Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 13 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 28 lutego 2018, godz. 16:02 – 21:41

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (od 16:14), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński (do 18:08), Artur Wasiak, Jarosław Molenda (KR, do 20:10), Paweł Backiel (zaproszony gość, 18:22 – ok. 19:00).

Nieobecni: Maciej Czajkowski, Tomasz Latos, Przemysław Janiszewski, Lena Leszczyńska.

 1. Pomiędzy zebraniami 11 i 12 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:

  UCHWAŁA NR 1/2018/2016–2020

  Na wniosek selekcjonera Reprezentacji Seniorów Zarząd uzupełnił skład Reprezentacji Seniorów 2017 w rozgrywkach Kadry Narodowej w dniach 07–11.02.2018 r. o zawodnika Piotra Tuszyńskiego (WK 24).

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.

  UCHWAŁA NR 2/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Imprez Środowiskowych.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 3/2018/2016–2020

  Zarząd przyznał organizację Mistrzostw Polski Mikstów 2018 Wielkopolskiemu Związkowi Brydża Sportowego. Mistrzostwa odbędą się w trakcie Kongresu Poznańskiego.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 4/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził następujące mistrzostwa podczas Mistrzowskiej Majówki 2018:

  28–29 kwietnia Mistrzostwa Polski Kobiet

  30 kwietnia – 1 maja Mistrzostwa Polski Seniorów

  1 maja – 3 maja Mistrzostwa Polski Open

  Głosowało 11 członków Zarządu – 9 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw.

  UCHWAŁA NR 5/2018/2016–2020

  Zarząd ustalił nagrody dla Mistrzów Polski Kobiet i Seniorów. Będzie nimi wyjazd na Mistrzostwa Europy Par Kobiet i Seniorów w Ostendzie.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 8 głosów za, 3 przeciw.

  UCHWAŁA NR 6/2018/2016–2020

  Zgodnie z regulacjami EBL Zarząd wprowadza minimalny wiek dla uczestnictwa w zawodach seniorskich:

  • urodzeni w 1957 lub wcześniej – mistrzostwa w 2018
  • urodzeni w 1958 lub wcześniej – mistrzostwa w 2019 i 2020
  • urodzeni w 1959 lub wcześniej – mistrzostwa w 2021 i 2022
  • urodzeni w 1960 lub wcześniej – mistrzostwa w 2023 i 2024
  • urodzeni w 1961 lub wcześniej – mistrzostwa w 2025 i 2026.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 7/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził organizację Zimowych Mistrzostw Polski na IMPy podczas Kongresu Żuławskiego w Elblągu.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 3 przeciw.

 2. Zatwierdzono protokół z zebrania nr 12.
 3. Prezes krótko podsumował pracę Zarządu przed zbliżającym się półmetkiem kadencji. Udało się ustabilizować sytuację finansową i zrobić wiele oszczędności w działalności bieżącej. Związek ma stałą płynność finansową i wszystkie zobowiązania wypłacane są na bieżąco, co wcześniej nie było regułą.
 4. Prezes i wiceprezes Igor Chalupec omówili projekt budżetu 2018. Dług wobec WBF po zakończeniu WBG wynosił 102 tysięcy dolarów. W 2017 zapłaciliśmy 25 tysięcy, Igor Chalupec wynegocjował ostatecznie obniżenie pozostałej części o połowę, którą zapłacimy w najbliższych dniach. Budżet jest zbilansowany. Na razie nie wiadomo, jak skończą się ewentualne rozmowy z dodatkowymi sponsorami. Stanisław Gołębiowski poruszył temat Otwartych Mistrzostw Świata w Orlando. Decyzja w sprawie dofinansowania zostanie podjęta w zależności od przyszłych możliwości budżetowych. Stanisław Gołębiowski zwrócił uwagę, że Zarząd nie uchwalił jeszcze nagród dla medalistów MPP Open.

  UCHWAŁA NR 8/2018/2016–2020

  Zarząd uchwalił budżet na 2018 rok.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 5. Prezes omówił konferencję EBL w Belfaście. Rozmowy kuluarowe dotyczyły wyborów Prezesa EBL. PZBS może wskazać jednego kandydata w wyborach do Executive Committee EBL. Prezes zarekomendował kandydaturę Igora Chalupca.

  EBL nie będzie odwoływać się od decyzji CAS w sprawie Fantoni–Nunes.

  UCHWAŁA NR 9/2018/2016–2020

  Zarząd PZBS zatwierdził Igora Chalupca jako kandydata PZBS do władz EBL i reprezentanta PZBS w głosowaniu.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się (Igor Chalupec).

