Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 4 Zarządu Głównego

Warszawa, biuro PZBS, 18 sierpnia 2016, godz. 17:15 – 22:30

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (do 21:20), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak.
Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski.

 1. Pomiędzy zebraniem 3 i 4 Zarząd Główny podjął dwie uchwały internetowo.

  UCHWAŁA NR 19/2016/2016-2020

  ZG zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS dotyczącego zmiany Regulaminu Dyscyplinarnego w dniu 21 sierpnia 2016 r. NWZD odbędzie się podczas trwania Grand Prix Warszawy w przerwie niedzielnego turnieju

  Głosowało 12 członków zarządu. Sześć głosów za, cztery przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

  UCHWAŁA NR 20/2016/2016-2020

  ZG odwołuje z Zarządu klubu BridgeNet Rudolfa Borusiewicza – prezesa Zarządu klubu oraz Sławomira Latałę – członka Zarządu.

  Głosowało 11 członków zarządu. Wszyscy za.

 2. Omówiono sytuację finansową związku dotyczącą tego roku budżetowego, uwzględniając organizację Mistrzostw Świata we Wrocławiu.
 3. Omówiono spotkanie Komitetu Organizacyjnego WBG, które odbyło się we Wrocławiu 16 sierpnia 2016 roku, a także stan organizacyjny przygotowań do mistrzostw.
 4. Biuro ZG otrzymało listy z prośbami o pokrycie wpisowego na WBG w innych parach niż te, które na podstawie wcześniejszych ustaleń są uprawnione do startu na koszt PZBS. W dyskusji uzgodniono, że na zmianę składu par ZG może wyrazić zgodę w wyjątkowych i losowych przypadkach. Ze względu na obowiązujący regulamin prośby nie spełniające tych warunków powinny być odrzucane. W żadnym z tych przypadków wyjątkowe powody nie występują. ZG postanowił odrzucić wszystkie przesłane prośby. Informujemy również, że możliwe uzyskanie przez niektórych zawodników podwójnego uprawnienia do startu (druga „startówka” związana z cyklem GPPP 2016) nie będzie powodowało dodatkowych korzyści dla tych osób ani nie spowoduje przyznawania dodatkowych miejsc.

  UCHWAŁA NR 21/2016/2016-2020

  ZG utrzymuje w mocy ustalenia dotyczące kwalifikacji na WBG i w związku z tym nie dopuszcza możliwości zmian w składzie par występujących na koszt PZBS. W przypadku uzyskania podwójnej kwalifikacji uprawnienia nie kumulują się.

  Głosowało 8 członków zarządu. Wszyscy za.

 5. Dyskutowano na temat kierunku rozwoju GP Polski Par i Teamów. Celem powinno być zmniejszenie liczby turniejów do około 10 rocznie w perspektywie kilku lat. Należy zastanowić się nad połączeniem obu cykli (organizowanie GP Teamów jako argument za przydzieleniem turnieju GP Par). Do rozważenia jest też pomysł przejścia z cyklu lat kalendarzowych na cykl wrzesień-sierpień.

  ZG otrzymał następujący wniosek Vytautasa Vainikonisa dotyczący GPPP i GPPT w 2017 roku:

  „W związku z organizowaniem 44 edycji Festiwalu Vilnius Cup 2017 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyznanie naszym turniejom (par i teamów) rangi Grand Prix Polski. Wilno jest miastem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Na pewno uczestnicy będą chcieli zobaczyć obraz „Panny, co w Ostrej świeci Bramie” oraz zwiedzić nekropolię na Rossie. Wilno jest bardzo dobrze skomunikowane z Polską – podróż z Warszawy samochodem trwa 6h,a samolotem – ok. 1h. Trzeba wspomnieć, że za przelot samolotem w obie strony to wydatek (przy wcześniejszym zakupie biletów) ok. 200zł. Wydaje się, że jest to dopuszczalna cena podróży. W przypadku przyznania rangi GPP Par i Teamów naszym turniejom obniżymy dla uczestników z Polski wpisowe o 50% (100 € od teamu – dla zespołów z Polski 50 €; 50 € od pary – dla par z Polski 25€). Do tego gwarantujemy nagrody w wysokości – teamy: Im. - 3000 €; 2m. - 1500 €; 3m. - 1000 €; pary: 1m. - 2000 €; 2m. - 1000 €; 3m. - 750 €.”

