Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 4 — Mistrz Krajowy

Stan na 2021-01-25 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Igor Chalupec

MA Mistrz Krajowy 3 554
2

Jakub Bazyluk

MA Mistrz Krajowy 2 636
3

Wojciech Bondarewicz

ZP Mistrz Krajowy 2 416
4 Wojciech Kurkowski LU Mistrz Krajowy 2 340
5 Sebastian Rawlik LB Mistrz Krajowy 2 051
6 Ed Hoogenkamp DS Mistrz Krajowy 1 992
7 Andrzej Wielowieyski ZP Mistrz Krajowy 1 906
8 Tomasz Patalan PM Mistrz Krajowy 1 865
9 Joanna Derewońko MA Mistrz Krajowy 1 842
10 Grzegorz Bachanek SW Mistrz Krajowy 1 585
11 Grzegorz Wieczorkiewicz SW Mistrz Krajowy 1 454
12 Marcin Jankowski MA Mistrz Krajowy 1 444
13 Maciej Kędzierski MP Mistrz Krajowy 1 434
14 Andrzej Szepczyński WP Mistrz Krajowy 1 399
15 Rafał Maszenda MA Mistrz Krajowy 1 383
16 Adam Motyka LD Mistrz Krajowy 1 380
17 Remigiusz Kaźmierczak DS Mistrz Krajowy 1 290
18 Piotr Szczygieł SW Mistrz Krajowy 1 161
19 Sylwester Sokół LD Mistrz Krajowy 1 101
20 Krzysztof Czapczyk PM Mistrz Krajowy 1 082
21 Maciej Czajkowski MA Mistrz Krajowy 1 078
22 Maciej Szczerczak MP Mistrz Krajowy 1 070
23 Bartosz Mer MA Mistrz Krajowy 1 050
24 Paweł Jończyk SL Mistrz Krajowy 1 036
25 Kazimierz Grzeszkowiak MA Mistrz Krajowy 1 016
Adam Waszkiewicz DS Mistrz Krajowy 1 016
27 Przemysław Maliszewski WP Mistrz Krajowy 978
28 Rafał Szafranek KP Mistrz Krajowy 965
29 Zbigniew Szumigalski WP Mistrz Krajowy 922
30 Ryszard Zwolak SL Mistrz Krajowy 920
31 Waldemar Kożuchowski WP Mistrz Krajowy 912
32 Stanisław Ciach OP Mistrz Krajowy 863
33 Igor Ciborowski MA Mistrz Krajowy 822
34 Tomasz Walania OP Mistrz Krajowy 820
35 Waldemar Zieliński KP Mistrz Krajowy 790
36 Bogusława Szagała OP Mistrz Krajowy 774
37 Jerzy Czeszewski ZP Mistrz Krajowy 765
38 Jacek Krystecki DS Mistrz Krajowy 754
39 Marek Matwijewicz LB Mistrz Krajowy 748
40 Aliaksandr Prakapenka PD Mistrz Krajowy 735
41 Arkadiusz Zadworny MA Mistrz Krajowy 729
42 Mirosław Homa PK Mistrz Krajowy 728
43 Roman Jagielski LD Mistrz Krajowy 720
44 Stefan Jakubowski MA Mistrz Krajowy 718
45 Jacek Szczerba PK Mistrz Krajowy 714
46 Michał Maszenda MA Mistrz Krajowy 712
47 Mariusz Łasiewicki MA Mistrz Krajowy 693
48 Marek Woźniak DS Mistrz Krajowy 671
Łukasz Wysłouch DS Mistrz Krajowy 671
50 Roman Borkowski LU Mistrz Krajowy 670

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Igor Chalupec

Mistrz Krajowy 3 554
2 Jakub Bazyluk Mistrz Krajowy 2 636
3 Wojciech Bondarewicz Mistrz Krajowy 2 416
4 Wojciech Kurkowski Mistrz Krajowy 2 340
5 Sebastian Rawlik Mistrz Krajowy 2 051
6 Ed Hoogenkamp Mistrz Krajowy 1 992
7 Andrzej Wielowieyski Mistrz Krajowy 1 906
8 Tomasz Patalan Mistrz Krajowy 1 865
9 Joanna Derewońko Mistrz Krajowy 1 842
10 Grzegorz Bachanek Mistrz Krajowy 1 585

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Igor Chalupec

Mistrz Krajowy 3 554
2 Jakub Bazyluk Mistrz Krajowy 2 636
3 Joanna Derewońko Mistrz Krajowy 1 842
4 Marcin Jankowski Mistrz Krajowy 1 444
5 Rafał Maszenda Mistrz Krajowy 1 383
6 Maciej Czajkowski Mistrz Krajowy 1 078
7 Bartosz Mer Mistrz Krajowy 1 050
8 Kazimierz Grzeszkowiak Mistrz Krajowy 1 016
9 Igor Ciborowski Mistrz Krajowy 822
10 Arkadiusz Zadworny Mistrz Krajowy 729

