Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwały Zarządu PZBS

UCHWAŁA NR 27/2017/2016–2020 – powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego

Zarząd PZBS powołuje Marcina Wasłowicza na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS.

Głosowało 10 członków zarządu. 5 głosów za, 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące.

UCHWAŁA NR 28/2017/2016–2020 – powołanie selekcjonera U-13

Zarząd PZBS powołuje Marcina Kuflowskiego na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w kategorii wiekowej do lat 13.

Głosowało 10 członków zarządu. 10 głosów za.

UCHWAŁA NR 29/2017/2016–2020 – składki zawodnicze na rok 2018

Zarząd uchwala wysokości jednolitych składek zawodniczych na rok 2018. Stawki odprowadzone przez WZBS do PZBS nie ulegają zmianie.

 • Opłata normalna 100+60
 • Junior młodszy (1998 i później) 25+15
 • Junior (1993-97) 50+40
 • Senior (1948-52) 75+35
 • Nestor (1947 i wcześniej) 30+30
 • Członek honorowy 0
 • Pierwszy rok* 30+20
 • Drugi rok* 50+40

* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat

Głosowało 10 członków zarządu. 5 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące.

UCHWAŁA NR 30/2017/2016–2020

Zarząd upoważnienia Przemysława Janiszewskiego i Marcina Pędzińskiego do prowadzenia w imieniu PZBS spraw środków unijnych.

Głosowało 10 członków zarządu. 8 głosów za, 2 wstrzymujące.

UCHWAŁA NR 31/2017/2016–2020 – dodatkowe terminy GPPP

Zarząd uchwalił w głosowaniu internetowym dodatkowe terminy rozgrywania GPPP i GPPT w sezonie 2017/18:

 • Stargard
 • Szczyrk - wraz z rozgrywkami parowo-teamowymi
 • Starachowice - wraz z rozgrywkami parowo-teamowymi
 • Sława - wraz z MP Handicapem
 • Rzeszów - wraz z MP BAM
 • Zgorzelec - wraz z Indywidualnymi MP

Głosowało 8 członków Zarządu. 4 głosów za, 1 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

UCHWAŁA NR 32/2017/2016–2020 – kursokonferencja sędziowska EBL Larnaca

Zarząd zatwierdza plan wysłania dwóch sędziów na konferencję w Larnace (Cypr) w lutym 2018 roku z pokryciem kosztów. Od delegowanych sędziów wymagane będzie w zamian darmowe poprowadzenie imprezy organizowanej przez PZBS uzgodnionej z przewodniczącym Głównej Komisji Sędziowskiej oraz przygotowanie części materiałów na krajową konferencję sędziowską.

Głosowało 8 członków Zarządu. 8 głosów za.

UCHWAŁA NR 33/2017/2016–2020 – organizacja zawodów

Na podstawie paragrafu 11 punkt 1 statutu PZBS Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego są przedstawicielami PZBS na terenie danego województwa. Wojewódzkie ZBS są jedynymi takim przedstawicielami PZBS i mają prawo organizowania indywidualnych, parowych i drużynowych rozgrywek z cyklu o Mistrzostwo Polski do szczebla wojewódzkiego. Regulacje dotyczące zasad organizacji na terenie danego województwa zawodów klasyfikowanych przez PZBS należą do danego Wojewódzkiego ZBS.

Głosowało 11 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 przeciw, 1 głos nieważny.
 

Poprawiony (środa, 15 listopada 2017 14:53)