Mecz oddany walkowerem uznaje się za rozegrany, w którym każda drużyna może dowolnie wystawić skład.