Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 1 Zarządu Głównego

Warszawa, 4 czerwca 2016


Obecni: Witold Stachnik - Prezes, Adrian Bakalarz, Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Przemysław Janiszewski, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marek Małysa, Marcin Pędziński, Artur Wasiak oraz Jarosław Molenda – KR i Sławomir Latała - dyrektor biura – protokolant.

  1. Wybrano Prezydium Zarządu Głównego w składzie: Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Tomasz Latos, Marek Małysa. Wstępnie określono zadania poszczególnych członków Zarządu. Ich ostateczny podział zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
  2. ZG postanowił udzielić wszelkiego możliwego wsparcia b. Prezesowi Radosławowi Kiełbasińskiemu na arenie międzynarodowej w związku z pełnieniem przez Niego funkcji w federacjach brydżowych.
  3. ZG zadecydował o zachowaniu ustaleń poprzedniego Zarządu dotyczących rozpoczynających się za dwa tygodnie Drużynowych Mistrzostw Europy w Budapeszcie.
  4. ZG uchwalił, że skład drużyn reprezentacji na WBG Wrocław 2016 nie powinien ulec zmianie w przypadku zdobycia przez dany team medalu na ME w Budapeszcie.
  5. Do Komitetu Organizacyjnego WBG Wrocław 2016 zaproponowano: Radosława Kiełbasińskiego (jako przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego - będą trwały rozmowy); Witolda Stachnika (jako przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego); Stanisława Gołębiowskiego (jako wiceprzewodniczącego) oraz jako członków – Przemysława Janiszewskiego, Lenę Leszczyńską i Sławomira Latałę.
  6. W związku z dużym zainteresowaniem środowiska brydżowego, między innymi wyrażonym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, Zarząd Główny postanowił zająć się sprawą pary Cezary Balicki – Adam Żmudziński. Będą w tym zakresie przygotowane stosowne analizy prawne. Jednocześnie kapitan drużyny AZS Wratislavia Stanisław Gołębiowski oświadczył, iż podczas zbliżającego się finału DMP żaden z wyżej wymienionych zawodników w nim nie wystąpi. ZG przyjął stanowisko Stanisława Gołębiowskiego z aprobatą.

Poprawiony (niedziela, 05 czerwca 2016 16:37)