Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 3 Zarządu Głównego

Warszawa, Biuro PZBS, 13 lipca 2016, godz. 17.00-1.30

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do ok. 22:30), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski (do ok. 22:30), Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Tomasz Winciorek (KR, do ok. 18:30), Marek Wójcicki (Kapitan Sportowy, do ok. 20:00), Katarzyna Dufrat (koordynatorka części spraw dotyczących WBG, ok. 21:00 – 22:30).
Nieobecni: Maciej Czajkowski, Tomasz Latos.

 

 1. Zarekomendowano Komisji Rewizyjnej podpisanie umowy z Prezesem dotyczącej jego pracy na stanowisku dyrektora biura z wynagrodzeniem równym co do wartości netto wynagrodzeniu poprzedniego dyrektora biura. (Zgodnie ze Statutem umowy między Związkiem a członkiem Zarządu są zawierane przez KR).
 2. Zatwierdzono składy reprezentacji na World Bridge Games:
  • Open: Jacek Kalita – Michał Nowosadzki, Piotr Gawryś – Michał Klukowski, Krzysztof Jassem – Marcin Mazurkiewicz, NPC Piotr Walczak;
  • Seniorzy: Apolinary Kowalski – Jacek Romański, Krzysztof Lasocki – Jerzy Russyan, Julian Klukowski – Victor Markowicz, NPC Włodzimierz Wala;
  • Kobiety: Katarzyna Dufrat – Justyna Żmuda, Grażyna Brewiak – Anna Sarniak, Cathy Bałdysz – Grażyna Busse, NPC Mirosław Cichocki.

  Skład drużyny Open pozostaje bez zmian mimo niesatysfakcjonującego wyniku na ME w Budapeszcie. Zdaniem ZG drużyna w tym lub podobnym składzie osiągnęła bardzo dobre wyniki we wcześniejszych imprezach i trudno oczekiwać od jakiejkolwiek drużyny, niezależnie od dyscypliny sportu, że będzie zawsze wygrywała. Istotnym powodem braku dobrego wyniku były też niektóre sprawy organizacyjne (np. złe warunki noclegowe), ponadto przemęczenie kilku zawodników udziałem w wielu wcześniejszych zawodach, a także drobne problemy zdrowotne. Niebagatelnym problemem jest również czas do WBG we Wrocławiu – pozostało go obecnie zbyt mało, żeby przeprowadzić poważne i rzetelne rozgrywki kadrowe.

  Drużyna seniorów zdobyła medal w Budapeszcie i zgodnie z naszą uchwałą z zebrania nr 1 uzyskała prawo do występu w tym samym składzie we Wrocławiu.

  Takie samo prawo miała drużyna kobiet, ale w tym przypadku były konieczne zmiany. Danuta Kazmucha zakwalifikowała się do reprezentacji mikstowej. W tej sytuacji trzeba było uzupełnić skład o szóstą zawodniczkę lub o całą parę. Po konsultacjach z zawodniczkami selekcjoner postanowił zaproponować przywrócenie grającej przed laty pary Brewiak – Sarniak oraz utworzenie nowej pary Bałdysz – Busse. Po takich zmianach są oczywiście konieczne intensywne przygotowania obu par, szczególnie tej ostatniej.

 3. Niezależnie od decyzji opisanych w pkt. 2 intencją ZG jest przywrócenie jak najszybciej rozgrywek kadrowych. Kierując się tym zamiarem, zatwierdzono wieloszczeblowy plan ich przeprowadzenia w sezonie 2016/17. Regulamin zostanie opracowany do 15 października. Terminy będą niebawem wpisane do JKS.
 4. Omówiono propozycje zmian w systemie składek. Uchwalono, że nowi członkowie PZBS będą w pierwszym roku płacili składkę 30 zł, a w drugim – 50 zł rocznie. Ten sam przywilej będą miały osoby, które – mimo wcześniejszego członkostwa – były poza związkiem przez ostatnie 5 lat. Wymienione kwoty dotyczą odpisów przekazywanych do centrali przez związki wojewódzkie (dla normalnej składki taki odpis wynosi 100 zł). ZG, kierując się również chęcią powstrzymania tendencji „starzenia” się związku, uchwalił niższą składkę dla zawodników w wieku 21-25 lat. Składka ta od nowego roku wynosić będzie 50 zł na rzecz PZBS-u.
 5. Omówiono sprawy organizacyjne związane z World Bridge Games we Wrocławiu.
 6. Z uwagi na znaczne koszty przedsięwzięcia oraz sygnały o braku zainteresowania tym wydarzeniem ze strony środowiska brydżystów, zrezygnowano z pomysłu organizacji obchodów 60-lecia PZBS i wydania „Albumu 60-lecia”.
 7. Omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem klubu BridgeNet.
 8. Dyskutowano na temat kosztów wydania każdego numeru „Świata Brydża” i możliwych oszczędności.
 9. Omówiono strategię bardziej efektywnego pozyskiwania środków publicznych.
 10. Odniesiono się do listu Rady Sędziów w sprawie „kilometrówek”. ZG nie zmienił swojej decyzji w tym zakresie.
 11. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się przy okazji kongresu Grand Prix Warszawy.

Poprawiony (sobota, 15 października 2016 14:58)