Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 2 — Mistrz Okręgowy

Stan na 2020-06-04 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Marcin Dziembor

ZP Mistrz Okręgowy 527
2

Mieczysław Lebiecki

WM Mistrz Wojewódzki 477
3

Sławomir Jamka

ZP Mistrz Okręgowy 473
4 Tomasz Wolfke MA Mistrz Wojewódzki 409
5 Wiesława Mirosław DS Mistrz Okręgowy 361
6 Jerzy Anderszewski WM Mistrz Okręgowy 334
7 Marcin Gruchała LD Mistrz Okręgowy 320
8 Marcin Paplaczyk DS Mistrz Okręgowy 319
9 Radosław Rozman MA Mistrz Okręgowy 314
10 Piotr Zalcman KP Mistrz Okręgowy 308
11 Dorota Sosinowicz ZP Mistrz Wojewódzki 301
12 Zbigniew Gadek PD Mistrz Okręgowy 291
13 Tomasz Magryś PK Mistrz Okręgowy 286
Marek Serdyński WM Mistrz Okręgowy 286
Witold Żygulski MA Mistrz Okręgowy 286
16 Tomasz Czekała PM Mistrz Okręgowy 274
Przemysław Jaworski WP Mistrz Okręgowy 274
18 Dariusz Nowak WM Mistrz Okręgowy 272
19 Marek Torebko WM Mistrz Okręgowy 266
20 Adam Seichter KP Mistrz Wojewódzki 256
21 Rafał Foryś ZP Mistrz Okręgowy 252
22 Halina Podlecka WM Mistrz Okręgowy 250
23 Krzysztof Olejnik LD Mistrz Okręgowy 240
24 Paweł Lasota MA Mistrz Okręgowy 238
25 Jakub Franczak DS Mistrz Okręgowy 234
26 Rafał Kowalczyk ZP Mistrz Okręgowy 233
27 Karol Kasperkiewicz MA Mistrz Okręgowy 231
28 Marian Grzyb WM Mistrz Wojewódzki 230
Wiesław Muzykiewicz WP Mistrz Okręgowy 230
30 Elżbieta Lis DS Mistrz Okręgowy 227
31 Marcin Radwański MP Mistrz Okręgowy 225
Mirosława Swoboda MA Mistrz Okręgowy 225
33 Tadeusz Dziadykiewicz WP Mistrz Wojewódzki 223
34 Elżbieta Niewiadomska DS Mistrz Wojewódzki 215
Małgorzata Węglewska WP Mistrz Okręgowy 215
36 Mariusz Mączewski MA Mistrz Wojewódzki 214
37 Krzysztof Chełstowski PM Mistrz Wojewódzki 212
38 Marek Gapiński WP Mistrz Okręgowy 208
Grzegorz Głowacki PM Mistrz Okręgowy 208
40 Łukasz Józkowiak WP Mistrz Okręgowy 207
41 Zdzisław Gumkowski MA Mistrz Okręgowy 205
Jarosław Michalski WP Mistrz Okręgowy 205
Dariusz Pawlak WP Mistrz Okręgowy 205
44 Aliaksei Bytskevich PD Mistrz Wojewódzki 203
Mirosław Nos PD Mistrz Wojewódzki 203
Piotr Zborowski DS Mistrz Okręgowy 203
47 Ewa Morawska WP Mistrz Okręgowy 202
48 Mirosław Wiśniewski PM Mistrz Wojewódzki 200
49 Aleks Bukat DS Mistrz Wojewódzki 199
50 Józef Bugajewski WP Mistrz Okręgowy 198

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Dziembor

Mistrz Okręgowy 527
2 Mieczysław Lebiecki Mistrz Wojewódzki 477
3 Sławomir Jamka Mistrz Okręgowy 473
4 Tomasz Wolfke Mistrz Wojewódzki 409
5 Wiesława Mirosław Mistrz Okręgowy 361
6 Jerzy Anderszewski Mistrz Okręgowy 334
7 Marcin Gruchała Mistrz Okręgowy 320
8 Marcin Paplaczyk Mistrz Okręgowy 319
9 Radosław Rozman Mistrz Okręgowy 314
10 Piotr Zalcman Mistrz Okręgowy 308

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Dziembor

Mistrz Okręgowy 527
2 Sławomir Jamka Mistrz Okręgowy 473
3 Dorota Sosinowicz Mistrz Wojewódzki 301
4 Rafał Foryś Mistrz Okręgowy 252
5 Rafał Kowalczyk Mistrz Okręgowy 233
6 Radosław Maćczak Mistrz Okręgowy 133
7 Waldemar Pietrzak Mistrz Okręgowy 126
8 Włodzimierz Abkowicz Mistrz Okręgowy 122
9 Krzysztof Lubkowski Mistrz Okręgowy 122
10 Ryszard Szewczyk Mistrz Okręgowy 113

