Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Zarządu Głównego z dnia 8 lipca 2016 roku

6 lipca br. została podpisana nowa umowa pomiędzy Polskim Związkiem Brydża Sportowego a spółką BUDIMEX S.A. W imieniu nowego Zarządu PZBS umowę podpisywali Prezes Witold Stachnik i Wiceprezes Igor Chalupec, zaś w imieniu Zarządu Sponsora Prezes Dariusz Blocher.

Na podstawie umowy BUDIMEX będzie nadal Sponsorem Generalnym PZBS oraz – co jest nowością – Sponsorem Tytularnym Ekstraklasy PZBS, która od sezonu 2016/17 będzie działała pod nazwą BUDIMEX Ekstraklasa. Ten drugi patronat jest związany z istotnym zwiększeniem kwoty sponsoringu otrzymywanej przez PZBS. Ponadto, tak jak do tej pory, cykl GPPP będzie nosić nazwę BUDIMEX GPPP oraz Budimex pozostanie sponsorem tytularnym Mistrzostw Polski Par Open na Maksy.

W ramach umowy PZBS ma zapewnić zorganizowanie szkoleń i instruktaży w zakresie brydża sportowego dla zainteresowanych pracowników Sponsora i, w szczególności, stałej współpracy merytorycznej z jego klubem brydżowym (o ile taki zostanie utworzony przez Sponsora). PZBS zobowiązał się również nie dokonywać zmian w formule organizacji rozgrywek Ekstraklasy w zakresie liczby uczestniczących drużyn bez uzgodnienia ze Sponsorem.

PZBS zobowiązany jest także do przestrzegania zasad etyki obowiązujących w grupie kapitałowej Sponsora. Taki zapis obowiązywał już wcześniej, ale na wniosek Sponsora – m.in. w kontekście ostatnich wydarzeń – kwestia ta została szczególnie podkreślona w umowie.

Zarząd Główny PZBS jednomyślnie zaakceptował nową umowę. Jej podpisanie cieszy szczególnie w sytuacji, gdy pozyskanie środków na sponsoring jest trudne. Jest to również dowód zaufania Sponsora do nowego Zarządu PZBS.

 

Po podpisaniu nowej umowy pomiędzy Budimeksem i Polskim Związkiem Brydża Sportowego (6 lipca 2016 r.). Na zdjęciu: Prezes PZBS Witold Stachnik, Prezes Budimex S.A Dariusz Blocher, Wiceprezes PZBS Igor Chalupec(Fot. Krzysztof Jan Siwek).

Poprawiony (niedziela, 17 lipca 2016 18:43)