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Bondarewicz

Mistrz Krajowy 2 416
2 Andrzej Wielowieyski Mistrz Krajowy 1 906
3 Jerzy Czeszewski Mistrz Krajowy 765
4 Zbigniew Nowak Mistrz Krajowy 641
5 Adam Małdyk Mistrz Krajowy 634
6 Zdzisław Michalski Mistrz Krajowy 585
7 Krzysztof Lipowski Mistrz Krajowy 564
8 Grzegorz Adamski Mistrz Krajowy 541
9 Bogdan Trun Mistrz Krajowy 521
10 Janusz Linkiewicz Mistrz Krajowy 470

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Kurkowski

Mistrz Krajowy 2 340
2 Roman Borkowski Mistrz Krajowy 670
3 Jarosław Ostrowski Mistrz Krajowy 454
4 Leszek Młodziński Mistrz Krajowy 449
5 Robert Rostek Mistrz Krajowy 437
6 Dariusz Serafin Mistrz Krajowy 427
7 Sławomir Piętak Mistrz Krajowy 424
8 Jerzy Tarajko Mistrz Krajowy 377
9 Marek Michalczyk Mistrz Krajowy 318
10 Edward Wójcik Mistrz Krajowy 310

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sebastian Rawlik

Mistrz Krajowy 2 051
2 Marek Matwijewicz Mistrz Krajowy 748
3 Leszek Kiczaty Mistrz Krajowy 531
4 Wiesław Skowron Mistrz Krajowy 490
5 Bartosz Gajewski Mistrz Krajowy 477
6 Zbigniew Józefiak Mistrz Krajowy 401
7 Marek Marciniak Mistrz Krajowy 395
8 Edward Sajkowski Mistrz Krajowy 354
9 Sławomir Zubrycki Mistrz Krajowy 354
10 Czesław Rekret Mistrz Krajowy 338

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ed Hoogenkamp

Mistrz Krajowy 1 992
2 Remigiusz Kaźmierczak Mistrz Krajowy 1 290
3 Adam Waszkiewicz Mistrz Krajowy 1 016
4 Jacek Krystecki Mistrz Krajowy 754
5 Marek Woźniak Mistrz Krajowy 671
6 Łukasz Wysłouch Mistrz Krajowy 671
7 Marek Kozłowski Mistrz Krajowy 660
8 Zdzisław Klimczak Mistrz Krajowy 576
9 Zbigniew Skórecki Mistrz Krajowy 508
10 Anna Jankowska Mistrz Krajowy 489

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Patalan

Mistrz Krajowy 1 865
2 Krzysztof Czapczyk Mistrz Krajowy 1 082
3 Michał Gutowski Mistrz Krajowy 395
4 Michał Wróblewski Mistrz Krajowy 346
5 Andrzej Dobkowicz Mistrz Krajowy 340
6 Ryszard Kamiński Mistrz Krajowy 333
7 Krzysztof Przybielski Mistrz Krajowy 331
8 Daniel Wesołowski Mistrz Krajowy 295
9 Marek Szymborski Mistrz Krajowy 277
10 Piotr Zamiar Mistrz Krajowy 274

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grzegorz Bachanek

Mistrz Krajowy 1 585
2 Grzegorz Wieczorkiewicz Mistrz Krajowy 1 454
3 Piotr Szczygieł Mistrz Krajowy 1 161
4 Mirosław Kaczor Mistrz Krajowy 546
5 Artur Więckowski Mistrz Krajowy 495
6 Robert Łataś Mistrz Krajowy 368
7 Grzegorz Niestój Mistrz Krajowy 332
8 Dariusz Banaś Mistrz Krajowy 294
9 Sławomir Król Mistrz Krajowy 292
10 Wojciech Nowak Mistrz Krajowy 267

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Kędzierski

Mistrz Krajowy 1 434
2 Maciej Szczerczak Mistrz Krajowy 1 070
3 Leszek Matusik Mistrz Krajowy 564
4 Marcin Kuflowski Mistrz Krajowy 537
5 Józef Nastałek Mistrz Krajowy 466
6 Mirosław Mamoń Mistrz Krajowy 463
7 Janusz Wrześniak Mistrz Krajowy 457
8 Jarosław Kowalik Mistrz Krajowy 427
9 Przemysław Picheta Mistrz Krajowy 425
10 Łukasz Pląder Mistrz Krajowy 425

