Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 14 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 16 maja 2018, godz. 16:00 – 22:48

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Maciej Czajkowski, Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (od 18:15), Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński (od 18:27), Artur Wasiak, Jarosław Molenda (KR), Stanisław Gołębiowski (były członek Zarządu, od 18:49).

Nieobecni: Tomasz Latos, Lena Leszczyńska.

 1. Pomiędzy zebraniami 13 i 14 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 18/2018/2016–2020

  Zarząd przyznaje turniejowi w Szczyrku (12 stycznia 2019 roku) rangę GPPP 2018/19.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 9 głosów za, 1 wstrzymujący się i 1 nieważny.

  UCHWAŁA NR 19/2018/2016–2020

  Zarząd ustala nagrody w imprezach mistrzowskich:

  MP Open - I miejsce 7500 zł; II miejsce 4000 zł; 3 miejsce 2500 zł.

  MP Miksty - I miejsce 3000 zł.

  Finanse do wykorzystania dla najlepszych par w zawodach krajowych i zagranicznych.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 20/2018/2016–2020

  Zarząd na wniosek selekcjonerów reprezentacji juniorskich zatwierdza składy reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Świata w Chinach:

  U-15
  • Konrad Ciborowski – Kinga Kowal
  • Jakub Dziuba – Albert Grochowski
  • Kacper Kuflowski – Franciszek Kurlit
  U-20
  • Piotr Jasiński - Tomasz Kiełbasa
  • Jakub Patreuha - Patryk Patreuha
  • Krzysztof Cichy - Kacper Kopka
  U-25
  • Piotr Marcinowski - Mateusz Sobczak
  • Arkadiusz Majcher - Jakub Zawada
  • Maksymilian Chodacki - Edward Sucharda
  Juniorki U-25
  • Hanna Ciuńczyk – Joanna Zalewska
  • Dominika Ocylok – Joanna Kokot
  • Zofia Bałdysz – Anna Zaręba
  <

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 21/2018/2016–2020

  Zarząd powołuje Zuzannę Moszczyńską do ekipy trenerskiej na wyjazd na Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów w Chinach.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 wstrzymujący, 3 przeciw.

  UCHWAŁA NR 22/2018/2016–2020

  Wszystkie umowy z członkami Zarządu, ale również z osobami spokrewnionymi z członkami Zarządu, a także instytucjami powiązanymi (gdzie członkowie Zarządu są udziałowcami lub zasiadają w organach; nie dotyczy WZBS) muszą być zawierane za zgodą całego Zarządu przy akceptacji Komisji Rewizyjnej.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 23/2018/2016–2020

  Zarząd na wniosek selekcjonera reprezentacji Seniorów powołuje na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Ostendzie drużynę w składzie:

  • Michał Kwiecień - Włodzimierz Starkowski
  • Piotr Bizoń - Marek Szymanowski
  • Viktor Markowicz - Krzysztof Moszczyński
  • Włodzimierz Wala npc.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 5 głosów za, 2 wstrzymujące się, 3 przeciw. Zdanie odrębne wyraził Adrian Bakalarz.

 2. Prezes przedstawił wniosek reprezentacji open o powołanie Piotra Tuczyńskiego na stanowisko NPC. Maciej Czajkowski stwierdził, że skoro nie wybraliśmy wcześniej selekcjonera, to teraz naturalne będzie przychylenie się do wniosku. Igor Chalupec podkreślił zalety kandydata (m.in. bardzo dobra znajomość języka angielskiego, komunikatywność, wcześniejszy udział w imprezach międzynarodowych). Prezes poinformował, że do tej pory nie jest jasne, czy para Jacek Kalita – Michał Nowosadzki weźmie udział w ME.
  UCHWAŁA NR 24/2018/2016–2020

  Zarząd powołuje na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Ostendzie drużynę w składzie:

  • Krzysztof Buras – Grzegorz Narkiewicz
  • Wojciech Gaweł – Rafał Jagniewski
  • Jacek Kalita – Michał Nowosadzki
  • Piotr Tuczyński npc.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 3. Omówiono wniosek pary Marta Sikora – Adam Walczyński o wykorzystanie nagrody za zdobycie Mistrzostwa Polski Par Mikstowych w roku 2017.
  UCHWAŁA NR 25/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdza zwrot kosztów udziału pary Marta Sikora – Adam Walczyński w Mistrzostwach Polski Par Mikstowych w Poznaniu w dniach 31 maja – 1 czerwca.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 4. Prezes omówił problemy we współpracy z biurem rachunkowym Liczyk. Otrzymaliśmy sprawozdanie finansowe dopiero 10 maja. Igor Chalupec zasugerował zmianę biura.
  UCHWAŁA NR 26/2018/2016–2020

  Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2017.

  Głosowało 8 członków Zarządu, 8 osób za.

 5. Prezes omówił sprawę zasad przyjmowania klubów do rozgrywek DMP. Według otrzymanej opinii prawnej podjęcie uchwały numer 57/2017/2016-2020 było zgodne z prawem, ale tak ostre regulacje nie były konieczne. W najbliższych dniach Zarząd przedyskutuje, jakie zasady przyjąć na najbliższy sezon ligowy.
 6. Szczegółowo omówiono temat listu przewodniczącego Rady Związku i planowanego zebrania Rady Związku. Przygotowano stanowisko Zarządu w odpowiedzi na list przewodniczącego Rady.
  UCHWAŁA NR 27/2018/2016–2020

  Zarząd przyjął stanowisko w sprawie listów Przewodniczącego Rady Związku i zwołania Rady Związku.

  Głosowało 9 członków Zarządu, 9 osób za.

 7. Dyskutowano na temat podsumowania działań w pierwszej połowie kadencji i planów na kolejne dwa lata. Omówiono szczegółowo wyniki ankiet przesłanych przez członków Zarządu. Prezes Witold Stachnik przedstawi przed kolejnym posiedzeniem Zarządu podsumowanie dyskusji wraz z planem pracy na kolejne dwa lata, które będzie punktem wyjścia do materiału na WZD w czerwcu br.
 8. Przemysław Janiszewski i Stanisław Gołębiowski podjęli się pracy w komisji sportu wyczynowego.
 9. Jacek Grzelczak ponownie wyraził opinię, że skład Głównej Komisji Sędziowskiej w postaci tylko sędziów jest niewłaściwy. Artur Wasiak stwierdził, że nie widzi potrzeby zmian. Przedstawienie szczegółowych argumentów i dalszą dyskusję odłożono do korespondencji mailowej w gronie Zarządu.
 10. Zarząd powierzył kierowanie Wydziałem Gier Stanisławowi Gołębiowskiemu.
  UCHWAŁA NR 28/2018/2016–2020

  Zarząd powołuje Stanisława Gołębiowskiego na przewodniczącego Wydziału Gier.

  Głosowało 10 członków Zarządu, 7 osób za, 3 osoby wstrzymały się od głosu.