Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 2 — Mistrz Okręgowy

Stan na 2020-09-24 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Witold Żygulski

MA Mistrz Okręgowy 724
2

Tomasz Wolfke

MA Mistrz Wojewódzki 642
3

Mieczysław Lebiecki

WM Mistrz Wojewódzki 627
4 Radosław Rozman MA Mistrz Okręgowy 597
5 Zdzisław Gumkowski MA Mistrz Okręgowy 561
6 Marcin Dziembor ZP Mistrz Okręgowy 547
7 Mirosława Swoboda MA Mistrz Okręgowy 488
8 Sławomir Jamka ZP Mistrz Okręgowy 474
9 Aleksander Czarnecki KP Mistrz Wojewódzki 462
10 Adam Seichter KP Mistrz Wojewódzki 427
11 Tomasz Magryś PK Mistrz Okręgowy 408
12 Piotr Kuźmicz PK Mistrz Okręgowy 400
13 Wiesława Mirosław DS Mistrz Okręgowy 398
14 Mariusz Mączewski MA Mistrz Wojewódzki 374
15 Małgorzata Bajerska-Wasilius KP Mistrz Okręgowy 372
16 Janusz Sztolc OP Mistrz Okręgowy 347
17 Piotr Zalcman KP Mistrz Okręgowy 340
18 Aleks Bukat DS Mistrz Wojewódzki 338
19 Jerzy Anderszewski WM Mistrz Okręgowy 334
20 Dariusz Forycki LB Mistrz Okręgowy 322
21 Marcin Gruchała LD Mistrz Okręgowy 320
Marcin Paplaczyk DS Mistrz Okręgowy 320
23 Zbigniew Gadek PD Mistrz Okręgowy 319
24 Zbigniew Orliński OP Mistrz Okręgowy 314
25 Dorota Sosinowicz ZP Mistrz Wojewódzki 311
26 Marek Serdyński WM Mistrz Okręgowy 303
27 Karol Kasperkiewicz MA Mistrz Okręgowy 302
28 Agata Nowicz PM Mistrz Okręgowy 300
29 Jakub Franczak DS Mistrz Okręgowy 298
30 Tomasz Czekała PM Mistrz Okręgowy 286
Tomasz Gellert MA Mistrz Okręgowy 286
Elżbieta Lis DS Mistrz Okręgowy 286
33 Halina Podlecka WM Mistrz Okręgowy 281
Krzysztof Stefaniak MA Mistrz Wojewódzki 281
35 Andrzej Chyliński MA Mistrz Okręgowy 280
36 Wawrzyniec Bąk OP Mistrz Wojewódzki 279
37 Przemysław Jaworski WP Mistrz Okręgowy 277
38 Marek Gapiński WP Mistrz Okręgowy 275
39 Marcin Radwański MP Mistrz Okręgowy 274
40 Dariusz Nowak WM Mistrz Okręgowy 272
41 Krzysztof Olejnik LD Mistrz Okręgowy 270
Krzysztof Widocki OP Mistrz Wojewódzki 270
43 Marek Chylewski MA Mistrz Okręgowy 267
44 Joanna Serwatowska MA Mistrz Okręgowy 266
Marek Torebko WM Mistrz Okręgowy 266
46 Janusz Chałupnik SL Mistrz Okręgowy 265
47 Lidia Chłąd PM Mistrz Okręgowy 262
Jan Skoczylas OP Mistrz Okręgowy 262
49 Maciej Sachs OP Mistrz Okręgowy 259
50 Józef Bugajewski WP Mistrz Okręgowy 254

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Witold Żygulski

Mistrz Okręgowy 724
2 Tomasz Wolfke Mistrz Wojewódzki 642
3 Mieczysław Lebiecki Mistrz Wojewódzki 627
4 Radosław Rozman Mistrz Okręgowy 597
5 Zdzisław Gumkowski Mistrz Okręgowy 561
6 Marcin Dziembor Mistrz Okręgowy 547
7 Mirosława Swoboda Mistrz Okręgowy 488
8 Sławomir Jamka Mistrz Okręgowy 474
9 Aleksander Czarnecki Mistrz Wojewódzki 462
10 Adam Seichter Mistrz Wojewódzki 427

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Witold Żygulski

Mistrz Okręgowy 724
2 Tomasz Wolfke Mistrz Wojewódzki 642
3 Radosław Rozman Mistrz Okręgowy 597
4 Zdzisław Gumkowski Mistrz Okręgowy 561
5 Mirosława Swoboda Mistrz Okręgowy 488
6 Mariusz Mączewski Mistrz Wojewódzki 374
7 Karol Kasperkiewicz Mistrz Okręgowy 302
8 Tomasz Gellert Mistrz Okręgowy 286
9 Krzysztof Stefaniak Mistrz Wojewódzki 281
10 Andrzej Chyliński Mistrz Okręgowy 280

