Kadencja 2008 - 2012

Zarząd Główny kadencji 2008-2012

Rada Związku 2008-12

Rada Sędziów

Rada Trenerów

Rada Zawodnicza

Komisja Rewizyjna

Protokoły Komisji Rewizyjnej