Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 21 sierpnia 2016 roku podjęto następujące uchwały:

 1. Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym:
  1. zmiana treści paragrafu 11 pkt 2 na:
   Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 3 lat od popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Kary nie można orzec po upływie 5 lat od powzięcia informacji o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez powołane do prowadzenia spraw dyscyplinarnych organy Związku.
  2. dodanie punktu 5 do paragrafu 11:
   Prawomocne orzeczenia dyscyplinarne dotyczące udziału w zawodach wydane przez właściwe organy organizacji, w których zrzeszony jest PZBS, w szczególności European Bridge League i World Bridge Federation, stosuje się odpowiednio do zawodów na terenie Polski.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego PZBS koledze Ryszardowi Karpowi.

Protokół zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.

Poprawiony (środa, 24 sierpnia 2016 12:20)