Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 7 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 11 stycznia 2017, godz. 16:15 – 23:20

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do 19:30), Tomasz Latos (do 17:20), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński (od 18:35), Artur Wasiak, Tomasz Winciorek (KR, do 18:20), Tomasz Kłys (kandydat na Rzecznika Dyscyplinarnego, 17:40-17:55), Ewa Miszewska (Rada Zawodnicza, 19:30-22:00)

Nieobecni: Maciej Czajkowski

UCHWAŁA NR 9/2017/2016–2020

 

Lokalizacja i terminy zatwierdzonych imprez o randze Mistrzostw Polski:

MP Teamów BAM Rzeszów 14-15 lipca

Indywidualne MP Zgorzelec 21-22 lipca

MP Teamów Sopot sierpień (czekamy na ostateczne potwierdzenie organizatorów)

MP Teamów Patton Bolesławiec 22-23 września

MP Impy Kraków 24-26 listopada

           

oraz termin GPPT:

Grand Prix Polski Teamów Skawina Retro Maraton  14-15 października

 

Głosowało 9 członków Zarządu. 9 za.

 

 1. Pomiędzy zebraniem 5 i 6 Zarząd podjął dwie uchwały internetowo.
  UCHWAŁA NR 40/2016/2016–2020

  Zarząd znowelizował Regulamin Pracy Zarządu.

  Głosowało 7 członków Zarządu, 6 osób za, 1 wstrzymała się.

  UCHWAŁA NR 41/2016/2016-2020

  Zarząd PZBS w nagrodę za medal podczas WBG we Wrocławiu deleguje aktualną reprezentację Polski na YEH Bros Cup w lipcu 2017 roku w Tokio. PZBS nie ponosi żadnych kosztów organizacyjnych – te leżą po stronie reprezentacji.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 10 osób za.

 2. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rozliczania delegacji:
  UCHWAŁA NR 1/2017/2016–2020

  Zarząd PZBS od lipca 2016 do stycznia 2017 zajmował się tematem rozliczania zagranicznych delegacji służbowych przez działaczy Związku. W konkluzji Zarząd PZBS podjął decyzję o wprowadzeniu wzoru oświadczenia, które należy składać jako załącznik do każdej delegacji rozliczanej przez Biuro PZBS (sędziowie, działacze, trenerzy etc.).

  Głosowało 11 członków Zarządu. 11 za.

 3. Tomasz Kłys przedstawił swoją koncepcję swojej pracy w roli Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS.
  UCHWAŁA NR 2/2017/2016–2020

  Zarząd powołuje Tomasza Kłysa na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 10 za.

 4. Prezes Witold Stachnik i wiceprezes Igor Chalupec omówili projekt budżetu na rok 2017. Zwrócono uwagę na brak kwoty około 300 000,00 zł do pokrycia wszystkich wydatków związku i spłaty zadłużenia wobec WBF. Igor Chalupec zarekomendował przyjęcie prowizorium budżetowego, a ostateczne zatwierdzenie budżetu zostawić na następne zebranie Zarządu (z nadzieją na pozyskanie dodatkowych sponsorów do tego czasu).
  UCHWAŁA NR 3/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził prowizorium budżetowe.

  Głosowało 11 członków Zarządu. 10 głosów za, 1 przeciw.

 5. Prezes omówił zebranie Prezydium Zarządu z dnia 21 grudnia 2016.
 6. Przemysław Janiszewski złożył wniosek o zmianę zakresu swoich obowiązków w Zarządzie. Od tej pory nie będzie zajmował się brydżem wyczynowym (ze względu na możliwy konflikt interesów), jego odpowiedzialnością będzie pozyskiwanie środków unijnych i współpraca z uczelniami wyższymi.
 7. Prezes omówił wniosek skierowany przez Włodzimierza Walę i Mirosława Cichockiego dotyczący poprawek do regulaminu rozgrywek kadrowych. Poprawki były konsultowane z Komisją Regulaminową oraz wysłane wcześniej do Rady Zawodniczej. Rada Zawodnicza reprezentowana na zebraniu przez Ewę Miszewską (przewodniczącą RZ) podczas zebrania była przeciwna wprowadzaniu poprawek do regulaminu rozgrywek kadrowych.
  UCHWAŁA NR 4/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdza poprawki do regulaminu kadry.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 5 głosów za, 3 przeciw, 2 osoby się wstrzymały.

