Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

UCHWAŁA nr 48/2018/2016-2020

Zarząd powołuje Lecha Zakrzewskiego na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia spraw, o których mowa w uchwale 20/2018/2016-2020 Wydziału Dyscypliny PZBS.

Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 3 przeciw.