Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 13 Prezydium Zarządu PZBS

Warszawa, 6 grudnia 2017, godz. 11:00

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa.

Nieobecni: Maciej Czajkowski, Tomasz Latos.

 

1.             Omówiono udział delegacji PZBS w Seminarium EBL w Belfaście 1-4.02.2018. W Seminarium wezmą udział: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa.

2.             Głosowano nad nadaniem tytułów instruktorskich

UCHWAŁA nr 1 z dnia 06.12.2017 r.

Nadano tytuły Instruktora PZBS osobom: Katarzyna Abratkiewicz, Wojciech Abratkiewicz, Andrzej Bojda, Marta Bojda, Grzegorz Czapulak, Robert Czeryna, Kazimierz Dominiak, Emil Dragończyk, Marek Gogołowicz, Andrzej Hermansdorfer, Andrzej Jabłoński, Roman Jagielski, Marek Janaszkiewicz, Józef Klimowski, Joanna Kokot, Eugeniusz Konik, Przemysław Kurzak, Krzysztof Lipowski, Ryszard Łazikiewicz, Zbigniew Nowak, Dominika Ocylok, Małgorzata Pelczar, Grażyna Piorun, Michał Powała, Elżbieta Powązka, Anna Pusz, Katarzyna Rębisz, Lech Rębisz, Dariusz Sterniczuk, Zofia Wasilewska,  Ryszard Wiącek, Ryszard Wróblewski, Adam Wszeborowski, Zbigniew Wyziński, Tomasz Zaleski, Jacek Żygowski.

 3.     Przyjęto do akceptującej wiadomości decyzję Zachodniopomorskiego WZBS o uchyleniu z dniem 21 listopada 2017 r. ich uchwały nr 10/2017 z 12 czerwca 2017 r. dotyczącej wykluczenia kol. Adama Hintertana ze Stowarzyszenia ZZBS.

4.             Omówiono realizację tegorocznego budżetu, kwestię nowych zakupów sprzętowych oraz w przyszłości programu rejestracji do zawodów brydżowych.

5.             Omówione zostały kandydatury na selekcjonera Kadry Juniorek.

6.             Omówiono stan prac nad budżetem 2018 z podziałem na poszczególne piony ZG oraz wnioski o dotacje do odpowiednich Ministerstw.

7.             W związku z przyszłorocznym budżetem prezes przedstawiał listę imprez rangi mistrzowskiej w roku 2018.

8.             Omówiono sprawę ewentualnego utworzenia dwóch rodzajów składek: zawodniczych i amatorskich.