  Poprawki do regulaminu rozgrywek kadrowych wraz z uzasadnieniem.

  Ujednolicony tekst regulaminu.

 8. Marcin Pędziński omówił projekt Grand Prix Polski Par i Teamów. Dyskutowano głównie na temat zasadności przejścia na cykl wrzesień-sierpień. Poddano pod głosowanie dwa dokumenty: „Organizacja GPPP i GPPT w 2017 roku” oraz „Organizacja GPPP i GPPT w cyklu 2017/18”. Zastrzeżono wprowadzenie kilku poprawek do istniejących punktów w terminie dwóch-trzech dni po zebraniu.
  UCHWAŁA NR 5/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził listę turniejów GP Polski Par: Szczyrk 11 II, Elbląg 5 III, Kraków 26 III, Starachowice 2 IV, Łódź 23 IV, Bydgoszcz 14 V, Wrocław 28 V, Olsztyn 4 VI, Poznań 18 VI, Sława 2 VII, Rzeszów 16 VII, Zgorzelec 23 VII, Sopot 6 VIII, Warszawa 20 VIII.

  Zarząd zatwierdził listę turniejów GP Polski Teamów: Elbląg 3-4 III, Wrocław 27 V, Olsztyn 3 VI, Poznań 17 VI, Rzeszów 14-15 VII, Sopot VIII.

  Głosowało 8 członków Zarządu. Wszyscy za. 

 9. Dyskutowano na temat terminu Mistrzostw Polski Par Open. Rozważano termin podczas Grand Prix Warszawy oraz tradycyjny termin majowy. Jednak ze względu na kolizję terminu GPW z Mistrzostwami Świata w Lyonie podjęto decyzję, że w tym roku mistrzostwa zostaną rozegrane w terminie „majówki”. Marcin Pędziński jak najszybciej ma przedstawić założenia regulaminowe MP Open z uwzględnieniem terminu majowego.
  UCHWAŁA NR 6/2017/2016–2020

  Zarząd ustala termin Mistrzostw Polski Open podczas „majówki”.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 6 za, 2 przeciw, 2 osoby wstrzymały się.

 10. Prezes omówił sprawy związane z Cezarem. Jest już zaimplementowane uwzględnianie w obliczeniach promocyjnych składek dla nowych członków. Na wiosnę tego roku powinniśmy też ogłosić pierwszy Ranking Zawodników.
 11. Adrian Bakalarz omówił problem PKL-i za rozgrywki kadrowe juniorów. Zarząd podjął decyzję o głosowaniu w tej sprawie wyjątkowo, z zastrzeżeniem, że w następnych latach liczba przyznawanych PKL-i będzie uwzględniona w regulaminie kadrowym i uzgodniona z Wydziałem Gier PZBS.
  UCHWAŁA NR 7/2017/2016–2020

  Zarząd przyznaje PKL-e za młodzieżowe rozgrywki kadrowe według zasad przyjętych w poprzednich latach.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 osoba wstrzymała się.

