Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwały Zarządu PZBS

UCHWAŁA NR 36/2017/2016–2020 – dokument dotyczący MPB'2017

Zarząd PZBS jako "Organizacja Nadzorująca" przyjął dokument uszczegóławiający Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017.

Głosowało 12 członków Zarządu, 12 głosów za.

 

Link do dokumentu ...tutaj