Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 1 — Adept

Stan na 2020-06-04 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Waldemar Sadurski

WM Mistrz Klubowy 359
2

Ewa Wawrowska

MA Mistrz Klubowy 341
3

Kajetan Granops

WP Mistrz Klubowy 306
4 Michał Korwek PD Mistrz Klubowy 305
5 Jakub Wierzbowski PD Mistrz Klubowy 288
6 Adam Rogowski PD Mistrz Klubowy 280
7 Dominik Magryś PK Mistrz Klubowy 273
8 Andrzej Gierczyński ZP Mistrz Klubowy 267
9 Mariusz Drewniak ZP Mistrz Klubowy 261
10 Witold Deorocki WM Mistrz Klubowy 247
11 Maria Kowal WP Mistrz Klubowy 236
12 Zofia Trojan DS Mistrz Klubowy 225
13 Mirosław Rumak LD Mistrz Klubowy 223
14 Tadeusz Sum PK Mistrz Klubowy 210
15 Janusz Zajączkowski DS Mistrz Klubowy 206
16 Ewa Bargłowska ZP Mistrz Klubowy 201
17 Ireneusz Kwiatosz DS Mistrz Klubowy 199
18 Robert Dominkiewicz PD Mistrz Klubowy 195
19 Stanisław Sołtys PK Mistrz Klubowy 194
20 Bolesław Szkodziński DS Mistrz Klubowy 193
21 Jerzy Głowiński DS Mistrz Klubowy 188
Andrzej Lewandowski MA Mistrz Klubowy 188
23 Beata Szczepańska ZP Mistrz Klubowy 184
24 Kazimierz Kłys ZP Mistrz Klubowy 181
25 Marek Leś ZP Mistrz Klubowy 180
26 Wiesław Jarmułowicz ZP Mistrz Klubowy 172
27 Bogdan Kościelny MA Mistrz Klubowy 166
28 Andrzej Łysakowski LB Mistrz Klubowy 164
29 Jerzy Pieszczuch DS Adept 162
30 Janusz Karczewski PM Mistrz Klubowy 161
Stefan Rajkowski PM Adept 161
32 Jakub Gawron MP Mistrz Klubowy 160
33 Magdalena Pawlak WP Adept 151
34 Iwona Leszczewska LB Mistrz Klubowy 147
35 Piotr Urbański MA Adept 146
36 Wiktor Skiepko PD Mistrz Klubowy 144
37 Janina Dziedzina MP Mistrz Klubowy 142
38 Tomasz Wiśniewski ZP Mistrz Klubowy 140
39 Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski ZP Mistrz Klubowy 138
40 Tomasz Zataj MA Adept 136
41 Andrzej Ołdakowski MP Adept 135
42 Grzegorz Woskowicz MP Mistrz Klubowy 133
43 Patryk Klim PD Mistrz Klubowy 128
44 Grzegorz Krysiński WP Adept 127
Andrzej Migalski ZP Adept 127
46 Stanisław Fiedkiewicz ZP Mistrz Klubowy 125
47 Andrzej Dachtera WP Mistrz Klubowy 124
48 Grażyna Blech WM Mistrz Klubowy 121
Grzegorz Nowak WP Mistrz Klubowy 121
50 Zdzisław Tylko MA Mistrz Klubowy 120

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Waldemar Sadurski

Mistrz Klubowy 359
2 Ewa Wawrowska Mistrz Klubowy 341
3 Kajetan Granops Mistrz Klubowy 306
4 Michał Korwek Mistrz Klubowy 305
5 Jakub Wierzbowski Mistrz Klubowy 288
6 Adam Rogowski Mistrz Klubowy 280
7 Dominik Magryś Mistrz Klubowy 273
8 Andrzej Gierczyński Mistrz Klubowy 267
9 Mariusz Drewniak Mistrz Klubowy 261
10 Witold Deorocki Mistrz Klubowy 247

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Waldemar Sadurski

Mistrz Klubowy 359
2 Witold Deorocki Mistrz Klubowy 247
3 Grażyna Blech Mistrz Klubowy 121
4 Andrzej Skoczylas Adept 107
5 Danuta Cieniewska Mistrz Klubowy 98
6 Ryszard Wieczorek Mistrz Klubowy 98
7 Jerzy Szczepański Adept 70
8 Tadeusz Dąbrowski Mistrz Klubowy 57
9 Tadeusz Kaczan Adept 57
10 Grażyna Piszczek Mistrz Klubowy 52

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Ewa Wawrowska

Mistrz Klubowy 341
2 Andrzej Lewandowski Mistrz Klubowy 188
3 Bogdan Kościelny Mistrz Klubowy 166
4 Piotr Urbański Adept 146
5 Tomasz Zataj Adept 136
6 Zdzisław Tylko Mistrz Klubowy 120
7 Dariusz Wasilewski Adept 119
8 Magda Urbańska Adept 112
9 Krzysztof Dobrzeniecki Mistrz Klubowy 107
10 Stanisław Rękas Mistrz Klubowy 95

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Kajetan Granops

Mistrz Klubowy 306
2 Maria Kowal Mistrz Klubowy 236
3 Magdalena Pawlak Adept 151
4 Grzegorz Krysiński Adept 127
5 Andrzej Dachtera Mistrz Klubowy 124
6 Grzegorz Nowak Mistrz Klubowy 121
7 Krzysztof Wawrzyniak Adept 119
8 Jacek Grzempowski Adept 117
9 Marta Smętek Adept 111
10 Jerzy Węglarz Mistrz Klubowy 108

