Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 16 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 9 lipca 2018, godz. 16:40 – 22:49

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do 19:42), Maciej Czajkowski, Marek Małysa, Adrian Bakalarz (do 19:42), Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski (do 19:20), Lena Leszczyńska (od 20:49), Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Marcin Wasłowicz, Witalis Talar (KR).

Nieobecni: Tomasz Latos.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania.
 2. Pomiędzy zebraniami 15 i 16 uchwalono następującą uchwałę w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 30/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 4 wstrzymujące się.

 3. Igor Chalupec zaoferował ufundowanie nagrody w wysokości 1000 zł dla najlepszej pary juniorów młodszych (szczegółowe kryteria wiekowe do dopracowania) w każdym turnieju eliminacyjnym GPPP w przyszłym sezonie.
 4. Marcin Wasłowicz przedstawił sprawę Witolda Wąsaka. Sprawa procedowana była w trybie postępowania karnego, odbyła się w 2008 roku i została warunkowo umorzona. Warunkiem umorzenia było spłacenie należności. Płatności ustały po 2 ratach. PZBS zwrócił się o wznowienie sprawy w związku z niepłaceniem i otrzymał dwa zawiadomienia o wyznaczonych posiedzeniach. Na tym dokumentacja w PZBS się kończy, natomiast z rozmów telefonicznych z Sądem Rejonowym wynika, że po drugim posiedzeniu (luty 2009) zapadło postanowienie o niewznawianiu sprawy. Po uzyskaniu postanowienia wraz z uzasadnieniem będzie można podjąć kolejne kroki. Zobowiązanie do naprawienia szkody w postępowaniu karnym przedawnia się po 15 latach, więc prawdopodobnie jest jeszcze szansa ją wznowić. Marcin Wasłowicz zadeklarował gotowość do prowadzenia sprawy i poprosił Zarząd o upoważnienie do działań zmierzających do zbadania jej szczegółów.
  UCHWAŁA NR 31/2018/2016–2020

  Zarząd powołuje Marcina Wasłowicza na pełnomocnika w ramach sprawy szkody wyrządzonej Polskiemu Związkowi Brydża Sportowego przez Witolda Wąska. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że stosownie do art. 87 kpc Marcin Wasłowicz jest osobą sprawującą zarząd majątkiem oraz interesami mocodawcy.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 5. Prezes zaproponował zmianę terminu WZD 2019 z 15 czerwca ze względu na kolizję z Otwartymi Mistrzostwami Europy.
  UCHWAŁA NR 32/2018/2016–2020

  Zarząd uchwalił termin WZD 2019 na 8 czerwca 2019 roku.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 10 głosów za, 2 wstrzymujące się.

 6. Marcin Pędziński przedstawił stan poszukiwań miejsca rozgrywania finałów GP Polski Par i Teamów. Na chwilę obecną jest kilka możliwości: Licheń, Mikorzyn, Warszawa-Novotel. Komisja Organizacji Imprez skieruje jeszcze do wojewódzkich związków zapytanie o możliwość rozegrania finałów na ich terenie.
 7. Stanisław Gołębiowski omówił propozycję regulaminu Mistrzostw Polski Teamów.
  UCHWAŁA NR 33/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski Teamów 2018.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 11 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 8. Stanisław Gołębiowski zapowiedział przygotowanie regulaminów MP Teamów BAM (Rzeszów) i Patton (Bolesławiec) do zatwierdzenia w głosowaniach mailowych.
 9. Poddano pod głosowanie zaproponowany w drodze mailowej schemat rozgrywek I i II ligi w sezonie 2018/19.
  UCHWAŁA NR 34/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdza schemat rozgrywek I i II ligi w sezonie 2018/19.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 10 głosów za, 2 wstrzymujących się.

Przemysław Janiszewski omówił (punkty 11-14) spotkanie Komisji Wyczynu:

 1. Propozycję zmian w schemacie rozgrywek ligowych ekstraklasy. Zwycięzca round-robin będzie awansował prosto do półfinału.
 2. Zapowiedział rozesłanie propozycji regulaminów rozgrywek kadrowych mailem w najbliższym czasie.
 3. Poruszył kwestię powołania selekcjonera reprezentacji open. Komisja Wyczynu uważa za konieczne powołanie selekcjonera kadry open. Najlepiej przed rozgrywkami kadrowymi. Najpóźniej na drugim, trzecim etapie rozgrywek kadrowych. Każdy uczestnik końcowych rozgrywek kadrowych ma obowiązek podpisania karty reprezentanta. W tej chwili szukamy odpowiedniego kandydata.