  ZG przegłosował uchwałę, w której przychyla się do tego wniosku.

  UCHWAŁA NR 22/2016/2016-2020

  ZG podejmuje decyzję, że turnieje par i teamów w Wilnie w 2017 roku będą miały rangę GPP.

  Głosowało 8 członków zarządu. Wszyscy za.

 6. Prezes poruszył sprawę składów reprezentacji na Akademickie Mistrzostwa Świata (Łódź, 22-28 sierpnia). Stanisław Gołębiowski mailowo zaproponował skład:
  • Polska 1: Maciej Bielawski, Igor Łosiewicz, Maksymilian Chodacki, Kamil Nowak, Łukasz Witkowski, Jakub Wojcieszek, NPC Stanisław Gołębiowski;
  • Polska 2: Adam Waszkiewicz, Piotr Marcinowski, Jakub Jagodziński, Arkadiusz Majcher, Rafał Marks, Mateusz Sobczak, NPC Piotr Walczak;
  • Polska 3: Jakub Andruszkiewicz, Piotr Godlewski, Tomasz Jochymski, Konrad Majewski, Edward Sucharda, Michał Kania, NPC Piotr Dybicz.
 7. PZBS finansuje wynagrodzenia Polaków pracujących przy WBG: sędziowie (3 osoby), caddies (20 osób), operatorzy BBO (20 osób + koordynator), powielający (3 osoby), edytor biuletynu, koordynator IT, operator transmisji wideo, hospitality (2 osoby), organizer on-site, koordynator, osoby zatrudnione przy przygotowaniach imprezy (4). Łączne koszty są szacowane na 150 000 zł.
 8. ZG zatwierdził regulaminy prac komisji.

  UCHWAŁA NR 23/2016/2016-2020

  ZG zatwierdził regulaminy komisji: Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych, Wydziału Gier, Komisji Klasyfikacji i Rankingu, Komisji Rozgrywek Internetowych, Głównej Komisji Sędziowskiej, Komisji Regulaminów, Komisji IT.

  Głosowało 8 członków zarządu. Wszyscy za.

 9. PZBS otrzymał dwie oferty na organizację finału GP Teamów (Starachowice, Gdańsk); w najbliższym czasie zostanie wybrana jedna z nich.
 10. Na wniosek Zachodniopomorskiego ZBS omawiano problem konfliktów wynikających z organizowania turnieju na terytorium województwa bez uzyskania zgody odpowiedniego WZBS-u. Postanowiono, że sprawa wymaga dyskusji na Radzie Związku.
 11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 21 sierpnia. Proponowane zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym mają charakter tymczasowy; planuje się opracowanie nowego RD do zatwierdzenia na WZD 2017.
 12. Maciej Czajkowski przedstawił propozycję zmiany schematu rozgrywek ligowych. Propozycja będzie poddana szybkim konsultacjom wśród zawodników.
 13. Jacek Grzelczak omówił perspektywy rozwoju inicjatywy BridgeNet. Jest potrzebne wypracowanie takiej koncepcji, żeby turnieje internetowe pomagały w promocji gry na żywo, a nie odciągały od niej.
 14. Lena Leszczyńska przedstawiła stan przygotowań do młodzieżowej akcji promocyjnej w trakcie WBG we Wrocławiu. Weźmie w niej udział około 45 uczniów z Krakowa, Poznania i Warszawy.

Poprawiony (sobota, 15 października 2016 14:56)