Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Prezydium Zarządu PZBS z dnia 23 stycznia 2017 roku

Komunikat Prezydium Zarządu PZBS z dnia 23 stycznia 2017 roku

W związku z brakiem wniesienia należnych opłat z zawodów w Dąbrowie Górniczej (17-19 czerwca 2016 roku) Prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego skierował na podstawie paragrafu 65 punkt 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS pismo do Wydziału Dyscypliny o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko kol. M.W., który organizował Międzynarodowy Mityng „Brydżowa Pogoria”.

Turniej miał nazwę I Międzynarodowy Mityng "Brydżowa Pogoria", czyli był międzynarodowy z nazwy oraz z racji eliminacji do Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów.

Na podstawie paragrafu 15 punkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego Prezydium Zarządu PZBS w głosowaniu 23 stycznia  podjęło decyzję o skierowaniu sprawy do Wydziału Dyscypliny PZBS do orzekania w pierwszej instancji. Jednocześnie Prezydium na podstawie paragrafu 5 punkt 3 i 4 Regulaminu Dyscyplinarnego tymczasowo zawiesiło kolegę M.W. w prawach zawodnika na okres trzech miesięcy do czasu wydania werdyktu przez Wydział Dyscypliny PZBS.

 

Witold Stachnik

Prezes PZBS

Poprawiony (wtorek, 24 stycznia 2017 17:23)