Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 8 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 27 kwietnia 2017, godz. 16:15 – 22:05

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski (od 20:45), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (od 16:55), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak (od 16:30), Jarosław Molenda (KR), Ewa Miszewska (RZ, do 17:40).

Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos.

 1. Zatwierdzono protokół z zebrania nr 7.
 2. Pomiędzy zebraniem 7 i 8 Zarząd podjął następujące uchwały internetowo:
  UCHWAŁA NR 10/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił Regulamin Grand Prix Polski Par.

  Głosowało 9 członków Zarządu. 6 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 11/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił Regulamin Grand Prix Polski Teamów.

  Głosowało 9 członków Zarządu. 5 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 12/2017/2016–2020

  Zarząd powołał Macieja Czajkowskiego na przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej i Rankingu.

  Głosowało 9 członków Zarządu. 7 głosów za, 2 osoby wstrzymały się.

  UCHWAŁA NR 13/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił termin Walnego Zjazdu Delegatów na 10 czerwca 2017 roku.

  Głosowało 12 członków Zarządu. Oddano 10 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.

  4 głosy za, 3 wstrzymujące się, 3 przeciw. Zdanie odrębne wyraził Adrian Bakalarz.

  UCHWAŁA NR 14/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił poprawki do Regulaminu Zawodów.

  Paragraf 3 Regulaminu Zawodów rozszerzyć o punkty 3 i 4.

  1. Każdy organizator ma prawo:
   1. odmówić dopuszczenia do startu lub natychmiast wykluczyć zawodnika, który nie przestrzega regulaminów;
   2. odmówić dopuszczenia do startu lub natychmiast wykluczyć zawodnika, jeżeli jego udział mógłby spowodować lub powoduje zakłócenie organizacji zawodów;
   3. za zgodą WG PZBS odmówić dopuszczenia do startu zawodnika w zawodach bez podania przyczyn.
  2. Podczas zawodów organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego lub pod egidą PZBS Zarząd PZBS może podjąć decyzję o odmowie udziału zawodnika w zawodach bez podania przyczyn.

  Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 8 głosów za, 1 przeciw.

  UCHWAŁA NR 15/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił Regulamin Mistrzostw Polski Par.

  Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 9 głosów za.

  UCHWAŁA NR 16/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski 2017.

  Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 9 głosów za.

  UCHWAŁA NR 17/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił Regulamin Internetowych Mistrzostw Polski Par 2017.

  Głosowało 10 członków Zarządu. Oddano 9 głosów ważnych i 1 głos nieważny. 9 głosów za.

  UCHWAŁA NR 18/2017/2016–2020

  W związku z podejrzeniami dotyczącymi nieczystej gry przez zawodników Cezarego Balickiego i Adama Żmudzińskiego Zarząd PZBS na podstawie paragrafu 3 punkt 4 Regulaminu Zawodów odmawia wcześniej wymienionym prawa do udziału w zawodach organizowanych przez PZBS lub pod egidą PZBS od dnia podjęcia uchwały do odwołania.

  Głosowało 9 członków Zarządu. 8 głosów za, 1 przeciw.

 3. 3. Marcin Pędziński omówił postępy prac Komisji Organizacji Imprez w sprawie lokalizacji turniejów Grand Prix Polski Par 2017/18.
 4. Prezes omówił sprawę stołów z zasłonami na półfinał MPP Open. W tym roku niestety bardzo napięty harmonogram gry 2 maja oraz niedobór stołów z zasłonami w Warszawie powoduje, że nie jest to możliwe. Sprawę zasłon należy rozważyć w roku przyszłym.
 5. Prezes omówił zebranie Prezydium z 12 kwietnia 2018 roku.
 6. Udało się otrzymać dodatkową dotację od Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 000,00 zł. Jest to dotacja celowa na zakup sprzętu. W związku z tym Prezes zaproponował, aby w ramach tej dotacji zakupić sprzęt do nagrywania meczów ekstraklasy.
 7. Prezes omówił sprawozdanie finansowe przygotowane przez biuro księgowe.