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mieczysław Lebiecki

Mistrz Wojewódzki 477
2 Jerzy Anderszewski Mistrz Okręgowy 334
3 Marek Serdyński Mistrz Okręgowy 286
4 Dariusz Nowak Mistrz Okręgowy 272
5 Marek Torebko Mistrz Okręgowy 266
6 Halina Podlecka Mistrz Okręgowy 250
7 Marian Grzyb Mistrz Wojewódzki 230
8 Henryk Bałtronowicz Mistrz Okręgowy 169
9 Barbara Pietruszka Mistrz Okręgowy 152
10 Jan Warda Mistrz Okręgowy 149

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Wolfke

Mistrz Wojewódzki 409
2 Radosław Rozman Mistrz Okręgowy 314
3 Witold Żygulski Mistrz Okręgowy 286
4 Paweł Lasota Mistrz Okręgowy 238
5 Karol Kasperkiewicz Mistrz Okręgowy 231
6 Mirosława Swoboda Mistrz Okręgowy 225
7 Mariusz Mączewski Mistrz Wojewódzki 214
8 Zdzisław Gumkowski Mistrz Okręgowy 205
9 Marek Melsztyński Mistrz Okręgowy 174
10 Bożena Jacuch Mistrz Okręgowy 171

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wiesława Mirosław

Mistrz Okręgowy 361
2 Marcin Paplaczyk Mistrz Okręgowy 319
3 Jakub Franczak Mistrz Okręgowy 234
4 Elżbieta Lis Mistrz Okręgowy 227
5 Elżbieta Niewiadomska Mistrz Wojewódzki 215
6 Piotr Zborowski Mistrz Okręgowy 203
7 Aleks Bukat Mistrz Wojewódzki 199
8 Andrzej Łada Mistrz Wojewódzki 172
9 Piotr Birowski Mistrz Wojewódzki 169
10 Stanisław Tomski Mistrz Okręgowy 162

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Gruchała

Mistrz Okręgowy 320
2 Krzysztof Olejnik Mistrz Okręgowy 240
3 Cezary Pipiński Mistrz Okręgowy 197
4 Milan Chyliński Mistrz Okręgowy 193
5 Arkadiusz Niedziałkowski Mistrz Okręgowy 186
6 Jerzy Kudlik Mistrz Wojewódzki 185
7 Jerzy Mierzejewski Mistrz Okręgowy 175
8 Henryk Cybulski Mistrz Okręgowy 168
9 Dariusz Syncerek Mistrz Okręgowy 168
10 Jakub Janasiak Mistrz Okręgowy 145

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Zalcman

Mistrz Okręgowy 308
2 Adam Seichter Mistrz Wojewódzki 256
3 Aleksander Czarnecki Mistrz Okręgowy 176
4 Marek Wyżlic Mistrz Okręgowy 146
5 Elżbieta Kupczyk Mistrz Okręgowy 138
6 Krzysztof Chechłowski Mistrz Okręgowy 137
7 Małgorzata Bajerska-Wasilius Mistrz Okręgowy 129
8 Krzysztof Bonowicz Mistrz Okręgowy 113
9 Marek Niemir Mistrz Okręgowy 107
10 Wanda Balawender-Czynsz Mistrz Okręgowy 103

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zbigniew Gadek

Mistrz Okręgowy 291
2 Aliaksei Bytskevich Mistrz Wojewódzki 203
3 Mirosław Nos Mistrz Wojewódzki 203
4 Andrzej Dzienisik Mistrz Okręgowy 183
5 Andrzej Żugaj Mistrz Okręgowy 183
6 Stanislau Karbanovich Mistrz Okręgowy 181
7 Bogusław Kozakiewicz Mistrz Okręgowy 154
8 Stanisław Walewski Mistrz Okręgowy 57
9 Romuald Ławrynowicz Mistrz Okręgowy 54
10 Gintaras Simanaitis Mistrz Okręgowy 14

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Magryś

Mistrz Okręgowy 286
2 Piotr Kuźmicz Mistrz Okręgowy 146
3 Jarosław Kotecki Mistrz Okręgowy 138
4 Jadwiga Żulińska Mistrz Okręgowy 13

