Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwały Zarządu

Podjęte przez Zarząd PZBS uchwały w okresie od 17 stycznia 2017 r. do 13 marca 2017 roku:

 

UCHWAŁA NR 10/2017/2016–2020

Zarząd uchwalił Regulamin Grand Prix Polski Par.

Głosowało 9 członków Zarządu. 6 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.

 

UCHWAŁA NR 11/2017/2016–2020

Zarząd uchwalił Regulamin Grand Prix Polski Teamów.

Głosowało 9 członków Zarządu. 5 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.

 

UCHWAŁA NR 12/2017/2016–2020

Zarząd powołał Macieja Czajkowskiego na przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej i Rankingu.

Głosowało 9 członków Zarządu. 7 głosów za, 2 osoby wstrzymały się.

 

UCHWAŁA NR 13/2017/2016–2020

Zarząd uchwalił termin Walnego Zgromadzenia Delegatów na 10 czerwca 2017 roku.

Głosowało 12 członków Zarządu. Oddano 10 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.
4 głosy za, 3 wstrzymujące się, 3 przeciw. Zdanie odrębne wyraził Adrian Bakalarz.

 

UCHWAŁA NR 14/2017/2016–2020

Zarząd uchwalił poprawki do Regulaminu Zawodów.

Paragraf 3 Regulaminu Zawodów rozszerzyć o punkty 3 i 4.

3. Każdy organizator ma prawo:

a) odmówić dopuszczenia do startu lub natychmiast wykluczyć zawodnika, który nieprzestrzega regulaminów;

b) odmówić dopuszczenia do startu lub natychmiast wykluczyć zawodnika,jeżeli jego udział mógłby spowodować lub powoduje zakłócenie organizacji zawodów;

c) za zgodą WG PZBS odmówić dopuszczenia do startu zawodnika w zawodach bez podania przyczyn.

4.     Podczas zawodów organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego lub pod egidą PZBS Zarząd PZBS może podjąć decyzję o odmowie udziału zawodnika w zawodach bez podania przyczyn.

 

Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 8 głosów za,
1 przeciw.

 

UCHWAŁA NR 15/2017/2016–2020

Zarząd uchwalił Regulamin Mistrzostw Polski Par.

Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 9 głosów za.

 

UCHWAŁA NR 16/2017/2016–2020

Zarząd uchwalił Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017.

Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 9 głosów za.

 

UCHWAŁA NR 17/2017/2016–2020

Zarząd uchwalił Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par 2017.

Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 9 głosów za.

Poprawiony (wtorek, 14 marca 2017 08:45)