 6. Marcin Pędziński omówił sprawę GPPP 2018/19 oraz finałów bieżących cykli. Do rozważenia są pomysły przyznania rangi Grand Prix Polski Par turniejom w Szczyrku oraz w Bydgoszczy/Wąbrzeźnie. Marcin Pędziński zarekomendował turniej łączone w Stargardzie i Lidzbarku Warmińskim.

  UCHWAŁA NR 10/2018/2016–2020

  Zarząd przyznaje łączony termin GPPP 2018/19 w Stargardzie i w Lidzbarku Warmińskim w dniu 3 listopada 2018 roku.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

 7. Prezes zaproponował powrót Adriana Bakalarza do nadzorowania spraw młodzieżowych. Ustalono podział kompetencji – Adrian Bakalarz zajmowałby się młodzieżowymi sprawami krajowymi, zaś sprawy międzynarodowe pozostałyby w kompetencji Biura Zarządu.

  UCHWAŁA NR 11/2018/2016–2020

  Zarząd powołał Adriana Bakalarza na przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 8. Prezes omówił propozycję kryterium wynikowego dla reprezentacji. Początkowa wersja ustaleń została zmodyfikowana po konsultacjach z Radą Zawodniczą.

  UCHWAŁA NR 12/2018/2016–2020

  Zarząd ustalił kryterium wynikowe dla reprezentacji Kobiet, Seniorów i Open. Zdobyty medal na Drużynowych Mistrzostwach Europy – reprezentacja w następnym roku pozostaje bez zmian; miejsce 4-6 na DME – reprezentacja ma prawo do supermeczu, miejsce 7-10 – reprezentacja walczy w ostatnim etapie rozgrywek kadrowych, miejsce niższe – reprezentacja traci przywileje. Skład reprezentacji walczącej w DME może zostać zmieniony o najwyżej 2 osoby.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

 9. Dyskutowano na temat zasad KMP w roku 2019. W ostatnich latach rywalizacja została zdominowana przez jeden z ośrodków w Polsce. Zespół w składzie: Maciej Czajkowski, Jacek Grzelczak, Marcin Pędziński, ma przedstawić na następnym zebraniu propozycję ewentualnych zmian w regulaminie.
 10. Zaproszony gość, Paweł Backiel, wiceprezes firmy Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, z którą Zarząd może podpisać umowę na świadczenie usług doradczych dotyczących pozyskiwania środków, przedstawił zasady działania swojej firmy.

  UCHWAŁA NR 13/2018/2016–2020

  Zarząd rekomendował podpisanie umowy z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 11. Przed posiedzeniem Zarządu Lena Leszczyńska przekazała mailowo informację, że ze względu na zły stan zdrowia jest zmuszona zdecydowanie ograniczyć (a nawet zawiesić) swoją aktywność w pracach Zarządu.
 12. Prezes omówił możliwość przyjmowania stowarzyszeń do PZBS (z pominięciem związków wojewódzkich).

  UCHWAŁA NR 14/2018/2016–2020

  Zgodnie z paragrafem 10 pkt. 1 Statutu PZBS członkami PZBS są Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego oraz inne osoby prawne, które prowadzą działalność w zakresie brydża sportowego. Podmioty są przyjmowane w poczet członków PZBS uchwałą Zarządu PZBS. Dla osób prawnych po przyjęciu przez Zarząd ustala się składkę w wysokości 2500 zł miesięcznie. Zarząd może określić indywidualną składkę członkowską na innym poziomie.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 13. Prezes zaproponował termin Walnego Zgromadzenia Delegatów w 2019 roku.