  Igor Chalupec stwierdził, że z przesłanych Zarządowi sprawozdań selekcjonerów kobiet i seniorów wynika, iż rola selekcjonerów i coachów jest istotna i nie powinniśmy zwlekać z jego/jej powołaniem.

  Prezes zapowiedział przekazanie Komisji Wyczynu aktualnego stanu prac nad Kartą Reprezentanta. Prezes zwrócił również uwagę, że jego zdaniem czekanie z powołaniem selekcjonera do końcowego etapu kadrowego jest błędem.

 4. Prace nad regulaminem kadry mikstowej. Planowane terminy kadrowych rozgrywek mikstowych: 27-30 grudnia 2018 r., 23-27 stycznia 2019 r.
 5. Zaproponował powołanie ciała weryfikującego decyzje sędziowskie.

  Temat odłożono do dyskusji mailowej i do zebrania z udziałem zaproszonego gościa, sędziego głównego PZBS Jacka Marciniaka.

 6. Prezes omówił sprawę rozgrywek pod patronatem PZBS na platformie Funbridge oraz BBO (turnieje z robotami) z propozycją przyznawania ułamkowych pkli za rozgrywane turnieje. W ramach dyskusji pojawiły się głosy o konieczności wprowadzenia niewielkich zmian w Regulaminie Klasyfikacyjnym, innych niż tylko dopuszczenie turniejów internetowych z ułamkowymi PKLami. Zmiany w założeniu mają być małe, prowadzące do ulepszenia regulaminu, a nie reformy systemu. Marek Małysa podkreślił konieczność uwzględnienia bardzo długich turniejów, Stanisław Gołębiowski mówił o zasadach przyznawania klas sportowych, które są ważne szczególnie dla młodzieży, Witalis Talar o przyznawaniu PM-ów, a Adrian Bakalarz o pkl za turnieje młodzieżowe.
  UCHWAŁA NR 35/2018/2016–2020

  Zarząd aprobuje pomysł uruchomienia turniejów z robotami na Funbridge i BBO.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 9 głosów za, 3 wstrzymujących się.

  UCHWAŁA NR 36/2018/2016–2020

  Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac nad zmianami w Regulaminie Klasyfikacyjnym i powołuje dwa zespoły zadaniowe: Witold Stachnik, Jacek Grzelczak, Marcin Wasłowicz – PKLe ułamkowe w turniejach Funbridge i BBO; Maciej Czajkowski, Marcin Wasłowicz, Marek Małysa – zmiany w Regulaminie Klasyfikacyjnym.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 9 głosów za, 3 wstrzymujących się.

 7. Marcin Wasłowicz omówił możliwość korzystania z transmisji Funbridge zamiast BBO na zasadzie sprzedaży praw na wyłączność z określonych imprez krajowych (np. rozgrywki ekstraklasy) lub pozyskania innych korzyści materialnych z tego tytułu. Poza korzyściami finansowymi wiązało by się to z korzyściami technicznymi, gdyż vugraph BBO od lat nie jest rozwijany i od niedawna jest niestabilny. Prezes i Marcin Pędziński zwrócili uwagę na przyzwyczajenie kibiców do BBO.
  UCHWAŁA NR 37/2018/2016–2020

  Zarząd aprobuje podjęcie rozmów z Funbridgem na temat warunków ewentualnej wyłączności na transmisje np. z rozgrywek ekstraklasy.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 11 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 8. Prezes przedstawił wniosek Bogusława Gierulskiego o przyznanie rangi MP Teamów turniejowi teamów w Elblągu w ramach Mityngu Żuławskiego 2019.
  UCHWAŁA NR 38/2018/2016–2020

  Zarząd przyznaje rangę MP Teamów na IMPy (Zimowe Mistrzostwa Polski Teamów na IMPy) turniejowi teamów w Elblągu w ramach Mityngu Żuławskiego 2019.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 10 głosów za, 2 wstrzymujące się.

