Uchwały Zarządu PZBS

UCHWAŁA NR 75/2018/2016–2020

Zarząd zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski na IMPy w Krakowie.

Głosowało 10 członków Zarządu – 5 głosów za, 1 wstrzymujący, 4 przeciw.

 

UCHWAŁA NR 76/2018/2016–2020

Zarząd zatwierdził przyznawanie punktów klasyfikacyjnych w turniejach z robotami na platformie Funbridge i BBO.

 

Liczba zawodników I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10              
21 1,05 0,85 0,65 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10            
22 1,05 0,85 0,65 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10            
23 1,10 0,90 0,70 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10          
24 1,10 0,90 0,70 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10          
25 1,15 0,95 0,75 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10        
26 1,15 0,95 0,75 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10        
27 1,20 1,00 0,80 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10      
28 1,20 1,00 0,80 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10      
29 1,25 1,05 0,85 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10    
30 1,25 1,05 0,85 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10    
31 1,30 1,10 0,90 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10  
32 1,30 1,10 0,90 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10  
33 1,35 1,15 0,95 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10
34 1,35 1,15 0,95 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10

itd.

Głosowało 10 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw.

Poprawiony (środa, 31 października 2018 19:53)