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Szepczyński

Mistrz Krajowy 1 399
2 Przemysław Maliszewski Mistrz Krajowy 978
3 Zbigniew Szumigalski Mistrz Krajowy 922
4 Waldemar Kożuchowski Mistrz Krajowy 912
5 Tadeusz Grobys Mistrz Krajowy 625
6 Krystian Bączek Mistrz Krajowy 608
7 Marta Wójcik Mistrz Krajowy 602
8 Tomasz Twaróg Mistrz Krajowy 569
9 Ryszard Szamałek Mistrz Krajowy 546
10 Grzegorz Jędrzejewski Mistrz Krajowy 526

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Motyka

Mistrz Krajowy 1 380
2 Sylwester Sokół Mistrz Krajowy 1 101
3 Roman Jagielski Mistrz Krajowy 720
4 Maciej Szalewicz Mistrz Krajowy 540
5 Piotr Wnuk Mistrz Krajowy 470
6 Piotr Szczeciński Mistrz Krajowy 445
7 Piotr Kazub Mistrz Krajowy 388
8 Mirosław Andrzejczak Mistrz Krajowy 359
9 Jacek Omelańczuk Mistrz Krajowy 338
10 Waldemar Gałek Mistrz Krajowy 322

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Jończyk

Mistrz Krajowy 1 036
2 Ryszard Zwolak Mistrz Krajowy 920
3 Krzysztof Gacek Mistrz Krajowy 583
4 Tomasz Bobrowski Mistrz Krajowy 510
5 Robert Krupiński Mistrz Krajowy 499
6 Jan Synowiec Mistrz Krajowy 455
7 Rafał Furgal Mistrz Krajowy 445
8 Krzysztof Chmiel Mistrz Krajowy 362
9 Jerzy Pala Mistrz Krajowy 360
10 Jacek Czaja Mistrz Krajowy 351

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Szafranek

Mistrz Krajowy 965
2 Waldemar Zieliński Mistrz Krajowy 790
3 Jacek Pamuła Mistrz Krajowy 594
4 Robert Kamiński Mistrz Krajowy 576
5 Maciej Wzięch Mistrz Krajowy 517
6 Anna Leśniewska Mistrz Krajowy 496
7 Paweł Krzemiński Mistrz Krajowy 494
8 Tadeusz Żurek Mistrz Krajowy 468
9 Witold Świdziński Mistrz Krajowy 408
10 Jan Jarmuż Mistrz Krajowy 381

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stanisław Ciach

Mistrz Krajowy 863
2 Tomasz Walania Mistrz Krajowy 820
3 Bogusława Szagała Mistrz Krajowy 774
4 Andrzej Kazimierowicz Mistrz Krajowy 471
5 Jan Glenz Mistrz Krajowy 386
6 Dariusz Zbieg Mistrz Krajowy 385
7 Andrzej Jurkiewicz Mistrz Krajowy 384
8 Andrzej Duda Mistrz Krajowy 378
9 Andrzej Huńka Mistrz Krajowy 356
10 Andrzej Owczarek Mistrz Krajowy 337

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aliaksandr Prakapenka

Mistrz Krajowy 735
2 Alfred Koda Mistrz Krajowy 598
3 Stanisław Lisowski Mistrz Krajowy 590
4 Stefan Kopyt Mistrz Krajowy 462
5 Janusz Galewski Mistrz Krajowy 438
6 Sonata Simanaitiene Mistrz Krajowy 432
7 Leszek Rutkowski Mistrz Krajowy 369
8 Wincenty Wybranowski Mistrz Krajowy 360
9 Waldemar Miłuński Mistrz Krajowy 339
10 Andrzej Błachno Mistrz Krajowy 277

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Homa

Mistrz Krajowy 728
2 Jacek Szczerba Mistrz Krajowy 714
3 Tomasz Jędrzejek Mistrz Krajowy 586
4 Tomasz Mazur Mistrz Krajowy 552
5 Robert Kwiatkowski Mistrz Krajowy 532
6 Waldemar Kaszuba Mistrz Krajowy 490
7 Jarosław Malawski Mistrz Krajowy 456
8 Ryszard Jackowski Mistrz Krajowy 339
9 Józef Turecki Mistrz Krajowy 305
10 Wojciech Micek Mistrz Krajowy 303

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Łuczak

Mistrz Krajowy 539
2 Tomasz Kuś Mistrz Krajowy 451
3 Jacek Trętowski Mistrz Krajowy 355
4 Robert Grad Mistrz Krajowy 308
5 Przemysław Zyśk Mistrz Krajowy 301
6 Zdzisław Cimaszkiewicz Mistrz Krajowy 297
7 Marek Słowikowski Mistrz Krajowy 251
8 Arkadiusz Wojtecki Mistrz Krajowy 222
9 Zbigniew Ziemba Mistrz Krajowy 201
10 Jerzy Bludau Mistrz Krajowy 127