Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS

Zarząd Główny w dniu 21 lipca 2016 roku w głosowaniu internetowym podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS w dniu 21 sierpnia 2016 roku. Celem NWZD jest wprowadzenie poprawek do obowiązującego Regulaminu Dyscyplinarnego i przyjęcia Członka Honorowego PZBS.

NWZD odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury 9/13 podczas trwania Grand Prix Warszawy w przerwie niedzielnego turnieju (aktualizacja: o godz. 14:30). Delegatom zapewniamy obiad.

Szczegóły proponowanych poprawek:

1. Zmiana treści paragrafu 11 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego na:

Nie można orzec kary za przewinienie dyscyplinarne, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszczęto postępowanie dyscyplinarne zgodnie z niniejszym Regulaminem, kary nie można orzec po upływie 5 lat od popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Uzasadnienie:

W chwili obecnej mamy w Regulaminie Dyscyplinarnym zapis o karze, która nie może być wymierzona po upływie roku od popełnienia czynu. Jest to zapis, który powoduje przedawnienie w sposób automatyczny, bez względu na datę powzięcia wiadomości przez organy dyscyplinarne. W innych związkach sportowych data przedawnienia jest zależna od daty powiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdzie powiadomienie o popełnieniu przestępstwa dociera po upływie okresu przedawnienia, lub zaraz przed jego upłynięciem – w obu przypadkach nie ma możliwości skazania przestępców. A Regulamin Dyscyplinarny ma przede wszystkim służyć jako groźba nieuchronnej kary przed popełnieniem przestępstwa.

2. Dodanie punktu 5 do paragrafu 11 Regulaminu Dyscyplinarnego:

Prawomocne orzeczenia dyscyplinarne dotyczące udziału w zawodach wydane przez właściwe organy organizacji, w których zrzeszony jest PZBS, w szczególności European Bridge League i World Bridge Federation, stosuje się również do zawodów na terenie Polski.

Uzasadnienie:

Obecnie przy skazaniu graczy na forum międzynarodowym musimy przeprowadzać własną procedurę dyscyplinarną. W wielu przypadkach nie mamy możliwości przeprowadzenia procedury, ze względu na okres przedawnienia – w WBF czy EBL nierzadko sprawy toczą się dłużej niźli nasza procedura przedawnienia. Przy własnym procedowaniu może zdarzyć się sytuacja, gdzie nasza procedura będzie musiała się zakończyć szybciej, niż proces na wyższym szczeblu. Co może doprowadzić do kuriozalnej sytuacji, gdzie w Polsce i Europie organy dyscyplinarne wydadzą dwa diametralnie różne orzeczenia. Proponowany zapis automatycznie przejmie wyroki organizacji, w których zrzeszony jest PZBS, bez potrzeby przeprowadzania własnego procesu. W świetle otrzymanej opinii prawnej do skazanych już par na forum europejskim nie mamy możliwości (okres przedawnienia) skazania tych par. Inaczej mówiąc – zawodnicy ci mogą występować w Polsce w zawodach sportowych. Uchwalenie tego zapisu staje się sprawą nie cierpiącą zwłoki.

3. Przyznanie Członkostwa Honorowego dla Ryszarda Karpa.
Uzasadnienie:

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów sylwetka kol. Karpa została przedstawiona przed głosowaniem, ale Jego nazwisko nie zostało odczytane przed głosowaniem en bloc. Chcemy naprawić ten błąd. 

Poprawiony (sobota, 20 sierpnia 2016 16:34)