Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

UCHWAŁA NR 44/2017/2016–2020

UCHWAŁA NR 44/2017/2016–2020 – dokument dotyczący MPB'2017

Zarząd PZBS jako "Organizacja Nadzorująca" przyjął dokument (poprawki do dokumentu) uszczegóławiający Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017.

Głosowało 11 członków Zarządu, 11 głosów za.

 

Link do dokumentu z przegłosowanymi poprawkami ...tutaj