Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Prezesa Zarządu PZBS

Komunikat Prezesa Zarządu PZBS

Ministerstwo Sportu i Turystyki w piśmie z dnia 20 kwietnia 2018 roku poinformowało Biuro Zarządu:

Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów informuje, że w związku z niezłożeniem w terminie oświadczenia lustracyjnego przez Stanisława Gołębiowskiego na podstawie art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. utracił funkcję publiczną członka Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego z dniem 12 listopada 2017 roku.

 

Otrzymana ekspertyza prawna wskazuje, że oprócz tego, że skład Zarządu od dnia 12 listopada uległ zmniejszeniu nie ma innych konsekwencji prawnych. Wszystkie uchwały podjęte po tej dacie nie były przyjmowane większością jednego głosu, więc również są ważne.

Kolega Stanisław Gołębiowski złożył swoje oświadczenie lustracyjne w grudniu. Ustawa jednak w tym względzie jest bardzo restrykcyjna i mimo odwoływania się i składanych pism decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki jest ostateczna.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS  ponownie powołało kolegę Gołębiowskiego na członka Zarządu.

 

(-) Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS

Poprawiony (środa, 09 maja 2018 17:05)