 9. Prezes omówił podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Marek Małysa zwrócił uwagę na nieaktywną Komisję Szkoleniową.

  • Witold Stachnik – kierowanie związkiem, nadzór nad biurem Zarządu, sprawy międzynarodowe, kalendarz
  • Igor Chalupec – sprawy finansowe i międzynarodowe
  • Maciej Czajkowski – Komisja Klasyfikacji, sprawy sportowe
  • Tomasz Latos – kontakty z rządem, sejmem i ministerstwem
  • Marek Małysa – Bridge 60+
  • Adrian Bakalarz – sprawy młodzieżowe
  • Stanisław Gołębiowski – Wydział Gier, sprawy akademickie
  • Jacek Grzelczak – Wydział Dyscypliny, rozgrywki internetowe
  • Przemysław Janiszewski – Komisja Sportu Wyczynowego
  • Lena Leszczyńska – sprawy marketingowe
  • Ryszard Łazikiewicz – brydż środowiskowy, Komisja Sprzętowa
  • Marcin Pędziński – Komisja Organizacji Imprez
  • Artur Wasiak – Główna Komisja Sędziowska
  • Marcin Wasłowicz – Rzecznik Dyscyplinarny, Komisja IT, sprawy międzynarodowe
 10. Prezes omówił prace nad zatwierdzeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu nauczania brydża w szkołach.
 11. Marek Małysa zwrócił uwagę na występ drużyny pod nazwą Poland w turnieju Yeh Cup.
  UCHWAŁA NR 39/2018/2016–2020

  Zarząd stwierdza, że drużyna nie może bez uprzedniej zgody Zarządu używać nazw POLAND, POLSKA, POLISH NATIONAL TEAM (lub innych sugerujących reprezentowanie kraju), jeśli nie jest oficjalną reprezentacją Polski.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 11 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 12. Prezes poinformował o dodatkowym dofinansowaniu z MSiT. Zaproponował sfinansowanie wyjazdu reprezentacji kobiet na Otwarte Mistrzostwa Świata w Orlando. Komisja Wyczynu zaaprobowała ten pomysł.
  UCHWAŁA NR 40/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdza sfinansowanie występu reprezentacji kobiet (3 pary) wraz z selekcjonerem na OMŚ w Orlando. Skład drużyny do zatwierdzenia na wniosek selekcjonera.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 12 za.

 13. Stanisław Gołębiowski wnioskował o sfinansowanie udziału drugiej reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata. Skarbnik PZBS Igor Chalupec zwrócił uwagę na brak środków na ten cel, na czym dyskusję zakończono.
 14. Dyskutowano na temat wyboru reprezentacji juniorskiej na OMŚ w Orlando – w ramach środków umowy sponsorskiej. Pojawiły się dwa pomysły wysłania reprezentacji U-25 lub U20. Prezes W. Stachnik zaproponował podjęcie następującej uchwały:
  UCHWAŁA NR 41/2018/2016–2020

  Selekcjoner U-25 wybiera drużynę juniorów na OMŚ w Orlando.

  Głosowało 12 członków Zarządu – 5 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się. Adrian Bakalarz poprosił o wpisanie do protokołu zdania odrębnego.

 15. Prezes omówił sprawę niezbędnych działań związanych z RODO. Marcin Pędziński spytał, dlaczego zadania związane z RODO nie mogą być prowadzone przez Biuro PZBS. Prezes odpowiedział, że są one zbyt obszerne i odpowiedzialne, aby obciążyć nimi w chwili obecnej pracowników biura. Marcin Pędziński ocenił, że wybór usługodawcy bez konkursu to nierozważne wydawanie pieniędzy i w związku z tym proponuje przeprowadzenie konkursu – co poparli inni członkowie Zarządu.
  UCHWAŁA NR 42/2018/2016–2020

  Zarząd obliguje biuro do ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ochrony danych z 2-tygodniowym terminem zgłoszeń.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 3 przeciw.

