Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 14 Prezydium Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 4 kwietnia 2018, godz. 15:30

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Marek Małysa.

Nieobecni: Tomasz Latos.

 1. Przepisy RODO będziemy stosować od 25 maja 2018 roku. Potrzebne jest przeprowadzenie audytu i wdrożenie zaleceń. Wstępne rozmowy i analizę sytuacji przeprowadził Witold Stachnik. Dostaliśmy ofertę kancelarii Sójka-Maciak-Mataczyński na pomoc prawną.
  UCHWAŁA nr 1 z dnia 04.04.2018 r.

  Prezydium zaakceptowało pierwszą część oferty kancelarii dotyczącej wprowadzenia przepisów RODO i zleciło przeprowadzenie audytu kancelarii prawniczej Sójka-Maciak-Mataczyński. O drugiej części zadecydujemy po zapoznaniu się z wynikami audytu.

  Głosowało 4 członków Prezydium, 4 głosy za.

 2. Prezes poinformował Prezydium, że Biuro przygotowało oferty dotyczące brydża młodzieżowego – jedna to dofinansowanie od Fundacji PKO BP oraz druga dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”. W ramach obu moglibyśmy znaleźć środki na szkolenie młodzieży. Czekamy na wyniki konkursów.
 3. WBF i EBL zatwierdziły nową konkurencję podczas Mistrzostw Świata i Europy – drużynowa rywalizacja mikstowa. Dostaliśmy propozycję organizacji Drużynowych Mistrzostw Europy (22-28 luty 2019 r.). Prezydium ustaliło, że warunkiem podjęcia się jej jest tylko zamknięcie jej bilansem dodatnim i upoważniło Prezesa do podjęcia wstępnych rozmów. W związku z wprowadzeniem nowej konkurencji nieodzowne jest również przeprowadzenie rozgrywek kadrowych.
  UCHWAŁA nr 2 z dnia 04.04.2018 r.

  Prezydium upoważniło prezesa do podjęcia rozmów w sprawie organizacji Mikstowych Drużynowych Mistrzostw Europy w Polsce.

  Głosowało 4 członków Prezydium, 4 głosy za.

 4. Prezes omówił kwestię możliwości płatności on-line za składki zawodnicze. Wiązałoby się to jednak z płaceniem składek bezpośrednio do PZBS, a potem odprowadzaniem ich do struktur wojewódzkich. Ponieważ sprawa dotyczy wszystkich związków wojewódzkich postanowiono skierować zapytanie w tym względzie do Rady Związku na najbliższym jej posiedzeniu.
 5. Prezes zapowiedział skierowanie pod głosowanie Zarządu wniosku o poszerzenie ekipy trenerskiej na Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów w Chinach o Zuzannę Moszczyńską. Juniorkami zajmują się trzy osoby: Piotr Dybicz, Zuzanna Moszczyńska i Rafał Marks. Cała trójka poświęciła bardzo dużo czasu na selekcję, udział w kryteriach kadrowych oraz analizę rozegranych rozdań. Zdaniem Prezesa warto to docenić, tym bardziej, że opiekunów nie wynagradzamy finansowo. Należy również zaznaczyć, że nie jest to wyjazd działacza w nagrodę, ale trenera i opiekuna, który ma bezpośredni, codzienny kontakt z zawodniczkami. Wysłanie wśród opiekunów jeszcze jednej kobiety, też zdaniem Prezesa dobrze wpłynie na ekipę. Jest duża szansa, że taka zgoda spowoduje, że Piotrek Dybicz poszuka również finansów na wysłanie do Chin Rafała Marksa.
 6. Para Jacek Kalita – Michał Nowosadzki prawdopodobnie nie będzie mogła zagrać na DME. Prezes postawił pytanie – czy w związku z tym mogą uczestniczyć w rozgrywkach kadrowych? Jeżeli nie zagrają w rozgrywkach nie mają szansy grać w reprezentacji, ale jeśli wygrają kadrę i nie będą mogli pojechać stwarza to dziwną sytuację. Prezes zaproponował głosowanie Prezydium w tej sprawie. Igor Chalupec poprosił o wyłączenie z dyskusji i ewentualnego głosowania. Prezydium zaś – zgodnie z regulaminem kadrowym – skierowało sprawę do rozstrzygnięcia przez Wydział Gier PZBS.
 7. Postanowiono, aby w najbliższym czasie poddać pod internetowe głosowanie Zarządu nagrody za Mistrzostwa Polski Open oraz Mikstów. Nagrody w formie refinansowania wyjazdu na zawody krajowe lub zagraniczne.
 8. Od organizatorów Festiwalu Brydżowego w Tel-Avivie wpłynęła oferta wyjazdu juniorów na część festiwalu i mecz kontrolny. Organizatorzy zapewniają pobyt i wyżywienie.
  UCHWAŁA nr 3 z dnia 04.04.2018 r.

  Prezydium przegłosowało zgodę na wyjazd i pokrycie kosztów podróży ekipy juniorów.

  Głosowało 4 członków Prezydium, 4 głosy za.

 9. Wiceprezes Igor Chalupec został oficjalnie zgłoszony jako kandydat do władz EBL podczas najbliższych wyborów w Ostendzie 9 czerwca.
 10. Wpłynęła oferta Hotelu Senator w Starachowicach na ponowną organizację rozgrywek Ekstraklasy i I Ligi. Omawiano możliwe warianty lokalizacji rozgrywek. Decyzji nie podjęto.
 11. Igor Chalupec zaproponował przegłosowanie przez Zarząd uchwały, aby wszystkie umowy z członkami Zarządu, ale również z osobami spokrewnionymi z członkami Zarządu, a także instytucjami powiązanymi (gdzie członkowie Zarządu są udziałowcami lub zasiadają w organach) muszą być zawierane za zgodą całego Zarządu przy akceptacji Komisji Rewizyjnej. Prezydium jednomyślnie podjęło decyzję o przedłożeniu tej kwestii pod głosowanie Zarządu.
  UCHWAŁA nr 4 z dnia 04.04.2018 r.

  Prezydium podjęło decyzję o sformułowaniu uchwały dotyczącej wynagradzania podmiotów powiązanych z członkami Zarządu.

  Głosowało 4 członków Prezydium, 4 głosy za.

 12. Przedyskutowano temat reformy schematu rozgrywek centralnych. Poruszono kwestię uproszczenia tego systemu już w najbliższym sezonie ligowym. W związku z tym w najbliższym czasie powinien powstać projekt, który zostanie poddany konsultacjom z zawodnikami.

Poprawiony (czwartek, 12 kwietnia 2018 15:30)