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mieczysław Lebiecki

Mistrz Wojewódzki 627
2 Jerzy Anderszewski Mistrz Okręgowy 334
3 Marek Serdyński Mistrz Okręgowy 303
4 Halina Podlecka Mistrz Okręgowy 281
5 Dariusz Nowak Mistrz Okręgowy 272
6 Marek Torebko Mistrz Okręgowy 266
7 Marian Grzyb Mistrz Wojewódzki 230
8 Henryk Bałtronowicz Mistrz Okręgowy 169
9 Barbara Pietruszka Mistrz Okręgowy 154
10 Jan Warda Mistrz Okręgowy 149

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Dziembor

Mistrz Okręgowy 547
2 Sławomir Jamka Mistrz Okręgowy 474
3 Dorota Sosinowicz Mistrz Wojewódzki 311
4 Rafał Foryś Mistrz Okręgowy 252
5 Rafał Kowalczyk Mistrz Okręgowy 234
6 Stanisław Kokłowski Mistrz Okręgowy 167
7 Lucjan Buława Mistrz Okręgowy 136
8 Radosław Maćczak Mistrz Okręgowy 133
9 Waldemar Pietrzak Mistrz Okręgowy 133
10 Wiesław Lange Mistrz Okręgowy 126

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Czarnecki

Mistrz Wojewódzki 462
2 Adam Seichter Mistrz Wojewódzki 427
3 Małgorzata Bajerska-Wasilius Mistrz Okręgowy 372
4 Piotr Zalcman Mistrz Okręgowy 340
5 Wanda Balawender-Czynsz Mistrz Okręgowy 195
6 Marek Wyżlic Mistrz Okręgowy 165
7 Krzysztof Chechłowski Mistrz Okręgowy 141
8 Elżbieta Kupczyk Mistrz Okręgowy 141
9 Krzysztof Bonowicz Mistrz Okręgowy 130
10 Zbigniew Pełka Mistrz Okręgowy 126

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Magryś

Mistrz Okręgowy 408
2 Piotr Kuźmicz Mistrz Okręgowy 400
3 Jarosław Kotecki Mistrz Okręgowy 138
4 Piotr Kruczek Mistrz Okręgowy 51
5 Jadwiga Żulińska Mistrz Okręgowy 16

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wiesława Mirosław

Mistrz Okręgowy 398
2 Aleks Bukat Mistrz Wojewódzki 338
3 Marcin Paplaczyk Mistrz Okręgowy 320
4 Jakub Franczak Mistrz Okręgowy 298
5 Elżbieta Lis Mistrz Okręgowy 286
6 Elżbieta Niewiadomska Mistrz Wojewódzki 215
7 Piotr Zborowski Mistrz Okręgowy 207
8 Piotr Birowski Mistrz Wojewódzki 184
9 Andrzej Łada Mistrz Wojewódzki 172
10 Stanisław Tomski Mistrz Okręgowy 162

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Sztolc

Mistrz Okręgowy 347
2 Zbigniew Orliński Mistrz Okręgowy 314
3 Wawrzyniec Bąk Mistrz Wojewódzki 279
4 Krzysztof Widocki Mistrz Wojewódzki 270
5 Jan Skoczylas Mistrz Okręgowy 262
6 Maciej Sachs Mistrz Okręgowy 259
7 Marek Śliwka Mistrz Okręgowy 250
8 Witold Lisicki Mistrz Okręgowy 240
9 Marian Łukaszuk Mistrz Okręgowy 160
10 Janusz Struzik Mistrz Okręgowy 146

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Forycki

Mistrz Okręgowy 322
2 Ryszard Szkwarek Mistrz Wojewódzki 202
3 Henryk Wiciński Mistrz Okręgowy 191
4 Tadeusz Zwoliński Mistrz Okręgowy 183
5 Krzysztof Bak Mistrz Okręgowy 181
6 Andrzej Dudkiewicz Mistrz Okręgowy 150
7 Edward Śniadecki Mistrz Okręgowy 93
8 Grzegorz Hajkowicz Mistrz Okręgowy 69
9 Roman Pilecki Mistrz Okręgowy 28
10 Jadwiga Bakalarska Mistrz Okręgowy 24

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Gruchała

Mistrz Okręgowy 320
2 Krzysztof Olejnik Mistrz Okręgowy 270
3 Urszula Jakubowska Mistrz Okręgowy 248
4 Arkadiusz Niedziałkowski Mistrz Okręgowy 244
5 Cezary Pipiński Mistrz Okręgowy 235
6 Milan Chyliński Mistrz Okręgowy 218
7 Jerzy Kudlik Mistrz Wojewódzki 185
8 Jerzy Mierzejewski Mistrz Okręgowy 175
9 Tadeusz Kołat Mistrz Wojewódzki 173
10 Henryk Cybulski Mistrz Okręgowy 168

