Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 9 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 6 czerwca 2017, godz. 16:15 – 20:55

Obecni: Witold Stachnik, Maciej Czajkowski (do 17:30), Marek Małysa (do 18:40), Adrian Bakalarz, Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak (od 16:50), Tomasz Winciorek (KR, do 18:05)

Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Stanisław Gołębiowski, Przemysław Janiszewski.

 1. Zatwierdzono protokół z zebrania nr 8.
 2. Prezes omówił przygotowania do WZD. Zaprezentował dokumenty zjazdowe oraz przygotowaną prezentację. Przypomniano również datę przyszłorocznego WZD – 23 czerwca 2018 r.
 3. Prezes omówił problemy do poruszenia na posiedzeniu Rady Związku.

  Propozycje dla prezesów WZBS-ów:

  • jednolite składki,
  • wspólny termin eliminacji wojewódzkich MPP Open i dopuszczanie par międzywojewódzkich,
  • wskazówki do statutów WZBS-ów,
  • problem organizowania imprez na terenie danego województwa (casus okręgu ZP),
  • Regulamin Dyscyplinarny,
  • stoły H15.
 4. Dyskutowano na temat składek członkowskich na rok 2018.

  W obecnej sytuacji finansowej nie stać nas na obniżenie składek. Planujemy pozostawienie ich na obecnym poziomie i taka propozycja zostanie przedstawiona podczas posiedzenia Rady Związku.

 5. Przyjęto uchwałę na temat finansowania udziału delegatów podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  UCHWAŁA NR 24/2017/2016–2020

  Pokrycie kosztów podróży delegata na WZD PZBS zapewnia WZBS, zaś koszty wyżywienia i ewentualnego noclegu pokrywa PZBS.

  Głosowało 9 członków Zarządu. 8 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.

 6. Prezes omówił sytuację prawną dotyczącą sprawy Cezary Balicki – Adam Żmudziński.

  Zamówiliśmy w tej sprawie dwie ekspertyzy prawne. Na podstawie decyzji prezesa zostało wznowione postępowanie ogłoszone komunikatem 31 maja.

  Na podstawie paragrafu 19 ustęp 1 litery a-e Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS zarządzam ponowne rozpoznanie sprawy przeciwko parze Cezary Balicki – Adam Żmudziński zakończonej prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej EBL. W związku z nowymi materiałami dowodowymi kieruję sprawę do Wydziału Dyscypliny PZBS celem rozstrzygnięcia czy para używała czy nie używała niedozwolonych metod komunikowania się podczas zawodów brydżowych. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że rozstrzygnięcie sprawy przez WD PZBS może mieć charakter czysto symboliczny, ponieważ w przypadku stwierdzenia winy organ dyscyplinarny będzie musiał odstąpić od wymierzenia obwinionym kar z uwagi na upływ terminu przedawnienia karalności.
 7. Prezes omówił sprawę sytuacji zaistniałej podczas rozgrywek Kadry Narodowej II.

  Piotr Walczak prowadził rozmowy z Wydziałem Gier (WG) na temat dopuszczenia Piotra Zatorskiego do udziału w KN II. WG wydał decyzję odmowną. We wtorek (30.05) Piotr Walczak mailowo poinformował Prezesa, że powołuje Piotra Zatorskiego: „Kapitanat Sportowy PZBS na podstawie p 17 regulaminu kadry 2017, wobec braku możliwości startu w KN1 pary Jacek Kalita – Michał Nowosadzki (z powodów niezależnych od w/w) powołuje do teamu Reprezentacja Piotra Zatorskiego. Teamy Zawada i Dąbrowski wyraziły aprobatę dla w/w decyzji kapitanatu”.

  W odpowiedzi Prezes telefonicznie poinformował Piotra Walczaka, że ta zgoda jest niewystarczająca na udział zawodnika w rozgrywkach. We wtorek wieczorem Prezes i wiceprezes Maciej Czajkowski omawiali sytuację dotyczącą sprawy. Sprawę poruszono również na Prezydium (środa 31 maja, 9:30). Prezes W. Stachnik poinformował o wystąpieniu kapitana reprezentacji Open Piotra Walczaka, jego prośbie o dopuszczenie Piotra Zatorskiego do rozgrywek, a także negatywnym stanowisku Przewodniczącego Wydziału Gier. Prezydium uznało, że nie jest – w świetle przepisów wewnętrznych Związku – władne do podejmowania decyzji w tej sprawie. W przypadku wątpliwości w interpretacji regulaminu zgodnie z punktem 17 Regulaminu Kadrowego decyzję wydaje Kapitanat Sportowy PZBS.