  Dyskutowano na temat wykazanej straty oraz zaległej należności od Witolda Wąsaka. Dyskutowano również na temat osoby odpowiedzialnej za omówienie sprawozdania finansowego na WZD.

 8. Zarząd podjął dwie uchwały:
  UCHWAŁA NR 19/2017/2016–2020

  Zarząd podjął uchwałę, że Polski Związek Brydża Sportowego będzie kontynuował działalność w 2017 roku.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 10 osób za.

  UCHWAŁA NR 20/2017/2016–2020

  Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2016.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 9 osób za, 1 osoba się wstrzymała.

 9. Prezes omówił plan budżetu na rok 2017.

  Prezes zaprezentował szczegółowe dane na temat wydatków w 2016 roku. Zapowiedział kontynowanie zbierania bardzo szczegółowych danych dotyczycących odpowiednich grup wydatków w przyszłości. Jak również zaprezentował plan wydatków na rok 2017. Bilans budżetu wynosi około minus 400 tysięcy zł z powodu zaległości wobec WBF. Trwają cały czas rozmowy z dodatkowymi sponsorami. W razie niepowodzenia będziemy próbować rozłożyć pozostałą płatność za WBG na kolejne raty lub będzie zmuszeni do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Artur Wasiak wyjaśnił wzrost wydatków sędziowskich w stosunku do poprzedniego roku – powodem jest wprowadzenie nowej edycji Prawa Brydżowego. Lena Leszczyńska poprosiła o usunięcie niektórych pozycji z wydatków w kategorii „marketing”.

  UCHWAŁA NR 21/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził budżet na rok 2017.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 8 osób za, 2 przeciw.

 10. Prezes przedstawił prośbę audytora o podpisanie dokumentów potrzebnych do zamknięcia audytu.
 11. Prezes przedstawił materiały dla delegatów na WZD przygotowane przez Michała Zimniewicza (projekt porządku obrad i projekt regulaminu zgromadzenia). Zarząd zatwierdził proponowane dokumenty.
 12. Prezes omówił plany dotyczące lokalizacji WZD 2017 oraz zaproponował termin 23 czerwca 2018 roku na Walne Zgromadzenie Delegatów 2018.
  UCHWAŁA NR 22/2017/2016–2020

  Zarząd uchwalił termin Walnego Zjazdu Delegatów 2018 na 23 czerwca 2018 roku.

  Głosowało 11 członków Zarządu, 8 osób za, 3 osoby wstrzymały się.

 13. Prezes omówił zmiany osobowe w wydziałach i komisjach.

  21 kwietnia Maciej Czajkowski złożył mailowo rezygnację z pracy w Wydziale Gier oraz z pełnionej funkcji przewodniczącego. Zarząd rezygnację przyjął.

  UCHWAŁA NR 22/2017/2016–2020

  Zarząd powołał Jacka Grzelczaka na przewodniczącego Wydziału Gier.

  Głosowało 11 członków Zarządu, 9 osób za, 2 osoby wstrzymały się.

 14. Prezes przedstawił tematy do omówienia na zebraniu Rady Związku (9 czerwca) – jednolite składki, wspólne terminy finałów wojewódzkich Mistrzostw Polski, sprawa organizacji zawodów na terenie danego województwa.
 15. Prezes omówił sprawę Turnieju Przyjaciół Brydża.
 16. Prezes omówił aktualne prace nad Regulaminem Dyscyplinarnym.
 17. Lena Leszczyńska i Prezes omówili plany organizacji happeningu i bicia rekordu Polski w układaniu węża z kart w Krakowie (3-4 czerwca).
 18. Prezes odpowiedział na komentarze Adriana Bakalarza na temat funkcjonowania strony internetowej.
 19. Przemysław Janiszewski i Stanisław Gołębiowski zwrócili uwagę na brak osób odpowiedzialnych za wysoki wyczyn. Zarząd upoważnił ich do przeprowadzenia rozmów i przedstawienia propozycji składu komisji.

  Adrian Bakalarz zwrócił uwagę na brak przewodniczącego Komisji Szkoleniowej.

  Marek Małysa na brak rzecznika prasowego oraz braku informacji o brydżu w prasie, radiu i TV.

Poprawiony (sobota, 29 kwietnia 2017 11:25)