Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwały Zarządu PZBS

UCHWAŁA NR 34/2017/2016–2020 – zmiany w Regulaminie Zawodów

Zmieniono treść paragrafu 54 punkt 1 Regulaminu Zawodów. Nowe brzmienie:
W każdym meczu biorą udział dwie drużyny, w każdej sesji meczu po dwie pary z obu spotykających się drużyn. W meczu dwusesyjnym każda z drużyn może stosować dowolne zestawienia składu swoich par w poszczególnych sesjach całego meczu za wyjątkiem drużyn w rozgrywkach ekstraklasy. W ekstraklasie w meczu dwusesyjnym każda z drużyn może stosować dowolne zestawienia składu swoich par w poszczególnych sesjach całego meczu, wprowadzając do gry od 4 do 6 zawodników.
Głosowało 11 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący się, 3 głosy przeciw.

UCHWAŁA NR 35/2017/2016–2020 – powołanie selekcjonera U-20

Zarząd powołał na stanowisko selekcjonera kadry U-20 Mikołaja Taczewskiego.
Głosowało 12 członków Zarządu, 11 głosów za, 1 głos nieważny.