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zbigniew Gadek

Mistrz Okręgowy 319
2 Mirosław Nos Mistrz Wojewódzki 205
3 Aliaksei Bytskevich Mistrz Wojewódzki 203
4 Andrzej Dzienisik Mistrz Okręgowy 185
5 Andrzej Żugaj Mistrz Okręgowy 185
6 Stanislau Karbanovich Mistrz Okręgowy 181
7 Bogusław Kozakiewicz Mistrz Okręgowy 181
8 Stanisław Walewski Mistrz Okręgowy 76
9 Romuald Ławrynowicz Mistrz Okręgowy 54
10 Gintaras Simanaitis Mistrz Okręgowy 14

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Agata Nowicz

Mistrz Okręgowy 300
2 Tomasz Czekała Mistrz Okręgowy 286
3 Lidia Chłąd Mistrz Okręgowy 262
4 Krzysztof Chełstowski Mistrz Wojewódzki 239
5 Edmund Salach Mistrz Okręgowy 227
6 Grzegorz Głowacki Mistrz Okręgowy 217
7 Janina Buszman Mistrz Okręgowy 213
8 Mirosław Wiśniewski Mistrz Wojewódzki 204
9 Marek Piętak Mistrz Okręgowy 199
10 Andrzej Trzeciak Mistrz Okręgowy 187

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Przemysław Jaworski

Mistrz Okręgowy 277
2 Marek Gapiński Mistrz Okręgowy 275
3 Józef Bugajewski Mistrz Okręgowy 254
4 Łukasz Józkowiak Mistrz Okręgowy 251
5 Wiesław Muzykiewicz Mistrz Okręgowy 250
6 Małgorzata Węglewska Mistrz Okręgowy 246
7 Ewa Morawska Mistrz Okręgowy 227
8 Tadeusz Dziadykiewicz Mistrz Wojewódzki 225
9 Mikołaj Jankowski Mistrz Okręgowy 218
10 Jarosław Michalski Mistrz Okręgowy 206

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Radwański

Mistrz Okręgowy 274
2 Adam Białek Mistrz Okręgowy 172
3 Piotr Polek Mistrz Okręgowy 142
4 Andrzej Sadowski Mistrz Okręgowy 127
5 Łucja Ciborowska Mistrz Okręgowy 120
6 Adam Brodowski Mistrz Okręgowy 112
7 Barbara Miś Mistrz Okręgowy 104
8 Michał Stasik Mistrz Okręgowy 104
9 Grażyna Plutecka Mistrz Okręgowy 96
10 Andrzej Plutecki Mistrz Okręgowy 96

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Chałupnik

Mistrz Okręgowy 265
2 Anna Stelmach Mistrz Okręgowy 154
3 Marian Sokołowski Mistrz Okręgowy 66
4 Roman Muszyński Mistrz Okręgowy 51
5 Bogusław Biel Mistrz Okręgowy 45
6 Janusz Wacławczyk Mistrz Okręgowy 38
7 Emil Borzyński Mistrz Okręgowy 31
8 Kazimierz Łukaszewski Mistrz Okręgowy 11
9 Tadeusz Zawada Mistrz Okręgowy 11
10 Mariusz Bakalarski Mistrz Okręgowy 9

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Kwiatkowski

Mistrz Okręgowy 177
2 Ryszard Korba Mistrz Okręgowy 171
3 Dariusz Sokołowski Mistrz Okręgowy 76
4 Jacek Balcerowski Mistrz Okręgowy 44
5 Zofia Wciślik Mistrz Okręgowy 37
6 Urszula Stefaniak Mistrz Okręgowy 28
7 Jacek Wąsik Mistrz Okręgowy 27
8 Michał Barczyński Mistrz Okręgowy 26
9 Krzysztof Drewniak Mistrz Okręgowy 22
10 Ryszard Adamczuk Mistrz Okręgowy 21

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Borek

Mistrz Okręgowy 121
2 Grzegorz Krawczyk Mistrz Wojewódzki 38
3 Robert Szypuła Mistrz Okręgowy 27
4 Andrzej Madej Mistrz Okręgowy 18
5 Andrii Garbar Mistrz Okręgowy 14
6 Yurii Rudyk Mistrz Okręgowy 14
7 Marian Borowicz Mistrz Okręgowy 8
8 Dariusz Kępa Mistrz Okręgowy 6
9 Arkadiusz Stojan Mistrz Okręgowy 5