Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwały Zarządu i Prezydium

Zarząd uchwalił w głosowaniu internetowym:

UCHWAŁA NR 1/2018/2016–2020

Na wniosek selekcjonera Reprezentacji Seniorów Zarząd uzupełnił skład Reprezentacji Seniorów 2017 w rozgrywkach Kadry Narodowej w dniach 07-11.02.2018 r. o zawodnika Piotra Tuszyńskiego (WK 24).

Głosowało 11 członków Zarządu - 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.


UCHWAŁA NR 2/2018/2016–2020

Zarząd zatwierdził Regulamin Imprez Środowiskowych.

Głosowało 11 członków Zarządu - 11 głosów za.


UCHWAŁA NR 3/2018/2016–2020

Zarząd przyznał organizację Mistrzostw Polski Mikstów 2018 Wielkopolskiemu Związkowi Brydża Sportowego. Mistrzostwa odbędą się w trakcie Kongresu Poznańskiego.

Głosowało 11 członków Zarządu - 11 głosów za.


Prezydium uchwaliło w głosowaniu internetowym:

UCHWAŁA NR 1 PREZYDIUM z dnia 24 stycznia 2018 roku

Prezydium postanawia z dniem 25.01.2018 r. podwyższyć stawki sędziowskie za centralne rozgrywki ligowe: Sędziemu powielającemu rozdania z 0,20 zł do 0,25 zł za rozdanie. Sędziemu BBO z 3,00 zł do 3,50 zł za rozdanie.

Głosowało 4 członków Prezydium - 4 głosów za.