  Późnym wieczorem 31 maja Piotr Zatorski zagrał w jednym z segmentów rozgrywek KN II. Maciej Czajkowski wyjaśnił, że Piotr Zatorski gra na podstawie maila Piotra Walczaka z 30 maja. Prezes uznał, że sytuacja wymaga szybkiej reakcji. Kontaktował się telefonicznie z Maciejem Czajkowskim, Markiem Małysą, Jackiem Grzelczakiem oraz nieudanie z Igorem Chalupcem. 31 maja ukazał się komunikat:

  „W związku z zagraniem w kadrze nieuprawnionego zawodnika Piotra Zatorskiego z dniem dzisiejszemu odwołuję z funkcji kapitana reprezentacji OPEN Piotra Walczaka w trybie natychmiastowym. Sprawę wobec sędziego zawodów, który dopuścił do gry nieuprawnionego zawodnika do gry kieruję do Wydziału Dyscypliny. Zawodnik Piotr Zatorski nie ma prawa dalszego udziału w zawodach Kadry Narodowej II. Reprezentacja w pozostałych segmentach zawodów może grać tylko w składzie czteroosobowym”.

  Komunikat był oparty na punkcie 2 paragrafu 31 Statutu PZBS (działanie w sytuacjach nagłych).

  Udział Piotra Zatorskiego w przypadku jednodniowego zastępstwa był dopuszczalny regulaminowo, zaś dalsza jego gra była niezgodna z Regulaminem Kadrowym. Reprezentacja w rozmowie z Prezesem w czwartek rano wyraziła wolę dalszej gry pod warunkiem możliwości udziału Piotra Zatorskiego lub prosiła o dyskwalifikację. Prezes odpowiedział, że mogą kontynuować grę w składzie czteroosobowym i o to ich prosi, natomiast nie ma żadnej możliwości udziału Piotra Zatorskiego w dalszych segmentach meczu. Zawodnicy podjęli decyzję o rezygnacji z gry i ich kapitan przekazał taką decyzję kapitanom pozostałych drużyn.

  Prezydium na zebraniu 5 czerwca wydało komunikat:

  „Prezydium Zarządu PZBS w dniu 5.06.2017 r. zapoznało się z okolicznościami rozgrywek Kadry Narodowej II. Prezydium stwierdziło, że w świetle przepisów wewnętrznych PZBS niektóre decyzje podjęte przez władze PZBS mogą budzić wątpliwości prawne, rozumiejąc jednocześnie, że były one podejmowane w stanie wyższej konieczności, pod presją czasu i kierując się najlepiej rozumianym interesem Związku. Sytuacja ta wskazuje na konieczność doprecyzowania niektórych zapisów wewnętrznych, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Prezydium z uwagą odnotowało kwestię skierowania sprawy kol. Macieja Czajkowskiego do Wydziału Dyscypliny uznając, że właściwym ciałem w tej sprawie jest Główna Komisja Sędziowska”.
 8. Prezes odczytał pismo Piotra Walczka o przywróceniu go na stanowisku kapitana reprezentacji. W sprawie wniosku Zarząd postanowił nie zajmować stanowiska.
 9. Prezes odczytał wnioski selekcjonerów o powołanie reprezentacji młodzieżowych na DME (Samorin, lipiec)
  Reprezentacja U-16

  Adam Pigulski - Maciej Racewicz
  Bartosz Żbik - Przemysław Pasiński
  Franciszek Kurlit - Kacper Kuflowski

  pary rezerwowe:

  Michał Maszenda - Jan Cieśliński
  Łukasz Kasperczyk - Michał Stasik

  Reprezentacja U-20

  Jakub Andruszkiewicz - Edward Sucharda
  Krzysztof Cichy - Kacper Kopka
  Piotr Jasiński - Błażej Krawczyk

  Reprezentacja U-25

  Piotr Marcinowski - Mateusz Sobczak
  Wojciech Kaźmierczak - Kamil Nowak
  Arkadiusz Majcher - Jakub Zawada

  Reprezentacja Juniorek

  Zuzanna Moszczyńska - Dominika Piesiewicz
  Zofia Bałdysz - Justyna Duszyńska
  Hanna Ciuńczyk - Anna Zaręba
  Para rezerwowa: Dominika Ocylok - Joanna Kokot

  UCHWAŁA NR 25/2017/2016–2020

  Zarząd zatwierdził zaproponowane składy juniorów na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Samorin.

  Głosowało 8 członków Zarządu. 8 głosów za.