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Michał Korwek

Mistrz Klubowy 305
2 Jakub Wierzbowski Mistrz Klubowy 288
3 Adam Rogowski Mistrz Klubowy 280
4 Robert Dominkiewicz Mistrz Klubowy 195
5 Wiktor Skiepko Mistrz Klubowy 144
6 Patryk Klim Mistrz Klubowy 128
7 Sylwia Burzyńska Adept 104
8 Natalia Szoka Adept 104
9 Aleksander Skiepko Adept 71
10 Tomasz Zalewski Mistrz Klubowy 52

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominik Magryś

Mistrz Klubowy 273
2 Tadeusz Sum Mistrz Klubowy 210
3 Stanisław Sołtys Mistrz Klubowy 194
4 Stanisław Ciosek Adept 8
5 Wacław Kuźniar Adept 8

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Gierczyński

Mistrz Klubowy 267
2 Mariusz Drewniak Mistrz Klubowy 261
3 Ewa Bargłowska Mistrz Klubowy 201
4 Beata Szczepańska Mistrz Klubowy 184
5 Kazimierz Kłys Mistrz Klubowy 181
6 Marek Leś Mistrz Klubowy 180
7 Wiesław Jarmułowicz Mistrz Klubowy 172
8 Tomasz Wiśniewski Mistrz Klubowy 140
9 Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski Mistrz Klubowy 138
10 Andrzej Migalski Adept 127

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zofia Trojan

Mistrz Klubowy 225
2 Janusz Zajączkowski Mistrz Klubowy 206
3 Ireneusz Kwiatosz Mistrz Klubowy 199
4 Bolesław Szkodziński Mistrz Klubowy 193
5 Jerzy Głowiński Mistrz Klubowy 188
6 Jerzy Pieszczuch Adept 162
7 Zdzisław Niemirski Adept 34
8 Tadeusz Kazimirowicz Adept 32
9 Stanisław Horochowski Adept 26
10 Marzena Artmańska Adept 23

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Rumak

Mistrz Klubowy 223
2 Bartłomiej Ziółkowski Adept 109
3 Jolanta Simińska Mistrz Klubowy 87
4 Jacek Czechowicz Adept 68
5 Grzegorz Wasiak Adept 39
6 Liliana Suflida Adept 37
7 Jerzy Gawlik Adept 23
8 Ireneusz Pluta Adept 22
9 Jan Wiązek Adept 21
10 Romuald Pohl Adept 19

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Łysakowski

Mistrz Klubowy 164
2 Iwona Leszczewska Mistrz Klubowy 147
3 Jakub Masny Adept 117
4 Jakub Sobkowiak Mistrz Klubowy 117
5 Cezary Włodarczyk Mistrz Klubowy 117
6 Mieczysław Skowroński Adept 96
7 Janusz Starke Mistrz Klubowy 36
8 Adam Licznerski Adept 23
9 Elżbieta Szubert-Licznerska Adept 23
10 Zbigniew Zalesiński Adept 15

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Karczewski

Mistrz Klubowy 161
2 Stefan Rajkowski Adept 161
3 Anna Ostrowska Adept 107
4 Barbara Tuma Adept 103
5 Andrzej Żylis Adept 102
6 Tomasz Onoszko Adept 82
7 Krzysztof Tuma Adept 72
8 Ewa Zagórska-Onoszko Adept 71
9 Olgierd Zieliński Adept 37
10 Waldemar Niewiński Adept 21

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jakub Gawron

Mistrz Klubowy 160
2 Janina Dziedzina Mistrz Klubowy 142
3 Andrzej Ołdakowski Adept 135
4 Grzegorz Woskowicz Mistrz Klubowy 133
5 Antoni Czapliński Adept 110
6 Małgorzata Serczyk Adept 35
7 Artur Górnik Adept 25
8 Jan Surdej Adept 12
9 Aleksander Barylak Adept 3
10 Magdalena Matuszewska Adept 1

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Kazimierz Wierzbowski

Adept 68
2 Janusz Strześniewski Adept 57
3 Henryk Komodziński Adept 55
4 Teodor Bykowski Adept 42
5 Edward Kozicki Adept 42
6 Ewa Nowińska Adept 36
7 Roman Nowiński Adept 36
8 Witold Chmarzyński Mistrz Klubowy 28
9 Artur Chibowski Adept 25
10 Tomasz Węgrzynowski Adept 21

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Brachmański

Mistrz Klubowy 59
2 Elżbieta Hurna Adept 17
3 Halina Kaciłowicz Adept 17
4 Andrzej Spodnik Adept 11
5 Jan Łodziana Adept 10
6 Jerzy Mikos Adept 9
7 Jerzy Pietrzak Adept 8
8 Czesław Knapik Adept 6

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Julian Taczewski

Adept 41
2 Bolesław Ficek Adept 40
3 Roman Łacina Adept 34
4 Ryszard Chmielewski Adept 20
5 Marian Jaworowski Adept 19
6 Elżbieta Świerk Adept 15
7 Maria Kobyniewicz Adept 12
8 Mariusz Gawłowski Adept 10
9 Jolanta Trojanowska Adept 8
10 Kazimierz Ciapała Adept 2

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Szczepan Szumielewicz

Adept 34
2 Łukasz Żmiejko Adept 24
3 Leszek Adamczyk Adept 20
4 Krzysztof Bednarczyk Adept 1
5 Roman Duma Adept 1
6 Krzysztof Krzystanek Adept 1
7 Jerzy Mazur Adept 1

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Damian Markowski

Adept 14
2 Ireneusz Grabowski Adept 6