Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 2 Zarządu Głównego

Warszawa, Biuro PZBS, 22 czerwca 2016 r., godz. 17.00-1.00.

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Tomasz Latos (do ok. 19:30), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Olech Bestrzyński (KR).
Nieobecny: Przemysław Janiszewski.

 1. Zatwierdzono protokół z zebrania nr 1.
 2. Zatwierdzono nazwy poszczególnych komisji i osoby ich przewodniczących:
  • Wydział Gier – Maciej Czajkowski,
  • Wydział Dyscypliny – Jacek Grzelczak,
  • Główna Komisja Sędziowska – Artur Wasiak,
  • Komisja Zagraniczna – Radosław Kiełbasiński,
  • Komisja Finansowa – Igor Chalupec,
  • Kapitanat Sportowy – Marek Wójcicki,
  • Komisja Regulaminów Sportowych – Michał Zimniewicz,
  • Komisja Klasyfikacji i Rankingu – Maciej Czajkowski,
  • Komisja Jednolitego Kalendarza Sportowego i Cezara – Witold Stachnik,
  • Komisja Organizacji Imprez – Marcin Pędziński,
  • Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych – Adrian Bakalarz,
  • Komisja Szkoleniowa – Marek Wójcicki,
  • Komisja Marketingowa – Lena Leszczyńska,
  • Komisja IT – Marcin Wasłowicz,
  • Komisja Rozgrywek Internetowych – Jacek Grzelczak,
  • Komisja Akademicka – Stanisław Gołębiowski,
  • Komisja Kobieca – Paulina Klimentowska,
  • Komisja Seniorów – Marek Małysa,
  • Komisja Imprez Środowiskowych – Ryszard Łazikiewicz,
  • Komisja Sprzętu – Ryszard Łazikiewicz,
  • Komisja Historyczna – Marian Wierszycki,
  • Kapituła Odznaczeń – Marian Wierszycki,
  • Redaktor Naczelny „Świata Brydża” – Paweł Jarząbek,
  • Rzecznik Dyscyplinarny – vacat,
  • Rzecznik Prasowy – vacat.

  Zobowiązano przewodniczących do opracowania regulaminów pracy komisji.

 3. Omówiono aktualną sytuację finansową Związku.
 4. Zatwierdzono skład reprezentacji Polski na Drużynowe MŚ Juniorów (Salsomaggiore, sierpień 2016) zgodnie z propozycjami selekcjonerów:
  • kategoria kids: Michał Maszenda – Kacper Kopka, Mateusz Słuszniak – Maciej Kędzierski, Adam Pigulski – Maciej Racewicz, NPC Roland Lippik, coach Marcin Dobrowolski (para rezerwowa Michał Kuczkowski – Piotr Kruczek);
  • kategoria girls: Zuzanna Moszczyńska – Dominika Piesiewicz, Anna Maduzia – Zofia Bałdysz, Magda Budzyńska ––Joanna Brede, NPC Piotr Zatorski, coach Katarzyna Dufrat (para rezerwowa: Hanna Ciuńczyk – Anna Zaręba);
  • kategoria junior: Justyna Żmuda – Michał Klukowski, Kamil Nowak – Wojciech Kaźmierczak, Marcin Bojarski – Maksymilian Chodacki, NPC Marek Markowski;
  • kategoria youngsters: Jakub Andruszkiewicz – Edward Sucharda, Piotr Godlewski – Konrad Majewski, Stanisław Mączka – Łukasz Trendak, NPC Tomasz Radko (para rezerwowa Krystian Bączek – Piotr Jasiński).
 5. Zatwierdzono skład reprezentacji Polski w kategorii drużyn mikstowych na World Bridge Games (Wrocław, wrzesień 2016) zgodnie z propozycją selekcjonerów:
  • Natalia Sakowska – Piotr Butryn, Sabina Grzejdziak – Igor Grzejdziak, Danuta Kazmucha – Cezary Serek (para rezerwowa Justyna Stachowiak–Kluz – Tomasz Winciorek).
 6. Na organizację finału Mistrzostw Polski Teamów (15–17.12.2016) wpłynęły dwa zgłoszenia: od hotelu Senator w Starachowicach oraz od Pomorskiego WZBS. Po dyskusji postanowiono przeprowadzić konsultacje z zawodnikami i odłożyć podjęcie ostatecznej decyzji w terminie późniejszym.
 7. Omówiono sprawy organizacyjne związane z World Bridge Games.
 8. Dyskutowano na temat obchodów przypadającego w tym roku 60-lecia PZBS. Wyrażono opinię, że jeśli mamy je zorganizować to podczas World Bridge Games we Wrocławiu.
 9. Przegłosowano zmniejszenie stawki używanej do rozliczeń przejazdów samochodowych w kraju do 50 gr/km.
 10. Uchwalono, że Zarząd Główny może podejmować uchwały w głosowaniach mailowych.
 11. Prezes omówił:
  • koszty działania biura (ok. 52 000 zł miesięcznie), podkreślając możliwe oszczędności w przyszłości,
  • plan stworzenia wspólnego kalendarza sportowego dla wszystkich WZBS–ów, co ułatwiłoby wykrywanie kolizji terminów turniejów w sąsiadujących ze sobą województwach,
  • przedstawił plan nagrywania przebiegu gry na wszystkich stołach w ekstraklasie (jego realizacja zależy od możliwości finansowych Związku),
  • sprawy związane ze sprzętem (środkami trwałymi),
  • problemy związane z rozgrywkami Bridgenet,
  • współpracę z Bridgespider (umowa obowiązuje od początku 2016 roku),
  • koszty wydawania „Świata Brydża”,
  • sprawę uzgodnień organizacji imprez przez jeden wojewódzki związek na terenie drugiego; odczytał list od zarządu Zachodniopomorskiego ZBS na temat wczasów brydżowych organizowanych na ich terytorium,
  • sprawę dyscyplinarną rozpatrywaną przez Wydział Dyscypliny poprzedniej kadencji oraz wątpliwości co do zastosowanej procedury postępowania,
  • organizację przynależności związkowej zawodników w poszczególnych województwach, którzy nie występują w rozgrywkach ligowych,
  • sprawę stron internetowych utrzymywanych przez PZBS,
  • sprawę pary Balicki – Żmudziński, która toczy się w EBL (PZBS powinien być przygotowany na wdrożenie odpowiednich działań, gdyby w EBL zapadł wyrok skazujący).
 12. Omówiono wstępnie pomysły niższych składek dla amatorów, początkujących oraz 16–miesięcznych składek dla młodzieży szkolnej według modelu wrzesień (początek roku szkolnego) – grudzień.
 13. Omówiono wstępnie sprawę ośrodków na rozgrywki ligowe 2016/17. W przypadku ekstraklasy rozważane jest zorganizowanie jej w Starachowicach razem z „pierwszą” ligą (wtedy hotel byłby do wyłącznej dyspozycji brydżystów). Rozpatrywano podział zjazdów pomiędzy dwa ośrodki.
 14. Omówiono pomysł Jana Blajdy, by zorganizować ogólnopolski (korespondencyjny) turniej w dniu 11 listopada w godzinach popołudniowych.
 15. Poruszono kwestię wypożyczania sprzętu sportowego PZBS na potrzeby organizatorów dużych turniejów.
 16. Uzgodniono termin następnego zebrania: 13 lipca 2016 r., godz. 17.

Poprawiony (sobota, 15 października 2016 15:00)