 10. Prezes poinformował o zaproszeniu reprezentacji akademickiej na OMŚ w Lyonie.
 11. Prezes zwrócił uwagę na problem braku Rzecznika Dyscyplinarnego.
 12. Prezes poinformował o decyzjach Prezydium w sprawie par uprawnionych do wyjazdu do Montecatini:

  Prezydium zatwierdziło wniosek pary Danuta Kazmucha - Cezary Serek o zmianie konkurencji w której wystartują: miksty zamiast open. Prezydium zatwierdziło dofinansowanie udziału w rozgrywkach par kobiet pary Katarzyna Dufrat – Justyna Żmuda. Pozytywnie odniesiono się również do prośby pary Sławomir Zawiślak – Piotr Busse w sprawie zamiany finansowania: zamiast wyjazdu na OME w Montecatini na GPPP w Wilnie.

 13. Prezes omówił całość spraw poruszanych na Prezydium w dniu 31 maja.

  Tematy: budżet 2017, rozmowy sponsorskie, WZD 2017, rozgrywki Kadry Narodowej II, sprawa pary Cezary Balicki-Adam Żmudziński, wybory Prezydenta WBF, wybory w EBL, powierzenie przygotowania juniorek na DMEJ w Samorin Katarzynie Dufrat i Justynie Żmudzie, pary uprawnione na OME w Montecatini, lokalizacja finału GPPT w Tuszynie, przyznanie rangi Mistrzostw Polski Mikstów Młodzików turniejowi w Teresinie, Turniej Przyjaciół Brydża, Happening w Krakowie.

 14. Prezes wyjaśnił, dlaczego prezydium zgodziło się na dofinansowanie wyjazdu pary Dufrat-Żmuda na Otwarte Mistrzostwa Europy. Para Katarzyna Dufrat – Justyna Żmuda to jedna z naszych najlepszych par kobiecych, dwukrotne z rzędu srebrne medalistki Mistrzostw Europy (2015 i 2016 rok), czwarte miejsce podczas World Bridge Games we Wrocławiu. Para ma bardzo duże szanse na osiągnięcie dobrego rezultatu podczas Otwartych Mistrzostw Europy w Montecatini.
 15. Członkowie Zarządu podnieśli problem kompetencji Prezydium do podejmowania decyzji personalnych związanych z wyjazdami zagranicznymi. W opinii niektórych Członków Zarządu w miarę możliwości procesy winny być prowadzone transparentnie, a decyzje powinny być podejmowane w miarę możliwości przez cały Zarząd.
 16. W sprawie wysłania teamu reprezentującego Polskę na OME w Montecatini Zarząd postanowił złożyć propozycję najlepszym teamom kadrowym z rozgrywek Kadry Narodowej II.
 17. Prezes omówił toczące się rozmowy w sprawie ewentualnych dodatkowych sponsorów.
 18. Prezes poinformował, że Witalis Talar poprosił o możliwość udziału w WZD i w odpowiedzi na tę prośbę zaproszenie otrzymał.
 19. Prezes poinformował o decyzji MSiT w sprawie konieczności zwrotu części dotacji za organizację World Bridge Games we Wrocławiu. Mamy zwrócić 63523,26 zł w 35 ratach.

  Dyrektor Biura poprzedniej kadencji składając wniosek do ministerstwa na dofinansowanie World Bridge Games we Wrocławiu podał ramy umowy w dacie do dnia 17 września 2016 roku. Prezes i Skarbnik taką przygotowaną umowę na dotację z MSiT podpisali, czyli czas trwania umowy kończył się w dniu zakończenia imprezy. Wiele płatności i faktur rozliczeniowych nastąpiło po tej dacie. Mimo to przygotowując sprawozdanie wykazaliśmy pełne wykorzystanie przyznanej kwoty z dotacji. Niestety nie wszystkie grupy wydatków wyszczególnionych w umowie mieściły się w określonych przez ministerstwo kwotach. W kosztach organizacji zawodów na które była przeznaczona kwota 120 000,00 zł wykazaliśmy terminowe faktury i rachunki w kwocie 183 523,26 zł. Ministerstwo zakwestionowało te wydatki, które przekroczyły planowaną kwotę. Odwoływaliśmy się od tej decyzji skutkiem czego jest tylko rozłożenie wspomnianej kwoty 63 523,26 zł na 35 rat.

 20. Marcin Pędziński omówił wyniki konkursu na organizację Grand Prix Polski Par w sezonie 2017/18.
 21. Adrian Bakalarz poruszył problem braku przewodniczącego Komisji Szkoleniowej.

Poprawiony (wtorek, 20 czerwca 2017 12:48)