 16. Jacek Grzelczak i Marcin Wasłowicz omówili działania Wydziału Dyscypliny oraz wynik prac spotkania Wydziału w dniu 8 lipca: 9 orzeczeń o winie, 2 umorzenia, 2 sprawy w II instancji (zarząd) i 2 sprawy w toku. Trwa formułowanie orzeczeń.
 17. Marcin Pędziński poprosił o dalsze wyjaśnienia w sprawie występu 4-osobowej reprezentacji w DME.
  UCHWAŁA NR 43/2018/2016–2020

  Zarząd postanawia zwrócić się z prośbami:

  • do Jacka Kality, Michała Nowosadzkiego i Piotra Tuczyńskiego: o wyjaśnienia, kiedy dowiedzieli się, że para na pewno nie wystąpi w DME, i kogo, kiedy i w jakiej formie o tym poinformowali;
  • do Piotra Tuczyńskiego: o przesłanie sprawozdania z występu reprezentacji open w DME.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 przeciw.

 18. Omówiono projekt uchwały na temat klubów. Prezes odczytał przygotowany przez Michała Zimniewicza projekt uchwały wraz z wnioskami. Dyskutowano na temat szczegółów proponowanych regulacji. Zarząd skierował sprawę ponownie do Michała Zimniewicza celem naniesienia niezbędnych poprawek.
  UCHWAŁA NR 44/2018/2016–2020

  Przyjęto, że przejęcie miejsca w lidze przez inny klub powinno być dopuszczalne na warunkach określonych przez PZBS.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 8 głosów za, 2 wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 45/2018/2016–2020

  Zarząd postanawia pobierać opłaty za przeniesienie drużyny do innego klubu.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.

 19. Prezes poruszył temat wniosku Prezesa Lubelskiego WZBS o preferencyjną stawkę dla zawodników z Ukrainy. Dyskutowano na temat atrakcyjności członkostwa w PZBS dla amatorów, w tym dla zawodników z klubów Bridge 60+. Marcin Wasłowicz zaproponował zorganizowanie bezpłatnego turnieju teamów dla klubów Bridge 60+ z zastrzeżeniem, że uczestnicy muszą mieć opłaconą składkę członkowską. W sprawie obniżonej składki Zarząd na chwilę obecną nie podjął żadnych działań.
  UCHWAŁA NR 46/2018/2016–2020

  Zarząd PZBS decyduje o zorganizowaniu bezpłatnego turnieju teamów dla reprezentacji klubów Bridge 60+.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

 20. Marcin Wasłowicz omówił pomysł składki patronackiej. Zarząd wyraził zainteresowanie pomysłem i wielokrotnie podnoszono konieczność minimalizowania nakładu pracy i kosztów dla organizatorów wdrażających niektóre z przywilejów. Dyskutowano na temat szczegółów niemniej uznano, że należy przejść do kolejnych punktów porządku obrad, a dyskusję na ten temat odbyć mailowo. Prezes zobowiązał się do pilnego poprowadzenia sprawy.
 21. Prezes poruszył temat kalendarza 2019, w tym w szczególności terminów Majówki i Finału Ekstraklasy. Marcin Pędziński omówił pomysły związane z finałem MPP Open. Planuje się zmianę terminu i miejsca (Wrocław?). Terminy do konsultacji w Komisji Wyczynu.
 22. Prezes przedstawił pomysł Pucharu Polski z finałem w Łojdach.

  Pomysł odłożono, ale zaproponowano rozegranie w Łojdach turnieju dla zwycięskich drużyn rozgrywanych w ciągu roku Mistrzostw Polski Teamów.

 23. W wyniku posiedzenia Wydziału Dyscypliny w dniu poprzednim, Marcin Wasłowicz przedstawił propozycję formularza online do zgłoszeń spraw - podobne rozwiązania istnieją w innych organizacjach brydżowych. Zaaprobowano pomysł i zgodzono się, że zgłoszenia anonimowe nie będą procedowane.
 24. Marcin Wasłowicz poinformował, że orzeczenia WD o dyskwalifikacji, zgodnie z polityką EBL, są przekazywane do EBL i WBF.
 25. Marcin Pędziński zaproponował zwolnienie młodzieży szkolnej z opłat na fundusz finału GP Teamów. Do przemyślenia ograniczenie wpisowego do zapisania w przyszłym regulaminie.
 26. W najbliższym czasie na stronie PZBS zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora biura.