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Czekała

Mistrz Okręgowy 274
2 Krzysztof Chełstowski Mistrz Wojewódzki 212
3 Grzegorz Głowacki Mistrz Okręgowy 208
4 Mirosław Wiśniewski Mistrz Wojewódzki 200
5 Agata Nowicz Mistrz Okręgowy 191
6 Marek Piętak Mistrz Okręgowy 191
7 Sławomir Hennig Mistrz Okręgowy 186
8 Michał Okoński Mistrz Wojewódzki 180
9 Łukasz Kuczewski Mistrz Okręgowy 173
10 Hanna Tisler Mistrz Okręgowy 161

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Przemysław Jaworski

Mistrz Okręgowy 274
2 Wiesław Muzykiewicz Mistrz Okręgowy 230
3 Tadeusz Dziadykiewicz Mistrz Wojewódzki 223
4 Małgorzata Węglewska Mistrz Okręgowy 215
5 Marek Gapiński Mistrz Okręgowy 208
6 Łukasz Józkowiak Mistrz Okręgowy 207
7 Jarosław Michalski Mistrz Okręgowy 205
8 Dariusz Pawlak Mistrz Okręgowy 205
9 Ewa Morawska Mistrz Okręgowy 202
10 Józef Bugajewski Mistrz Okręgowy 198

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Radwański

Mistrz Okręgowy 225
2 Adam Białek Mistrz Okręgowy 172
3 Piotr Polek Mistrz Okręgowy 140
4 Andrzej Sadowski Mistrz Okręgowy 127
5 Adam Brodowski Mistrz Okręgowy 112
6 Łucja Ciborowska Mistrz Okręgowy 106
7 Barbara Miś Mistrz Okręgowy 104
8 Grażyna Plutecka Mistrz Okręgowy 96
9 Andrzej Plutecki Mistrz Okręgowy 96
10 Michał Stasik Mistrz Okręgowy 70

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Bak

Mistrz Okręgowy 174
2 Ryszard Szkwarek Mistrz Wojewódzki 174
3 Tadeusz Zwoliński Mistrz Okręgowy 172
4 Andrzej Dudkiewicz Mistrz Okręgowy 150
5 Dariusz Forycki Mistrz Okręgowy 141
6 Edward Śniadecki Mistrz Okręgowy 82
7 Henryk Wiciński Mistrz Okręgowy 41
8 Jadwiga Bakalarska Mistrz Okręgowy 21
9 Roman Pilecki Mistrz Okręgowy 19
10 Edward Anglart Mistrz Okręgowy 14

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Chałupnik

Mistrz Okręgowy 145
2 Bogusław Biel Mistrz Okręgowy 45
3 Janusz Wacławczyk Mistrz Okręgowy 34
4 Anna Stelmach Mistrz Okręgowy 20
5 Emil Borzyński Mistrz Okręgowy 14
6 Roman Muszyński Mistrz Okręgowy 13
7 Tadeusz Zawada Mistrz Okręgowy 11
8 Marian Sokołowski Mistrz Okręgowy 10
9 Władysław Rosikoń Mistrz Okręgowy 8
10 Kazimierz Łukaszewski Mistrz Okręgowy 7

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Borek

Mistrz Okręgowy 120
2 Andrzej Madej Mistrz Okręgowy 15
3 Andrii Garbar Mistrz Okręgowy 14
4 Yurii Rudyk Mistrz Okręgowy 14
5 Grzegorz Krawczyk Mistrz Okręgowy 10
6 Dariusz Kępa Mistrz Okręgowy 6
7 Arkadiusz Stojan Mistrz Okręgowy 4
8 Robert Szypuła Mistrz Okręgowy 1

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zbigniew Orliński

Mistrz Okręgowy 112
2 Janusz Sztolc Mistrz Okręgowy 106
3 Jan Skoczylas Mistrz Okręgowy 97
4 Witold Lisicki Mistrz Okręgowy 67
5 Maciej Sachs Mistrz Okręgowy 52
6 Augustyn Ślesiński Mistrz Okręgowy 45
7 Roman Wąchała Mistrz Okręgowy 43
8 Marek Śliwka Mistrz Okręgowy 35
9 Janusz Struzik Mistrz Okręgowy 18
10 Mirosław Kamiński Mistrz Okręgowy 16

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Gintrowicz

Mistrz Okręgowy 76
2 Ryszard Korba Mistrz Okręgowy 76
3 Jacek Balcerowski Mistrz Okręgowy 44
4 Zofia Wciślik Mistrz Okręgowy 37
5 Andrzej Kwiatkowski Mistrz Okręgowy 36
6 Dariusz Sokołowski Mistrz Okręgowy 31
7 Urszula Stefaniak Mistrz Okręgowy 28
8 Jacek Wąsik Mistrz Okręgowy 27
9 Michał Barczyński Mistrz Okręgowy 26
10 Krzysztof Drewniak Mistrz Okręgowy 22