Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

List Rady Sędziów do ZG i odpowiedź

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r.

Rada Sędziów PZBS

 

Zarząd Główny PZBS

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Członkowie Zarządu Głównego PZBS

Rada Sędziów wyraża zaniepokojenie informacją opublikowaną w komunikacie z zebrania Zarządu Głównego z dnia 22 czerwca br. o obniżeniu stawki używanej do rozliczania kosztów przejazdu samochodami do 50 gr/km. Jako organ opiniodawczy dla Zarządu Głównego chcielibyśmy wyrazić negatywną opinię dla obejmowania nową, obniżoną stawką przejazdów sędziów na zawody organizowane przez PZBS, w szczególności rozgrywki lig centralnych.

Stoimy na stanowisku, że Zarząd nie powinien oceniać wszelkich zwrotów kosztów przejazdu własnym samochodem przez pryzmat działaczy, w szczególności członków ZG. Działacz ma często możliwość wyboru środka lokomocji, zwłaszcza jeśli chodzi o podróż na zebranie do Warszawy. Sędzia natomiast, zwłaszcza na lidze, przewozi np. sprzęt do gry czy obsługi turniejów (komputery, drukarki). Jeżeli sędziowie wybraliby podróż pociągiem, to PZBS musiałby zorganizować dostarczenie sprzętu na miejsce rozgrywek, co prawdopodobnie byłoby wyższym kosztem niż odjęte sędziemu ze stawki ok. 33 gr/km. Ponadto należy zauważyć, że rozgrywki ligowe odbywają się także w miejscach słabo skomunikowanych, jak np. Skorzęcin, Starachowice czy Tęgoborze, a wtedy sędzia tym bardziej nie ma możliwości wyboru środka lokomocji.

Koszt przejazdu własnym samochodem to nie jedynie koszt paliwa, ale także inne koszty eksploatacji pojazdu. Tych wszystkich kosztów w większości przypadków nie sposób zmieścić w kwocie 50 gr/km. Na temat wysokości stawki, która będzie odpowiadała rzeczywistemu zwrotowi kosztów przejazdu, wypowiedział się w formie rozporządzenia właściwy minister, więc nie widzimy konieczności rozstrzygania wewnątrz PZBS, jaka stawka jest niezbędna do pokrycia kosztów.

Wprowadzana przez Zarząd obniżka może spowodować problemy przy organizacji dojazdu sędziów i dowozu sprzętu na zawody organizowane przez PZBS - może się okazać, że organizowanie przejazdu za częściowo własne środki będzie mocno nieatrakcyjne. W konsekwencji też, poprzez konieczność dokonania wkładu własnego w koszt przejazdu, obniżana jest stawka za prowadzenie zawodów, co w naszej ocenie jest niewłaściwe – a w dodatku wprowadzane w sposób mocno niejawny. Prosimy Zarząd aby jeszcze raz pochylił się nad kwestią rozliczenia dojazdów, uwzględniając w dyskusji argumenty środowiska sędziowskiego, które reprezentujemy.

 

Z poważaniem:

Łukasz Kalbarczyk – Przewodniczący
Aleksander Krych
Sandra Różańska
Zbigniew Sagan
Michał Zimniewicz

 

Odpowiedź ZG

Warszawa, 14 lipca 2014 r.

 

Rada Sędziów

Zarząd Główny zapoznał się z listem Rady Sędziów i postanowił nie zmieniać swojego stanowiska przyjętego na poprzednim zebraniu. Formułując uzasadnienie, korzystamy z opinii Przemysława Czarneckiego, członka Komisji Rewizyjnej.

Stawka ustawowa (tj. 0,8358 zł za kilometr) jest stawką maksymalną - najczęściej przewyższającą dwukrotność kosztów zużytego paliwa. W założeniu obejmuje ona zarówno zwrot kosztów przejazdu, jak i swego rodzaju ryczałt za zużycie samochodu (tzw. amortyzację). Podstawowym elementem kosztów przejazdu jest zużycie paliwa. Szczegóły mogą być różne, zależnie od samochodu, stylu jazdy czy wahań cen paliwa. Zwykle jednak omawiany koszt mieści się w granicach ok. 30-40 groszy za kilometr. Stawka ustalona na nieco wyższym poziomie 50 gr/km pozwala na pokrycie wydatków na paliwo i w zdecydowanej większości przypadków posiadaczowi samochodu zostaje pewna kwota, którą można uznać za częściowe pokrycie kosztów amortyzacji.

Słabe skomunikowanie wskazanych w liście Rady Sędziów miejsc z krajem uzasadnia wykorzystanie własnego środka transportu i otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów, ale niekoniecznie uzasadnia stosowania stawki maksymalnej 0,8358 zł/km. Podobnie - konieczność przewożenia sprzętu uzasadnia wykorzystanie własnego środka transportu, ale nie wpływa w sposób znaczący na wzrost zużycia paliwa i koszty przejazdu.

W ocenie kol. Czarneckiego właściwe jest przyjęcie stawki w zależności od możliwości finansowych związku w przedziale 50-60 gr/km. Wartość 50 gr uchwalona przez Zarząd w czerwcu jest co prawda dolną granicą rekomendowanego zakresu, ale nie oznacza szkody dla rozliczających się na tej podstawie osób.

Stawka ryczałtu ma służyć do zwrotu poniesionych przez sędziego kosztów, a nie do sztucznego zwiększania rzeczywistych dochodów. I na koniec obniżona stawka nie dotyczy tylko sędziów.

W imieniu Zarządu Głównego PZBS

Witold Stachnik

Prezes PZBS

Artur Wasiak

członek Zarządu PZBS

Poprawiony (piątek, 15 lipca 2016 07:51)