  UCHWAŁA NR 15/2018/2016–2020

  Zarząd ustala termin Walnego Zgromadzenia Delegatów w 2019 roku na 15 czerwca 2019 r.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 14. Prezes omówił dotychczasowe działania w sprawie dążenia do uporządkowania struktury klubowej. Ukazały się informacje przygotowane przez Michała Zimniewicza na stronie internetowej związku, które zostaną powtórzone w najbliższym wydaniu Świata Brydża. Przypomniano, że wszystkie drużyny, które będą uczestniczyć w centralnych rozgrywkach ligowych sezonu 2018/19 muszą mieć uregulowany klubowy status prawny. Drużyny ligowe o nieuregulowanym statusie powinny podjąć pilne działania, aby zarejestrować klub lub stowarzyszenie. Jarosław Molenda stwierdził, że DMP są prowadzone w sposób sprzeczny z ustawą o sporcie i faktycznie wymagają pilnego uporządkowania.
 15. Jarosław Molenda przedstawił protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczący między innymi Drużynowych Mistrzostw Polski.
 16. Prezes zaproponował w roku 2018 prowadzenie egzaminów instruktorskich zarówno w ramach tygodniowego kursu latem, jak i eksternistycznie jesienią w Warszawie.
 17. Omówiono postęp prac nad poszczególnymi dokumentami regulaminowymi.
 18. Dyskutowano nt. składu ekipy trenerskiej na Mistrzostwach Świata Juniorów w Chinach.
 19. Prezes omówił plany zorganizowania Turnieju Przyjaciół Brydża w roku 2018. Zaproponowany termin to 18 czerwca.
 20. Prezes przedstawił formułę turnieju Brydż & Golf, którą organizuje Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego z udziałem Polskiego Związku Golfa i Polskiego Związku Brydża Sportowego. 21 lutego odbyło się spotkanie w tej sprawie w siedzibie Polskiego Związku Golfa, w którym uczestniczyli Marek Michałowski (Prezes PZG), Sławomir Piński (Dyrektor Pola Golfowego Binowo), Bartłomiej Chełmecki (Sekretarz Generalny PZG), Mirosław Stelmaszczyk (Prezes ZZBS) i Witold Stachnik. Turniej odbędzie się 15 sierpnia na polu golfowym w Binowie.
 21. Prezes omówił sprawę vacatu na stanowisku selekcjonera Open. Igor Chalupec proponował wybranie selekcjonera jak najszybciej. Stanisław Gołębiowski zaproponował, żeby poczekać z wyborem na zakończenie rozgrywek kadrowych.
 22. Prezes omówił zaproszenie do Izraela na 52. Międzynarodowy Festiwal Brydżowy w Tel-Avivie dla 2 par w terminie 25–28 czerwca 2018 r.

  UCHWAŁA NR 16/2018/2016–2020

  Zarząd ustalił, że na 52. Międzynarodowy Festiwal Brydżowy w Tel-Avivie wysyłamy czteroosobową reprezentację złożoną z zawodników drużyny Drużynowego Mistrza Polski 2017/18.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 23. Prezes omówił pomysł turniejów brydżowych na portalu Funbridge. Na portalu jest zarejestrowanych około 3000 polskich zawodników. Kilka federacji, a ostatnio również WBF organizują na tym portalu turnieje internetowe, gdzie zawodnik gra przeciwko trzem robotom. Zwykle są to turnieje organizowane 2-7 razy w tygodniu i mające nie mniej niż 20 rozdań. Podobne turnieje organizuje również BBO, ale tam rozdań jest mniej. Funbridge dzieli się z federacjami zyskiem 50/50. Opłaty są różne: Szwajcaria - 3 euro za turniej, Norwegia 2 euro, Francja 4 euro, Anglia 2 euro, WBF 2,50 euro. Do gry można ustawić system licytacyjny w przybliżeniu odpowiadający naszemu Wspólnemu Językowi. Portal stwarza możliwości grania na impy, maksy, punkty meczowe. Grać można również w dłuższych lub krótszych turniejach. Propozycja dla Zarządu jest taka, aby dołączyć do tych kilku federacji i również organizować tam płatne turnieje. Wszystkie federacje przyznają za te turnieje punkty klasyfikacyjne. Prezes proponuje wprowadzenie zmian w regulaminie klasyfikacyjnym i stworzenie odpowiedniej punktacji ułamkowej za takie turnieje. Takie pkl byłyby naliczane zawodnikom do Cezara kwartalnie. Jacek Grzelczak sprzeciwił się pomysłowi rozdawania PKL–i w grze z robotami. Do tematu postanowiono wrócić na następnym posiedzeniu Zarządu.
 24. Prezes omówił problemy związane z organizacją piątego zjazdu I i II ligi. Schemat rozgrywek powoduje trudności organizacyjne w kwestii współpracy z hotelami, jak również w kwestii umówienia się poszczególnych drużyn na grę poza wyznaczonymi miejscami gry. W najbliższym czasie zostaną zaproponowane zmiany organizacyjne.
 25. Jacek Grzelczak omówił plan turnieju 100–lecia niepodległości.
 26. W nawiązaniu do uchwały 43/2017/2016-2020 sprecyzowano ustalenia dotyczące nagród za Kadrę Mistrzowską Open.

  UCHWAŁA NR 17/2018/2016–2020

  Zarząd PZBS przyznaje środki finansowe na pokrycie kosztów uczestnictwa w turniejach z cyklu GPPT i GPPP w trakcie jednego z mityngów brydżowych w 2018 r. w wysokości 2000 zł. dla zwycięzców obu grup w rozgrywkach Kadry Mistrzowskiej Open.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 27. Adrian Bakalarz przedstawił pomysł związkowego kanału szkoleniowego na platformie YouTube.

Poprawiony (czwartek, 08 marca 2018 12:56)