 12. Adrian Bakalarz przedstawił decyzję Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych o lokalizacji i terminach najważniejszych zawodów młodzieżowych w 2017 roku.
 13. Prezes przedstawił zgłoszony projekt poprawki do regulaminu KMP.
  UCHWAŁA NR 8/2017/2016–2020

  Zarząd uchwala uzupełnienie regulaminu KMP o punkt o treści:

  W regulaminie Korespondencyjnych Mistrzostw Polski, po pkt. 16 dodaje się pkt 16a w następującym brzmieniu:

  16a. W stosunku do osób, które przed rozegraniem turnieju uzyskują dostęp do rozkładów lub rozdań w sposób umożliwiający zapoznanie się z rozkładami lub ich częścią, stosuje się następujące zasady:

  1. Operator KMP prowadzi rejestr osób, którym udostępniono rozkłady przed danym turniejem. Każda z osób, która przed turniejem przekazuje rozkłady innej osobie (np. powielającemu), zgłasza ten fakt Operatorowi.
  2. Para, w której występuje osoba wskazana w rejestrze, o którym mowa w podpunkcie a, nie jest klasyfikowana na wynikach oraz nie są jej naliczane jakiekolwiek punkty klasyfikacyjne lub długofalowe za ten turniej.
  3. W razie łamania postawień tych postanowień Wydział Gier PZBS kieruje sprawę danej osoby na drogę dyscyplinarną.

  Uchwała wchodzi w życie od turnieju KMP w lutym 2017 roku.

  Głosowało 10 członków Zarządu. 9 za, 1 osoba wstrzymała się.

  Uzasadnienie Komisji Regulaminowej:

  Zdarza się, że w turniejach KMP uczestniczą osoby, o których wiemy, że otrzymały rozkłady rozdań przed turniejem (bo np. są zarazem organizatorem, sędzią czy nawet osobą przekazującą rozkłady powielającemu). Ponadto zdarza się, że takie osoby zajmują wysokie lokaty, a nawet wygrywają miesięczną klasyfikację ogólnopolską (mamy takie przypadki raz na kilka miesięcy). O ile prostymi regulacjami nie wyeliminujemy osób, które na siłę będą chciały oszukać, to powyższy projekt eliminuje przypadki budzące podejrzenia.

  Powyższe zapisy mają na celu przede wszystkim wprowadzenie zakazu uczestnictwa dla określonych osób, ale też określają postępowanie w przypadku naruszenia zakazu. Jest jasne, że nie chcemy karać wszystkich uczestników danego ośrodka (np. nieklasyfikowaniem całego ośrodka), ale że konsekwencje mają ponieść przede wszystkim osoby bezpośrednio łamiące zasady.

 14. Stanisław Gołębiowski zgłosił postulaty i uwagi związane z sędziowaniem i organizacją zawodów centralnych:
  • należy prezentować pełne wyniki w turniejach teamów - tabela zawierająca ostateczną kolejność teamów i składy poszczególnych drużyn;
  • należy wprowadzić rozstawienie w dużych turniejach par;
  • zastrzeżenia do pracy sędziów podczas ostatniego zjazdu ekstraklasy w Poznaniu;
  • uwagi do warunków podczas zjazdu ekstraklasy w Poznaniu;
  • uwagi do poziomu organizacji finału GPPP.
 15. Marcin Pędziński zgłosił kwestię przeprowadzenia rozgrywek Drużynowego Pucharu Polski, który mógłby się odbywać on-line oraz w realu. Pomysły mają być rozważone do wprowadzenia jeszcze w tym roku.
 16. W głosowaniu internetowym Zarząd podjął uchwałę:
UCHWAŁA NR 9/2017/2016–2020

Lokalizacja i terminy zatwierdzonych imprez o randze Mistrzostw Polski:

MP Teamów BAM Rzeszów 14-15 lipca

Indywidualne MP Zgorzelec 21-22 lipca

MP Teamów Sopot sierpień (czekamy na ostateczne potwierdzenie organizatorów)

MP Teamów Patton Bolesławiec 22-23 września

MP Impy Kraków 24-26 listopada

         oraz termin GPPT:

Grand Prix Polski Teamów Skawina Retro Maraton  14-15 października

 

Głosowało 9 członków Zarządu. 9 za.